Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Clinica şi evoluţia schizofreniei paranoide cu debut până la vârsta de 25 ani.


Autor: Boronin Larisa
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.18 - Psihiatrie şi narcologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Alexandru Nacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 616. 89 – 008.454

Adobe PDF document 1.31 Mb / în română
146 pagini


Cuvinte Cheie

schizofrenia paranoidă, debut, pacienţi până la vârsta de 25 ani.

Adnotare

Lucrarea a fost efectuată în Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Psihiatrie, oraşul Chişinău în baza a două loturi de pacienţi. Primul lot a fost format din 100 pacienţi (50 bărbaţi şi 50 femei) cu debutul schizofreniei sub 25 ani. Al doilea lot – martor a fost format din alţi 100 pacienţi (50 bărbaţi şi 50 femei) cu debutul schizofreniei între 26 şi 40 ani.

Metodele de cercetare au fost clinice, catamnestice şi statistice. Examinarea statistică a fost efectuată în baza unui chestionar care conţinea 135 itemi, cu evaluarea statistică standartizată în cadrul laboratorului de statistică medicală. Pacienţii cu debut sub vârsta de 25 ani au prezentat polimorfism şi atipie în evoluţia tabloului clinic. Debutul precoce (15-25 ani) este asociat cu evoluţia progredientă a bolii, nefiind respectate etapele clasice de evoluţie a schizofreniei paranoide relatate de Magnan (paranoic, paranoid şi parafren). Ca regulă, nu este constatată etapa paranoică care este substituită de structurări dizarmonice de personalitate şi sindroame asociate: derealizare-depersonalizare, „intoxicare metafizică”, astenoanergic (Glatzel-Huber), pseudopsihopatic, pseudonevrotic, anankast.

Au fost studiaţi factorii de risc endogeni (interni) şi exogeni (externi) pentru declanşarea schizofreniei.Factorii endogeni au fost prioritari şi sunt dominaţi de prezenţa antecedentelor heredocolaterale şi a tipului de personalitate, care generează în anumite condiţii declanşarea bolii. Pentru factorii de risc externi valabilitatea statistică în ambele loturi a fost constatată în cazul traumatismelor craniocerebrale, naşterea şi perioada de lehuzie, familia dezorganizată, suprasolicitarea (prin stagiul militar), munca peste hotare, consum stupefiante, abuz calculator, gradul de studii, maladii somatice care anticipează debutul schizofreniei. Interconexiunea factorilor interni şi externi generează particularităţile debutului şi a evoluţiei schizofreniei în continuare.

Au fost stabilite tipurile de debut specifice schizofreniei sub vârsta de 25 ani: 1.Debut cu „intoxicare metafizică” 2. Debut cu stări pseudonevrotice 3. Debut cu stări pseudopsihopatice 4. Debut paranoid 5. Debut acut cu sindrom halucinator-paranoid 6. Debut halucinator-paranoid cu simptome parafrene 7. Debut depresiv. Deasemeni a fost studiat tipul de debut în funcţie de sex şi structura de personalitate. În continuare s-a studiat interacţiunea dintre tipul de debut, factorii de risc, structura de personalitate şi tabloul clinic al schizofreniei.

Au fost constatate următoarele tipuri de delir specifice schizofreniei cu debut sub 25 ani: Delirul de persecuţie, influenţă, otrăvire, hipocondriac, mistic religios şi de relaţie. Structura tabloului delirant este diversă, structurându-se asociaţii delirante variate în baza delirului dominant. Ideile delirante nu au tendinţa de sistematizare. Delirul de influenţă şi religios domină la sexul masculin, iar cel hipocondriac şi de otrăvire este tipic pentru femei. Delirul de persecuţie nu are apartenenţă sexuală specifică.

S-au specificat particularităţile evolutive ale schizofreniei cu debut precoce. Prin metode statistice standartizate reieşind din rezultatele obţinute pentru ambele loturi de pacienţi, poate fi pronosticată evoluţia malignă şi instalarea stării reziduale timp de 3 ani de la debutul bolii.

Debutul bolii prezintă simptome polimorfe, fapt pentru care este greu de diagnosticat. Rezultatele obţinute au permis elaborarea unor criterii pentru constatarea precoce a bolii şi iniţierea din timp a tratamentului adecvat.

Cuprins


CAPITOL 1. Revista literaturii.

CAPITOL 2. Material şi metode de investigaţie.

CAPITOL 3. Factori de risc în debutul schizofreniei paranoide la tineri sub vârsta de 25 de ani.

Capitol 4. Debutul schizofreniei forma paranoidă la pacienţii sub vârsta de 25 ani.

Capitol 5. Tipuri de delir. Structura şi evoluţia.