Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Arta giuvaiergeriei din Republica Moldova


Autor: Nicorici Liliana
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.04 - Arte vizuale (cu specificarea: arta plastică, decorativă, aplicată)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Tudor Stăvilă
doctor habilitat, profesor cercetător, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 739.2 (478) (043.3)

Adobe PDF document 6.02 Mb / în română
211 pagini


Cuvinte Cheie

arta giuvaiergeriei, podoabe, articole de bijuterii, inventar liturgic, stil artistic, rolul podoabelor, tehnologia confecţionării articolelor de giuvaiergerie, breaslă, atelier, restaurare, pietre preţioase, tăietura şi faţetarea pietrelor, aprecierea şi evaluarea bijuteriilor, gemologie

Adnotare

Prezentul studiu este consacrat analizei articolelor de giuvaiergerie laică şi bisericească confecţionate în Moldova pe parcursul secolelor XIX - începutul secolului XXI. Scopul principal al lucrării este completarea golului istoriografic şi restabilirea tabloului dezvoltării artei bijuteriilor în contextul artelor decorative din Moldova, elucidarea locului şi rolului giuvaiergeriei naţionale în arta universală.

Podoabele îşi fac apariţia din cele mai vechi timpuri, avînd iniţial rolul de talismane şi amulete, confecţionate din scoici, moluşte, pietre frumos colorate şi abia în Evul Mediu, atenţia este atrasă de pietrele preţioase transparente şi translucide, cele opace şi colorate trecînd pe planul doi. Colecţiile muzeistice şi documentele istorico-arhivistice demonstrează elocvent prezenţa artei bijuteriilor în Moldova pe parcursul etapelor istorice de dezvoltare, rolul bijutierului în viaţa social-economică şi evoluţia atelierelor şi breslelor meşteşugăreşti, activitatea expoziţională a giuvaierilor din a doua jumătate a secolului XX.

În lucrare este efectuată analiza comparativă a giuvaiergeriei din Moldova şi ţările învecinate, periodizarea şi elucidarea premiselor social-economice şi cultural-artistice a dezvoltării artei bijuteriilor în Basarabia. Este efectuată analiza articolelor de giuvaiergerie laică şi bisericească, periodizarea, portul podoabelor şi al bijuteriilor pe parcursul secolelor XIX-XX. Au fost descrise şi analizate bijuteriile specifice anumitor etape istorice, zone geografice şi minorităţi naţionale din Basarabia. Au fost specificate informaţiile referitoare la designul bijuteriilor – domeniu nou de investigare, simbolistica culorilor, a formelor pietrelor şi bijuteriilor, credinţa în proprietăţile podoabelor, funcţia bijuteriilor şi rolul lor în viaţa omului, podoabele ceremoniale descoperite în arealul geografic cercetat. Totodată, sunt elucidate aspecte importante legate de orfevrăria de cult: confecţionarea şi repararea inventarului bisericesc din metale preţioase, importanţa giuvaiergeriei bisericeşti, perspectivele pentru viitorul apropiat.

În studiul de faţă se acordă o atenţie deosebită clasificării pietrelor preţioase, evoluţiei tehnicilor şi tehnologiilor de lucru pe parcursul secolelor. De asemenea sunt discutate chestiuni legate de restaurarea şi păstrarea bijuteriilor, de evaluarea şi aprecierea pietrelor preţioase. Rezultatele obţinute au demonstrat plurivalenţa domeniului cercetat şi schiţează noi subiecte de învestigaţie privind giuvaiergeria laică şi de cult din Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Arta metalelor preţioase: geneză, istorie şi particularităţi de dezvoltare
  • 1. Arta metalelor preţioase în ţările române
  • 2. Premise, condiţii şi particularităţi ale evoluţiei giuvaiergeriei în Basarabia

CAPITOLUL II. Giuvaiergeria laică şi bisericească din Republica Moldova în secolele XIX-XX
  • 1. Articolele de orfevrărie liturgică din Basarabia
  • 2. Portul podoabelor şi bijuteriilor în Moldova în secolele XIX-XX
  • 3. Podoabe ceremoniale din Republica Moldova în secolele XIX-XX
CAPITOLUL III. Giuvaiergeria naţională la etapa contemporană şi perspectivele de dezvoltare
  • 3.1. Unele consideraţiuni privind dezvoltarea sectorului de stat şi particular în
  • industria naţională a bijuteriilor
  • 3.2. Designul în giuvaiergerie – realizări şi tendinţe artistice
  • 3.3. Aprecierea şi evaluarea articolelor de bijuterii