Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 /

Teze, decembrie 2007

Teze [55]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Rolul algelor si unor plante vasculare in procesul de epurare biologică a apelor reziduale de la complexele zootehnice biologie 20.12.2007
03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
D Ciclizarea superacidă a compuşilor terpenici alifatici cu funcţionalizare specifică chimie 20.12.2007
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Impactul tratamentului tehnologic asupra proprietăţilor oxido - reducătoare a produselor din fructe conservate tehnică 20.12.2007
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Proprietatea intelectuală: probleme şi mecanisme de soluţionare economie 20.12.2007
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Modalităţile lexico-gramaticale de exprimare a categoriei de diateză în limba engleză filologie 20.12.2007
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Argumentarea sistemului de aprovizionare farmaceutică a Forţelor Armate ale Republicii Moldova farmacie 20.12.2007
15.00.01 - Farmacie
D Serviciile stomatologice prestate populaţiei în condiţiile structurilor medicale private urbane medicină 20.12.2007
14.00.21 - Stomatologie
DH Consideraţii etiopatogenetice, clinice şi terapeutice în artrita cronică juvenilă medicină 20.12.2007
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Modificările hemodinamice la pacienţii cu pielonefrită cronică în diferite stadii de insuficienţă renală cronică medicină 20.12.2007
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare drept 20.12.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Problemele răspunderii penale pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora drept 20.12.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor drept 20.12.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Eficienţa utilizării factorilor de producţie în întreprinderile agricole din zona de сentru a Republicii Moldova economie 20.12.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Sinteza sesquiterpenoidelor drimanice polifuncţionale din diterpenoidele labdanice larixol şi sclareol chimie 20.12.2007
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Fundamente psihopedagogice de formare a dirigintelui ca manager al actului educativ pedagogie 20.12.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Managementul marketingului serviciilor medicale medicină 20.12.2007
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Impactul poliparazitismului şi a tratamentului antiparazitar complex asupra statusului morfofiziologic la bovine biologie 20.12.2007
03.00.19 - Parazitologie, helmintologie
D Aspecte teoretice şi metodologice ale sistemului de monitorizare şi control la întreprinderile din Republica Moldova economie 20.12.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Abordarea sistemică a business-planificării în unităţile economice economie 20.12.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Funcţiile şi semnificaţiile cazurilor în limba română filologie 20.12.2007
10.02.01 - Limba română
D Tehnici extensibile de interpretare sintactico – semantică a textelor în limbaj natural fizică-matematică 20.12.2007
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Clinica şi evoluţia schizofreniei paranoide cu debut până la vârsta de 25 ani. medicină 20.12.2007
14.00.18 - Psihiatrie şi narcologie
D Particularităţi clinice şi paraclinice ale cancerului endometrial cu divers nivel de expresie al aminelor biogene medicină 20.12.2007
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D Aspecte clinico-morfologice de diagnostic şi tratament ale precursorilor cancerului vulvar (leucoplazie, crauroză şi afecte vulvare mixte) medicină 20.12.2007
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D Formarea conduitei civice la adolescenţi în condiţiile democratizării societăţii pedagogie 20.12.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Contabilitatea activelor biologice economie 20.12.2007
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Semnăturile electronice în dreptul comerţului internaţional drept 20.12.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Veziculografia în determinarea stadiului extindetrii locale a cancerului vezicii urinare şi prostatei medicină 20.12.2007
14.00.19 - Imagistică medicală
D Valoarea metodei cu sondă în localizarea corpilor străini intraorbitari medicină 20.12.2007
14.00.19 - Imagistică medicală
D Instituţia zemstvelor în Basarabia:aspecte istorico-juridice istorie 20.12.2007
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Categoria funcţional-semantică a aspectualităţii în limba română filologie 20.12.2007
10.02.01 - Limba română
D Selecţia sportivă în tenisul de câmp în sistemul pregătirii multianuale pedagogie 20.12.2007
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea profesional pedagogică a studenţilor facultăţii de educaţie fizică şi sport în cadrul cursului opţional turism ecologic pedagogie 20.12.2007
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Tendinţe ale evoluţiei interviului în presa contemporană filologie 20.12.2007
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Impactul operaţiunilor cu valori mobiliare asupra randamentului financiar al băncilor economie 20.12.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Investiţiile străine directe şi influenţa lor asupra modernizării economiei în tranziţie economie 20.12.2007
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Evoluţia poeziei feminine contemporane (A.Blandiana, G. Melinescu, C. Buzea, I. Mălăncioiu, L.Lari, A.Marinescu ş.a.) filologie 20.12.2007
10.01.01 - Literatura română
D Administrarea sistemului informaţional al organelor de drept drept 20.12.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Aspectul contemporan de diagnostic şi tratament chirurgical al herniilor hiatale esofagiene medicină 20.12.2007
14.00.27 - Chirurgie
DH Probleme generale de aproximare ale aplicaţiilor continue ale spaţiilor topologice fizică-matematică 20.12.2007
01.01.04 - Geometrie şi topologie
D Morfologia comparativă a tractului digestiv la struţul african negru, găină şi curcan medicină veterinară 20.12.2007
16.00.02 - Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
D Activitatea partidelor de stânga în Republica Moldova 1989-2001 istorie 20.12.2007
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Procese etno-culturale în spaţiul carpato-nistrean în secolele II-XIV p. Chr. în istoriografia sovietică istorie 20.12.2007
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Argumentarea economică a planurilor de afaceri în unităţile agricole economie 20.12.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Proprietăţile optice şi structura benzilor energetice ale materialelor calcopirite CuGaxIn1-xS2 fizică-matematică 20.12.2007
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Modelarea timpului de orientare în sisteme de aşteptare cu priorităţi fizică-matematică 20.12.2007
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Locul şi rolul Curţii de Conturi în cadrul sistemului organelor de stat drept 20.12.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Contribuţii privind studierea procesului de uscare a crupei soriz, pentru obţinerea concentratelor alimentare tehnică 20.12.2007
05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
D Statutul juridic al minorităţilor etnice în Republica Moldova drept 20.12.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Factorii determinanţi ai atragerii investiţiilor în economia naţională economie 20.12.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Modalităţi de predare-asimilare a operei epice în şcoală pedagogie 20.12.2007
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea conştiinţei lingvistice la elevii din clasele liceale pedagogie 20.12.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere drept 20.12.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Procedeele obţinerii dovezilor de audit economie 20.12.2007
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Particularităţile clinico-evolutive şi de tratament ale depresiei non-psihotice la persoanele anxioase medicină 20.12.2007
14.00.18 - Psihiatrie şi narcologie