Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reglarea nutriţiei minerale, activitatea zaharozosintazei, zaharozofosfatsintazei şi cumularea zaharozei de către sfecla pentru zahăr


Autor: Liulenova Valentina
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.12 - Fiziologie vegetală
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Toma Simion (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Consultant ştiinţific: Boris Boincean
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 ianuarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română
Adobe PDF document0.43 Mb / în rusă

Teza

CZU . 581.1: 582.998.2: 577.175.1:581.145

Adobe PDF document 3.24 Mb / în română
142 pagini


Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1. Influenţa elementelor nutriţiei minerale asupra calităţii şi
 • productivităţii rizocarpului
 • 1.2. Rolul fiziologic al zaharozosintazei, zaharozofosfatsintazei în acumularea
  • zahărului, creşterea şi dezvoltarea sfeclei pentru zahăr
  • 1.2.1. Zaharozosintaza
  • 1.2.2. Zaharozofosfatsintaza

CAPITOLUL II. Condiţiile şi metodica cercetărilor
 • 2.1. Condiţiile pedo-climaterice în cadrul cercetărilo
 • 2.2. Obiectul şi metodele de cercetare
  • 2.2.1. Experienţele pe vegetaţie controlată
  • 2.2.2. Experienţele pe vegetaţie în câmp deschis
  • 2.2.3. Analiza plantelor
  • Rezultate şi discuţii

CAPITOLUL III. Activitatea zaharozosintazei în ontogeneza sfeclei pentru zahăr în funcţie de condiţiile nutriţiiei minerale
 • 3.1. Modificarea activităţii zaharozosintazei în rizocarpii sfeclei pentru zahăr, în funcţie de asigurarea plantelor cu N, P şi K în condiţii controlate
 • 3.2. Modificarea activităţii zaharozosintazei în rizocarpii sfeclei pentru zahăr în dependenţă de asigurarea plantelor cu N, P şi K în condiţii de câmp
 • 3.3. Influenţa microelementelor asupra activităţii zaharozosintazei în rizocarpii sfeclei pentru zahăr

CAPITOLUL IV. Activitatea zaharozofosfatsintaza în frunzele sfeclei pentru zahăr în dependenţă de condiţiile nutriţiei minerale
 • 4.1. Modificarea activităţii zaharozofosfatsintazei la variaţia în mediu de nutriţie a dozelor şi raporturilor de azot, fosfor şi potasiu
 • 4.2. Modificarea activităţii zaharozofosfatsintazei la acţiunea microelementelor

CAPITOLUL V. Creşterea frunzelor şi rizocarpilor sfeclei pentru zahăr în ontogeneză în dependenţă de condiţiile nutriţiei minerale
 • 5.1. Creşterea frunzelor şi rizocarpilor sfeclei pentru zahăr în funcţe de condiţiiile nutriţiei minerale
 • 5.2. Creşterea frunzelor şi rizocarpilor sfeclei pentru zahăr în funcţie de majorarea dozelor individuale a unuia dintre elemente pe fondalul valorii constante a celorlalte două
 • 5.3. Relaţia masei frunzelor şi a rizocarpului din diverse condiţii de nutriţie minerală pe parcursul ontogenezei
 • 5.4. Modificarea structurii anatomice a rizocarpului în dependenţă de nutriţia minerală

CAPITOLUL VI. Acumularea zahărului în rizocarpii sfeclei pentru zahăr în funcţie de condiţiile nutriţiei minerale
 • 6.1. Influenţa condiţiilor nutriţiei minerale asupra conţinutului de zahăr în rizocarpii sfeclei pentru zahăr
  • 6.1.1. Influenţa condiţiilor nutriţiei minerale asupra conţinutului de zahăr din rizocarpii sfeclei pentru zahăr din experienţele de pe vegetaţia controlată
  • 6.1.2. Influenţa condiţiilor de nutriţie minerală asupra conţinutului de zahăr în rizocarpii sfeclei pentru zahăr din experienţele de câmp
 • 6.2. Majorarea productivităţii sfeclei pentru zahăr prin aplicaea microelementelor