Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 /

Teze, ianuarie 2008

Teze [28]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Sporirea eficienţei activităţii întreprinderilor de confecţii prin implementarea managementului calităţii economie 25.01.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Redimensionarea problemelor morale şi tehnogene din perspectiva strategiei supravieţuirii lumii contemporane filosofie 24.01.2008
09.00.08 - Filozofia şi metodologia ştiinţei(pe domenii)
D Arta giuvaiergeriei din Republica Moldova studiul artelor, culturologie 24.01.2008
17.00.04 - Arte vizuale (cu specificarea: arta plastică, decorativă, aplicată)
D Ambianţa artistică din Republica Moldova. Anii 1940-1990 studiul artelor, culturologie 24.01.2008
17.00.04 - Arte vizuale (cu specificarea: arta plastică, decorativă, aplicată)
D Sinteza şi studiul complecşilor unor metale de tip 3d cu acizi mono- şi dicarboxilici chimie 24.01.2008
02.00.01 - Chimie anorganică
D Organizarea şi eficienţa economică a utilizării parcului de maşini şi tractoare în agrucultură economie 24.01.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Prognosticul pacienţilor cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST asociat cu diabet zaharat tip2 la supravegherea de durată medicină 24.01.2008
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Asigurări şi fraude maritime drept 24.01.2008
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
DH Hipertensiunea arterială esenţială: tulburări nevrotiforme şi afective (studiu clinic şi strategii curative) medicină 24.01.2008
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Particularităţi de soluţionare a problemelor agenţilor economici prin aplicarea convenţiilor privind evitarea dublei impuneri (cazul Republicii Moldova) economie 24.01.2008
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Căile de formare şi distribuire a veniturilor disponibile ale populaţiei economie 24.01.2008
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Valorificarea resurselor pedagogice ale textului la nivel microstructural pedagogie 24.01.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Partidele politice în România postdecembristă: realităţi şi probleme ştiinţe politice 24.01.2008
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Procedura judecătorească: istoria şi contemporaneitatea drept 24.01.2008
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Cauzalitatea-condiţie inerentă a răspunderii juridice drept 24.01.2008
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Adaptarea psihosocială a personalităţii fetei adolescente în sistemul conţinutului motivaţional adecvat al culturii fizice pedagogie 24.01.2008
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Bazele pedagogice ale educaţiei civice a elevilor din învăţământul gimnazial pedagogie 24.01.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Optimizarea sistemului de alimentaţie a taurinelor în Republica Moldova agricultură 24.01.2008
06.02.02 - Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
D Legislaţia rusă despre justiţia de pace şi afirmarea ei în activitatea judecătoriilor de pace în Basarabia (sfîrşitul anilor 60-ci – anii 70-ci ai secolului al XIX-lea) istorie 24.01.2008
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
D Căzăcimea ucraineană în istoria politică a Ţării Moldovei (a doua jumătate a sec. al XVI-lea – începutul anilor ’80 ai sec. al XVII-lea) istorie 24.01.2008
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
D Construirea sistemului lexical-semantic terminologic al domeniului de aplicaţie drept (pe baza materialului german) filologie 24.01.2008
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Aspecte clinico-epidemiologice şi pronosticul individual al cuplului steril în Republica Moldova medicină 24.01.2008
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Terorismul internaţional în contextul globalizării (analiză politologică) ştiinţe politice 24.01.2008
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Optimizarea activităţii de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă în condiţii socio-economice noi medicină 24.01.2008
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Perfecţionarea managementului resurselor umane ca factor al creşterii eficienţei activităţii întreprinderii economie 24.01.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Prognozarea pregătirii psihomotrice a sportivelor de 14 -16 ani specializate în proba 50m craul prin aplicarea modelării matematice pedagogie 24.01.2008
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Modele si algoritmi de configurare a setului de servere pentru reţelele locale tehnică 24.01.2008
05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
D Modelul formării profesionale iniţiale a profesorului de psihologie pedagogie 24.01.2008
13.00.01 - Pedagogie generală