Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dinamica modificării cantităţii şi calităţii spermei în funcţie de vârstă, mediu ambiant şi impactul preparatelor microbiene la vieri


Autor: Marandici Elena
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Grigore Darie
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Svetlana Burţeva
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 februarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 612.015.38, 577.122.3, 599.323.4:591.05

Adobe PDF document 1.70 Mb / în română
123 pagini


Cuvinte Cheie

vier, rasă, material seminal, mobilitate, densitate, volum, fecunditate, prolificitate, preparate algale şi microbiene

Adnotare

Scopul lucrării a fost studiul dinamicii modificării cantităţii şi calităţii spermei în funcţie de vârstă, mediul ambiant şi impactul preparatelor microbiene obţinute în baza tulpinii Streptomyces levoris CNMN-Ac-01, M22, MK-I şi M-3 şi a preparatului de tip BioR de origine algală la vieri

Cercetările au demonstrat că dinamica modificării cantităţii şi calităţii spermei la vier este influenţată de anotimpul anului. Cei mai înalţi indici ai spermei se testează toamna şi iarna comparativ cu celelalte anotimpuri.

Într-o serie de experienţe a fost demonstrat că în calitate de reproducători vierii pot fi folosiţi începând cu vârsta de 7 luni când volumul ejaculatului, concentraţia şi mobilitatea corespund cerinţelor tehnologice.

S-a constatat că obţinerea ejaculatelor maximale cu o densitate, mobilitate şi fecunditate sporită pe parcursul întregii durate de exploatare a lor este posibilă în cazul regimului de recoltare o dată în 5 zile.

Au fost obţinute date inedite referitor la influenţa administrării intramusculară a preparatelor algale de tip BioR în doze de 0,3 mg/100 kg masă corporală pe o perioadă de 5-10 zile, asupra calităţii şi cantităţii materialului seminal colector de la vieri.

Au fost obţinute rezultate semnificative privind sporirea parametrilor viabilităţii spermatozoizilor în procesul de conservare a spermei la temperatura de 16-180C şi păstrat timp de 4-5 zile, în rezultatul utilizării în componenţa mediului de diluare a preparatului din Streptomyces levoris CNMN-Ac-01.

Cuprins


CAPITOLUL I. Reviul literaturii
 1. Factorii de influenţă asupra calităţii materialului seminal.
 2. Rolul mediilor de diluare în conservarea materialului seminal..
 3. Substanţele biologic active sintetizate de microorganisme şi rolul lor în diverse verigi metabolice.

CAPITOLUL II. Materiale şi metode
 1. Caracteristica obiectului de studiu şi materialului experimentat.
 2. Obiectivul de studiu.
 3. Caracteristica materialului experimental.
 4. Caracteristica spermogramei la vier.
 5. Prelucrarea statistică a rezultatelor.
 6. Metodele de cercetare.

CAPITOLUL III. Rezultatele proprii
 1. Modificările spermogramei la vieri în dependenţă de vârsta, metoda de creştere şi exploatare.
 2. Influenţa anotimpului anului asupra spermogramei la vier.
 3. Studiul spermogramei la vier sub influenţa administrării biopreparatului din Spirulina platensis.
 4. Evaluarea influenţei mediilor de diluţie asupra materialului seminal de vier.

CAPITOLUL IV. Sinteza rezultatelor.