Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în subcomplexul de producere şi prelucrare a sfeclei de zahăr


Autor: Vadim Cojocari
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Alexandru Frecăuţeanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Contabilitate, cont, consumuri, cost, calculaţie, valoare, sfeclă de zahăr, borhot, melasă, pierderi de materie primă, uzura mijloacelor fixe, calitate, produse secundare, deşeuri de producţie

Adnotare

În teză este examinat un cerc vast de probleme actuale ce ţin de perfecţionarea evidenţei consumurilor şi calculării costului produselor subcomplexului de sfeclă şi zahăr din Republica Moldova.

Reieşind din scopul tezei şi obiectivele stabilite autorul a studiat esenţa opiniilor ştiinţifice principale din domeniul evidenţei consumurilor şi calculării costului produselor în întreprinderile subcomplexului de producere şi prelucrare a sfeclei de zahăr, a apreciat impactul reformelor promovate în domeniul relaţiilor funciare şi de producţie asupra componenţei, structurii şi constatării consumurilor, plenititudinii produselor înregistrate etc. Totodată, s-a generalizat experienţa acumulată de unele întreprinderi, propunându-se proiecte de specimene mai comode şi universale de agenţi de informaţii la capitolul controlului calităţii lucrărilor executate la întreprinderile agricole, s-au dezvăluit modalităţile optime de includere a valorii anumitor elemente patrimoniale în costul produselor subramurii, s-au argumentat propuneri concrete privind perfecţionarea contabilităţii consumurilor şi calculării costului rizocarpilor industriali în funcţie de calitate.

De asemenea în teză s-a demonstrat necesitatea contabilizării distincte a cheltuielilor de monitorizare a plantaţiilor de sfeclă cu includerea lor în componenţa cheltuielilor anticipate curente, s-a fundamentat modalitatea de grupare a consumurilor şi de calculare a costului pe faze de mişcare a materiei prime şi a semifabricatelor la fabricile de zahăr. Concomitent s-a evidenţiat oportunitatea excluderii pierderilor inevitabile de rizocarpi în stivuri din componenţa materiei prime de sfeclă cu reflectarea acestora în cadrul unui articol autonom, s-a optimizat determinarea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale axată pe utilizarea principiilor de bază ale sistemului american de restabilire accelerată a valorii (Accelerated Cost Recovery System), s-a precizat conţinutului economic al borhotului şi melasei cu constatarea primului tip de stocuri ca produs secundar, iar celui de-al doilea – ca deşeuri de producţie.

Implementarea recomandărilor expuse în teză vor facilita amplificarea funcţiilor analitice şi de control ale contabilităţii şi exactităţii calculării costului produselor în conformitate cu cerinţele managementului modern.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Noţiuni de consumuri şi cost în subcomplexul de producere şi prelucrare a sfeclei de zahăr şi evoluţia lor sub influenţa reformelor promovate
  • 1.1. Conţinutul economic şi clasificarea consumurilor în sfera de producţie 8
  • 1.2. Caracteristica evoluţionară a actelor normative şi influenţa acestora asupra contabilităţii consumurilor în subcomplexul de producere şi prelucrare a sfeclei de zahăr

CAPITOLUL 2. Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului produselor sfeclei de zahăr şi perfecţionarea acestora
  • 2.1. Deficienţe şi probleme la contabilizarea consumurilor în subramură
  • 2.2. Perfecţionarea contabilităţii consumurilor şi a recoltei de sfeclă de zahăr
  • 2.3 Calcularea costului rizocarpilor industriali în funcţie de calitate

CAPITOLUL 3. Contabilitatea consumurilor la fabricarea zahărului şi calculaţia costului acestuia
  • 3.1. Contabilitatea consumurilor privind monitorizarea şi colectarea sfeclei de zahăr
  • 3.2. Contabilitatea consumurilor privind fabricarea zahărului şi perfecţionarea acesteia
  • 3.3. Estimarea borhotului şi a melasei şi calcularea costului zahărului