Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Managementul diagnostic şi chirurgical în ocluzia de geneză tumorală a colonului


Autor: Aureliu Gonţa
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 616.345-007.272-006-07-089

Adobe PDF document 2.29 Mb / în română
140 pagini


Cuvinte Cheie

cancer colorectal, ocluzia tumorală a colonului, management diagnostic şi chirurgical, calitatea vieţii

Adnotare

Actualitatea problemei ocluziei tumorale colonice rezidă nu numai în progresarea vădită a numărului de bolnavi, ci şi în rezultatele nesatisfăcătoare ale tratamentului chirurgical, letalitatea postoperatorie la bolnavi de CCR complicat cu ocluzia intestinală constituind, după datele literaturii, circa 22-73%.

Lucrarea disertaţională a fost realizată în baza Clinicii Chirurgie nr.2 a USMF “N.Testemiţanu”. În perioada anilor 1993-2006 în clinică au fost spitalizaţi şi trataţi 524 pacienţi cu ocluzie tumorală a colonului, dintre care a fost selectat lotul de cercetare de 182 bolnavi, căror li s-a aplicat algoritmul diagnostic şi chirurgical elaborat cu ţelul ameliorării calităţii vieţii bolnavilor.

În rezultatul studiului a fost propus un algoritm contemporan de diagnostic care include datele clinice, de laborator, explorările imagistice (radiografia de panoramă şi ecografia abdomenului ca metode screening, irigografia, sigmoidoscopia sau colonoscopia, TC şi RMN abdominal).

Am stabilit termenii optimali ai efectuării intervenţiilor chirurgicale: în primul stadiu al dereglării permiabilităţii colonului - timp de 6-8 zile din momentul spitalizării, în al II-lea stadiu -12-24 ore, în al III-lea stadiu –peste 6-12 ore după internare şi în al IV-lea stadiu – bolnavii trebuie operaţi imediat în timp de 2 ore.

Tratamentul chirurgical în majoritatea cazurilor a fost radical - 170(93,4%), doar la 12(6,6%) cazuri s-au realizat operaţii paleative.

Cercetarea morfopatologică a tumorii rezecate a arătat că în toate cazurile au loc schimbări morfologice în peretele intestinal obstruat neoplasic, care includ: în ocluzia subcompensată edem şi infiltraţie leucocitară moderată în straturile subseros şi muscular, iar în cea decompensată aceste schimbări se remarcă în toate straturile peretelui intestinal, cu depuneri fibrinoase-purulente şi cu formarea trombilor multipli în vasele sangvine.

Rata complicaţiilor precoce a constituit 42 (23,0%) cazuri din totalul bolnavilor. Pentru ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical se va ţine cont de factorii de risc determinaţi preoperator. Letalitate postoperatorie în lotul cercetat am înregistrat doar în 6,0% cazuri. Am obţinut şi o supravieţuire la 5 ani de 59,7% în lotul pacienţilor operaţi radical, dintre care 72,8% pacienţi s-au reintegrat socio-familial, iar 54,2% bolnavi şi profesional

Cuprins


CAPITOLUL 1 Revista literaturii
 • 1.1. Aspectele istorice ale tumorilor obstructive ale colonului
 • 1.2. Noţiunea contemporană. Incidenţa. Clasificarea.
 • 1.3. Metodele de examinare a bolnavului cu ocluzie tumorală a colonului şi rectului
 • 1.4. Conduita preoperatorie a pacientului cu ocluzie tumorală. Decompresia suprastenotică a tractului gastro-intestinal.
 • 1.5. Concepţii moderne ale tacticii chirurgicale în tratamentul ocluziei de geneză tumorală a colonului

CAPITOLUL 2 caracterizarea materialului clinic şi metodelor de investigaţie
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic a bolnavilor incluşi în studiu
 • 2.2 Caracterizarea metodelor de investigaţie aplicate în studiu

CAPITOLUL 3 Diagnosticul etiopatogenetic în ocluzia tumorală a colonului
 • 3.1. Manifestările clinice ale ocluziei tumorale a colonului
 • 3.2. Diagnosticul paraclinic al ocluziei tumorale colonice.
 • 3.3. Algoritmul diagnostic

CAPITOLUL 4 Tratamentul chirurgical al ocluziei tumorale a colonului
 • 4.1. Pregătirea preoperatorie a bolnavilor cu ocluzie tumorală a colonului. Decompresia suprastenotică a tumorii obstructive
 • 4.2. Indicaţiile tratamentului chirurgical în ocluzia tumorală a colonului
 • 4.3. Particularităţile moderne ale tratamentului chirurgical în ocluzia tumorală a colonului
 • 4.4. Procedeele chirurgicale aplicate în tratamentul ocluziei de geneză tumorală a colonului

CAPITOLUL 5 Modificările anatomice şi histopatologice ale neoplasmelor colorectale în caz de ocluzie intestinală
 • 5.1. Consideraţii anatomopatologice
 • 5.2. Modificările histopatologice în ocluzia tumorală a colonului

CAPITOLUL 6 Rezultatele tratamentului chirurgical al bolnavilor cu ocluzie tumorală a colonului
 • 6.1. Rezultatele tratamentului chirurgical în perioada postoperatorie precoce
 • 6.2. Rezultatele tratamentului chirurgical al ocluziei tumorale a colonului în perioada postoperatorie tardivă
 • 6.3. Evaluarea calităţii vieţii şi gradului de adaptare a organismului după operaţia aplicată.