Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Dimensiuni funcţional-semantice ale viitorului în limba franceză


Autor: Rodica Maţcan
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Zinovia Zubcu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU 811.133.1’366.584:81’37

Adobe PDF document 0.82 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

Aktionsart, aspect, aspectualitate, deictic, deixis, enunţuri performative, mod, modalităţi de enunţare, modalitate (~ asertivă, ~ interogativă, ~ exclamativă, ~ injonctivă), modalităţi de enunţ (sigur, eventual, obligatoriu, posibil, necesar), modalităţi logice (~ aletice, ~ epistemice, ~ deontice), modalizator, categorie funcţional-semantică, temporalitate, timp (~ cronologic, ~ cronic, ~ lingvistic), viitor programat / neprogramat.

Adnotare

Obiectul cercetării tezei de doctorat îl constituie problema particularităţilor de funcţionare a formelor temporale ale viitorului în limba franceză contemporană, a modalităţilor de manifestare lingvistică a acestei categorii funcţional-semantice. În acest sens în lucrare sunt examinate mijloacele, pe care limba le pune la dispoziţia locutorului pentru a explicita conţinutul noţiunii de viitor.

Lucrarea abordează în mod complex formele temporale ale viitorului prin prisma a trei categorii enunţiative: temporalitatea, modalitatea şi aspectualitatea. Este evidenţiat rolul subiectului vorbitor în funcţionarea formelor viitorului, pe care teoria Enunţiativităţii îl pune în centrul discuţiilor despre limbă.

Studiul transcategorial aplicat în lucrare demonstrează că fiecare dintre cele trei categorii lingvistice (temporalitatea, modalitatea, aspectualitatea) exercită un impact asupra celorlalte.

Lucrarea evidenţiază eficacitatea întrebuinţării datate (viitorul programat) şi nedatate (viitorul neprogramat) ale formelor temporale ale viitorului.

Structurarea aspectuală a formelor viitorului, contrar celor susţinute în unele lucrări lingvistice, demonstrează că în limba franceză categoria aspectualităţii funcţionează atât prin opoziţia forme simple / forme compuse, precum şi prin prezenţa factorilor contextuali.

Un loc aparte în lucrare este destinat studiului valorilor modale ale viitorului. Prima parte a analizei este organizată în jurul atitudinii enunţiatorului în relaţie cu alocutorul său, adică în jurul modalităţilor de enunţare, apoi urmează studiul modului în care enunţiatorul apreciază conţinutul enunţului sau modalităţile de enunţ şi funcţionarea lor la viitor.

Cuprins


CAPITOLUL I. Viitorul în sistemul mijloacelor de exprimare a posteriorităţii în limba franceză
  • 1. Opinii asupra timpului lingvistic şi locul viitorului pe axa timpului
  • 2. Desemantzarea auxiliarelor în procesul de formarea a viitorului în limba franceză
  • 3. Forme temporale ale indicativului, prezentul conjunctivului, infinitivului, imperativului, şi perifraze verbale cu valoare de viitor.
  • Concluzii
CAPITOLUL II. Dimensiuni temporale şi aspectuale ale Viitorului în limba franceză
  • 1. Consideraţii asupra temporalităţii şi aspectualităţii viitorului în
  • limba franceză
  • 2. Temporalitatea Viitorului în limba franceză
    • 2.1. Viitorul programat.
    • 2.2. Viitorul neprogramat
  • 3. Viitorul în sistemul aspectual al verbului francez
    • 3.1. Mijloace de exprimare a aspectualităţii formelor temporale ale viitorului
    • 3.2. Aspectualitatea în structura sintactică cu si condiţional.
    • Concluzii
CAPITOLUL III. Modalitatea ca dimensiune funcţional-semantică a Viitorului în limba franceză.
  • 1. Tipuri de modalităţi în enunţuri cu sens de viitor
  • 2. Viitorul în enunţuri afirmative, negative, interogative, exclamative
  • 3. Modalităţile aletice, epistemice şi deontice actualizate de formele temporale ale viitorului
  • Concluzii.