Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Manoli Ion, doctor habilitat, profesor universitarManoli Ion, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:19 ianuarie 2006, nr.464
Specialităţi abilitate: 10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Modalități de localizare a abrevierilor din limbajul comunitar 10.02.20 USM referent
conducător
Grădinaru Angela
30.06.2022

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Particularităţi structural-semantice ale nominis actionis în limba franceză 10.02.05 USB conducător 31.05.2017