Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Manoli Ion, doctor habilitat, profesor universitarManoli Ion, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
Abilitare:19 ianuarie 2006, nr.464
Specialităţi abilitate: 10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Valorificarea strategiilor euristice în studierea literaturii franceze în învățământul superior 13.00.02 UPSC membru CSS
consultant
Prus Elena
conducător
Solcan Angela
21.06.2016
D Textul şi actualizatorii lecturii lui multiple în limba franceză contemporană 10.02.20 USM referent
conducător
Guţu Ion
30.06.2016
D Structura şi semantica neoformaţiilor prefixoidale în limba franceză 10.02.05 USM membru CSS
conducător
Axenti Eufrosinia
05.09.2016
D Eufemismele în limbajul actual: particularităţi structurale, semantice şi de utilizare 10.02.01 USB membru CSS
conducător
Popa Gheorghe
29.09.2016