Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Manoli Ion, doctor habilitat, profesor universitarManoli Ion, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
Abilitare:19 ianuarie 2006, nr.464
Specialităţi abilitate: 10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Terminologizarea, determinologizarea și reterminologizarea în limba română (în baza lexicului sportiv) 10.02.01 USDC referent
conducător
Vulpe Ana
23.07.2019

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Particularităţi structural-semantice ale nominis actionis în limba franceză 10.02.05 USB conducător 31.05.2017