Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Turismul romanesc in contextul integrării in Uniunea Europeana


Autor: Corina Popescu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Nicolae Ţâu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU 338.48 (498) (043.2) =135.1

Adobe PDF document 1.41 Mb / în română
163 pagini


Cuvinte Cheie

relaţii economice internaţionale, integrare europeană, turism internaţional, turism intern, turism rural, turism ecologic, circuit turistic, spaţiul turistic european, integrare economică, internet, promovare turistică, servicii turistice, model turistic, abordare complexă

Adnotare

Economia naţională a României, parcurge o dificilă etapă de tranziţie, exprimată prin declinul producţiei în toate sectoarele, şi mai ales al serviciilor, deprecierea monedei naţionale, dezechilibre economice ale cererii şi ofertei, balanţei de plăţi, bugetului public. Starea de criză este alimentată de existenţa unui mecanism economic care nu stimulează creşterea economică. Pentru a redresa situaţia şi a atinge creşterea economică sunt necesare măsuri complexe şi argumentate ştiinţific de ajustare a mecanismului economic, de perfecţionare a instrumentelor managementului macroeconomic. Dezvoltarea sectorului de servicii ca o componentă de bază a economiei de piaţă, formează esenţa tezei în jurul căruia apar capitolele referitoare la evoluţia turismului internaţional, evoluţia turismului intern, strategiile de redresare a turismului intern, etc.

Se impune elaborarea unor strategii de dezvoltare a turismului rural românesc. Atingerea rezultatului principal al lucrării a impus soluţionarea problemelor cu care se confruntă turismul rural, găsirea unor modalităţi de promovarea a acestuia în ţările mari consumatoare de turism ( Ex. Germania, Franţa, Spania) reabilitarea infrastructurii, îmbunătăţirea condiţiilor de cazare etc.

În această teză se prezintă evoluţia turismului intern şi internaţional începând cu anul 2000 şi până în prezent, a factorilor de influenţă a turismului atât intern cât şi internaţional, a condiţiilor dezvoltării turismului, baza tehnico-materială necesară, studierea cauzelor care au dus la creşterea sau scăderea numărului de turişti dintr-o anumită zonă, elaborarea de metode de creştere a numărului de turişti în cadrul turismului rural respectiv promovarea pensiunilor turistice prin intermediul Internet-ului, această metodă a reprezentat cheia succesului în Ungaria, ţară vecină nouă şi care nu dispune de bogăţia de relief pe care o are ţara noastră. În privinţa turismului rural, succesul afacerii depinde de gradul de acoperire a pieţei ţintă, ceea ce în mediul fizic presupune tipărirea unui număr imens de afişe, pliante, încheiere de contracte cu agenţii de turism din străinătate sau deschiderea de filiale proprii, costurile ridicându-se la sume fabuloase. În schimb, Internetul, ca mediu de afaceri, permite ca, doar cu ajutorul unui singur "pliant", într-adevăr, în format electronic, să atingem toţi acei potenţiali clienţi ca şi în mediul fizic, dar comprimând acele etape care consumă atât de multe resurse.

Este necesară doar culegerea de informaţii în ceea ce priveşte posibilităţile de transport pe care le au persoanele interesate de oferta de servicii găsită în pagina Web, sau, cel mult, încheierea de contracte cu respectivele firme. Informaţiile cuprinse în aceste pagini de promovare a unei afaceri de turism rural sunt foarte asemănătoare, dacă nu aceleaşi, cu cele din diverse pliante de prezentare pe care le găsim la diverse firme de turism, dar mult mai concise şi mai concrete.

O mare importanţă în succesul unei astfel de afaceri este diferenţierea şi popularizarea paginii pe Internet. Accentul în aceste pagini este pus pe aspecte din viaţa de zi cu zi din mediul rural, surprinzător de concrete, fără a se constata tendinţe de prezentare idilică a acestora. Din acest punct de vedere, regiunile rurale româneşti dispun de un mai bogat şi diversificat conţinut tradiţional.

Cuprins


CAPITOLUL I. Turismul, organizarea şi reglementarea activităţii turistice
 • 1.1. Consideraţii generale, privind activităţile turistice
 • 1.2. Serviciile turistice – componentă a sectorului terţiar
 • 1.3. Factorii de influenţă asupra turismului

CAPITOLUL II. Dinamica turismului internaţional
 • 2.1. Curente turistice internaţionale
 • 2.2. Evoluţia turismului internaţional în ţările Uniunii Europene
 • 2.3. Evoluţia turismului internaţional

CAPITOLUL III. Evoluţia turismul românesc în dinamica turismului mondial
 • 3.1. Specificul dezvoltării turismului românesc în dinamica turismului mondial
 • 3.2 Evoluţia şi rolul turismului rural în România
 • 3.3.Rolul judeţului Gorj în turismul românesc

CAPITOLUL IV. Strategia de dezvoltare a turismului rural românesc în contextul integrării ÎN Uniunea Europeana
 • 4.1. Strategii de dezvoltare a unor zone turistice româneşti în perspectiva integrării în Uniunea Europeană
 • 4.2. Perspectiva dezvoltării turismului rural în România
 • 4.3. Dezvoltarea turismului internaţional în România în contextul integrării în Uniunea Europeană