Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ţâu Nicolae, doctor habilitat, profesor universitarŢâu Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:12 mai 2011, nr.1140
Specialităţi abilitate: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Asigurarea organizatorico-metodică de dezvoltare stabilă a întreprinderii portuare 08.00.05 ULIM preşedinte CSS
conducător
Burlacu Natalia
15.09.2016
D Gеstіunea corporаtіvă şі controӏuӏ în societățile comerciale pe acțiuni în Românіа după integrarea în Unіunеа Еuropеаnă 08.00.05 ULIM preşedinte CSS
conducător
Burlacu Natalia
27.10.2016
D Eficientizarea managementului de proiect în activitatea de antreprenoriat din Republica Moldova 08.00.05 UTM membru CSS
conducător
Ţurcanu Nicolae
21.12.2016
D Asigurarea securității economice a Republicii Moldova în procesul asocierii la Uniunea Europeană 08.00.01 ASEM membru CSS
conducător
Moldovan Dumitru
27.12.2016

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Impactul proceselor de integrare europeana și globalizare asupra turismului 08.00.14 ULIM conducător 07.10.2015
D Impactul globalizării asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 08.00.14 ULIM conducător 07.10.2015
D Politica comercială externă a româniei în procesul integrării europene şi globalizării economice 08.00.14 conducător 26.02.2009
D Managementul aderării procesului educaţional preuniversitar al României la exigenţele Uniunii Europene 08.00.05 conducător 22.01.2009
D Asigurările sociale din România în contextul integrării în structurile europene 08.00.14 conducător 22.01.2009
D Turismul romanesc in contextul integrării in Uniunea Europeana 08.00.14 conducător 17.04.2008
D Politici de promovare a exporturilor de mărfuri din Siria către pieţele internaţionale 08.00.14 consultant
conducător
Gribincea Alexandru
29.06.2006