Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ţâu Nicolae, doctor habilitat, profesor universitarŢâu Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:12 mai 2011, nr.1140
Specialităţi abilitate: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Fenomenul sărăciei - problema mondială şi naţională: cauze, consecinţe, soluţii 08.00.01 USM referent
conducător
Trofimov Victoria
12.06.2012
DH Asigurarea securităţii economice a grupărilor de state regionale interstatale 08.00.14 ASEM membru CSS
consultant
Sacovici Vasilii
consultant
Belostecinic Grigore
03.07.2012
D Instrumentarul metodic de evaluare sistemică a eficienţei economice în managementul corporativ 08.00.05 ULIM preşedinte CSS
conducător
Burlacu Natalia
19.06.2015

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Politica comercială externă a româniei în procesul integrării europene şi globalizării economice 08.00.14 conducător 26.02.2009
D Managementul aderării procesului educaţional preuniversitar al României la exigenţele Uniunii Europene 08.00.05 conducător 22.01.2009
D Asigurările sociale din România în contextul integrării în structurile europene 08.00.14 conducător 22.01.2009
D Turismul romanesc in contextul integrării in Uniunea Europeana 08.00.14 conducător 17.04.2008
D Politici de promovare a exporturilor de mărfuri din Siria către pieţele internaţionale 08.00.14 consultant
conducător
Gribincea Alexandru
29.06.2006