Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contribuţii la studiul metabolismului glucidic, remodelării osoase şi influenţei unor biopreparate algale cu conţinut divers de Zn în osteoporoza experimentală


Autor: Veronica Sardari
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 03.00.04 - Biochimie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Valentin Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 aprilie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU [616.71- 007.234 + 591.105]:001.891.53 + 616.71 - 003.95 + 612.017.32 + 615.32:582.26 + 546.47

Adobe PDF document 3.05 Mb / în română
125 pagini


Cuvinte Cheie

osteoporoză, ţesut osos, fosfatază alcalină osoasă (termolabilă), fosfatază acidă tartratrezistentă, pirofosfatază, enzime ale metabolismului glucidic, metabolism glicoproteic, biopreparate de origine algală, zinc.

Adnotare

Lucrarea este consacrată evaluării rolului patogenetic al modificărilor indicilor în metabolismele glucidic, glicoproteic şi al markerilor ai remodelării osoase în osteoporoza (OP) primară şi în cea secundară, în dinamica bolii şi influenţei biopreparatelor de origine algală cu un conţinut divers de Zn – BP-Zn1, BP-Zn2 şi BP-R – ca remedii patogenice de corecţie a perturbărilor metabolice specifice acestei patologii.

Experienţele au fost efectuate pe 78 de şobolani, femele şi masculi maturi. Osteoporoza primară a fost reprodusă la şobolanii albi, femele, prin ovariectomie. Osteoporoza secundară a fost provocată la şobolanii masculi, prin injectări subcutanate bisăptămânale de prednisolon (10 mg/kilocorp).

În rezultatul studiului s-a relevat că modificările în activitatea enzimelor în metabolismul glucidic, în ambele variante de osteoporoză, poartă un caracter fazic, dependent de alternarea proceselor de formare şi de resorbţie osoasă.

În ţesutul osos, în OP primară şi în OP secundară, se produc modificări în conţinutul de glucide combinate cu proteinele necolagenice, caracterizate prin reducerea nivelului de hexoze sumare şi prin modificări nesemnificative ale conţinutului de acid N-acetilneuraminic, cu excepţia perioadei tardive a OP primare (6 luni), în care concentraţia acestuia a sporit semnificativ.

Conţinutul de ARN scade în OP primară şi în cea secundară în toate etapele de evoluţie a procesului patologic, ceea ce indică reducerea intensităţii proceselor biosintetice în ţesutul osos.

Rezultatele obţinute denotă o intensitate diferită a proceselor de remodelare, în funcţie de stadiul de evoluţie a procesului patologic şi de forma maladiei. Astfel, în OP primară se constată o reducere a proceselor de remodelare osoasă, în perioada de 3 luni de la iniţierea procesului osteoporotic, determinată de reducerea activităţii fosfatazei alcaline osoase, a fosfatazei acide tartratrezistente şi a pirofosfatazei anorganice osoase.

În OP secundară are loc estomparea proceselor de formare osoasă în decursul primelor 3 luni, mai exprimată în termenul de 1,5 luni de la iniţierea procesului patologic, generată de scăderea nivelului de markeri ai remodelării osoase; şi o tendinţă de restabilire a acestor procese, la 6 luni de la debutul maladiei.

Biopreparatele de origine algală, cu un conţinut sporit de Zn organic, manifestă proprietăţi osteoregeneratoare pronunţate prin faptul că stimulează eficient activitatea enzimelor glicolitice, a dehidrogenazelor din ciclul Krebs, conţinutul de hexoze sumare, ARN, nivelul funcţional al transaminazelor, al fosfatazei alcaline termolabile şi al pirofosfatazei anorganice osoase.

Astfel, cercetările efectuate confirmă perspectiva utilizării remediilor studiate în calitate de remedii osteogenice eficiente de corecţie în dereglările metabolice provocate de OP.

Cuprins


CAPITOLUL I. Reviul literaturii
 • 1.1. Procesele metabolice esenţiale în ţesutul osos
  • 1.1.1. Rolul glicolizei, al ciclului pentozo-fosfat şi al ciclului Krebs în metabolismul ţesutului osos
  • 1.1.2. Caracteristica markerilor ai remodelării osoase
 • 1.2. Semnificaţia patobiochimică a osteoporozei şi a variantelor ei clinice
 • 1.3. Aspecte contemporane privind tratamentul patogenetic al osteoporozei
 • 1.4. Zn-ul – element osteoregenerativ
 • 1.5. Spirulina – obiect al cercetărilor biomedicale

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de investigaţii
 • 2.1. Modelarea osteoporozei experimentale
 • 2.2. Metodele de investigare utilizate
 • 2.3. Tehnologia de obţinere a preparatelor BP-R, BP-Zn1 şi BP-Zn2
 • 2.4. Prelucrarea statistică a rezultatelor obţinute

CAPITOLUL III. Modificările metabolismelor glucidic, glicoproteic şi ale indicilor remodelării osoase în dinamica osteoporozei experimentale
 • 3.1. Dinamica activităţii enzimelor ale metabolismului glucozei
 • 3.2. Dinamica activităţii dehidrogenazelor din ciclul Krebs
 • 3.3. Determinarea unor indici ai metabolismului glicoproteic şi a conţinutului de ARN în OP experimentală
 • 3.4. Cercetarea activităţii transaminazelor ALT, AST şi a markerilor remodelării osoase

CAPITOLUL IV. Influenţa biopreparatelor de origine algală cu conţinut divers de Zn asupra metabolismelor glucidic, glicoproteic, conţinutului de arn şi markerilor ai remodelării osoase, în dinamica osteoporozei experimentale
 • 4.1. Influenţa remediilor de natură algală asupra activităţii enzimelor din metabolismul glucozei
 • 4.2. Influenţa remediilor testate asupra activităţii dehidrogenazelor din ciclul Krebs
 • 4.3. Influenţa remediilor de natură algală asupra unor indici ai metabolismului glicoproteic şi asupra conţinutului de ARN
 • 4.4. Influenţa remediilor de natură algală asupra activităţii transaminazelor ALT şi AST şi asupra nivelului de markeri ai remodelării osoase