Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 /

Teze, aprilie 2008

Teze [45]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Polimorfismul genetic în aspectul heterozisului la Cucumis sativus L biologie 17.04.2008
03.00.15 - Genetică
D Repertoriul pianistic autohton în Republica Moldova studiul artelor, culturologie 17.04.2008
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Eficienţa folosirii mijloacelor audiovizuale în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii treptei gimnaziale pedagogie 17.04.2008
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Convenţiile internaţionale ce reglementează dreptul de autor şi drepturile conexe şi implementarea acestora în sistemul naţional de drept drept 17.04.2008
12.00.10 - Drept internaţional public
D Formarea competenţei de comunicare didactică prin modulul pedagogic universitar pedagogie 17.04.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Psihogeneza limbajului în medii de comunicare mixtă psihologie 17.04.2008
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Evoluţia structurilor disipative şi stările staţionare pe suprafaţa lichidului încărcată cu sarcină electrică fizică-matematică 17.04.2008
01.04.04 - Electronică fizică
D Contribuţii la optimizarea metodei cromatografie de lichide sub presiune pentru aplicarea în analiza farmacocinetică farmacie 17.04.2008
15.00.01 - Farmacie
D Rolul şi statutul juridic al autorităţilor administraţiei publice în soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate drept 17.04.2008
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Fundamente psihologice ale optimizării gîndirii studenţilor-medici în situaţia de urgenţă medicală psihologie 17.04.2008
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Creaţiile pentru vioară şi pian ale compozitorilor din Republica Moldova (a doua jumătate a sec. XX) studiul artelor, culturologie 17.04.2008
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Recidiva infracţională : aspecte juridico – penale şi criminologice drept 17.04.2008
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Estimarea heterozisului la floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) în baza algoritmilor informaţionali biologie 17.04.2008
03.00.15 - Genetică
D Diversitatea şi ecologia coleopterelor epigee (Insecta, Coleoptera) din rezervaţia peisagistică „Codrii Tigheci” biologie 17.04.2008
03.00.09 - Entomologie
D Corelaţia câmpurilor semantice caracterologice în limba germană şi în limba română filologie 17.04.2008
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Tipologia contrastivă a negaţiei în limbile germană şi română filologie 17.04.2008
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Turismul romanesc in contextul integrării in Uniunea Europeana economie 17.04.2008
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Diferenţe de gen în stările depresive la vîrsta adolescentină psihologie 17.04.2008
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Dimensiuni funcţional-semantice ale viitorului în limba franceză filologie 17.04.2008
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Sindromul „copilul moale neurogen”, particularităţi de diagnostic şi tratament medicină 17.04.2008
14.00.13 - Neurologie
D Ipostaze ale tragicului în romanul secolului al XX-lea filologie 17.04.2008
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Dinamica modificării cantităţii şi calităţii spermei în funcţie de vârstă, mediu ambiant şi impactul preparatelor microbiene la vieri biologie 17.04.2008
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Integralitatea implicaţiilor pedagogice ca factor al performanţelor elevilor pedagogie 17.04.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularităţile formării afirmării şi negării la copii de vîrstă timpurie psihologie 17.04.2008
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
DH Mecanismul functionarii eficiente a sectorului agrar economie 17.04.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Asistenţa socială – instituţie distinctă a dreptului protecţiei sociale (aspect instituţional-administrativ) drept 17.04.2008
25.00.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
D Formarea atitudinii pozitive faţă de cultura naţională la elevii claselor primare (la orele de limba engleză) pedagogie 17.04.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Rolul dreptului internaţional în realizarea cooperării statelor în lupta contra criminalităţii economice drept 17.04.2008
12.00.10 - Drept internaţional public
D Partidele politice în sistemul relaţiilor de putere (cazul Republicii Moldova) ştiinţe politice 17.04.2008
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Impactul transformării relaţiilor de proprietate asupra eficienţei economice economie 17.04.2008
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Boierimea Ţării Moldovei la mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea (Studiu istorico-genealogic) istorie 17.04.2008
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Evoluţii sociale în satul basarabean după reforma agrară (1868 – 1905) istorie 17.04.2008
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Admisibilitatea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel drept 17.04.2008
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Reglarea nutriţiei minerale, activitatea zaharozosintazei, zaharozofosfatsintazei şi cumularea zaharozei de către sfecla pentru zahăr biologie 17.04.2008
03.00.12 - Fiziologie vegetală
D Probleme ale protecţiei mediului în procesul realizării unor drepturi şi obligaţii constituţionale drept 17.04.2008
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Mecanismul economic şi rolul acestuia în sporirea eficienţei activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (în baza datelor Zonei de Nord a Republicii Moldova) economie 17.04.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Transmiterea materno-fetală a infecţiei HIV şi tratamentul profilactic medicină 17.04.2008
14.00.10 - Boli infecţioase
D Caracteristica clinică, imunologică şi optimizarea tratamentului în erizipel medicină 17.04.2008
14.00.10 - Boli infecţioase
D Modelul pedagogic de formare iniţială tehnologică şi artistico-tehnologică a inginerilor din industria confecţiilor textile pedagogie 17.04.2008
13.00.08 - Teoria şi metodologia instruirii profesionale
D Reducerea costurilor şi sporirea competitivităţii producţiei întreprinderilor industriei de zahăr economie 17.04.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Aspecte terapeutice noi ale afecţiunilor corneene, caracterizate prin defecte superficiale medicină 17.04.2008
14.00.08 - Oftalmologie
D Concepţia modernă a dezvoltării serviciului public în Republica Moldova drept 17.04.2008
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Implicaţiile politice ale terorismului internaţional ştiinţe politice 17.04.2008
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Probleme teoretice şi practice privind realizarea dreptului fundamental al omului la apărare şi asistenţă juridică drept 17.04.2008
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Administrarea organelor de stat care asigură ordinea publică drept 17.04.2008
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept