Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / mai /

Diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile dezvoltării durabile


Autor: Nelli Amarfii-Railean
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Vladimir Balanuţă
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 mai 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 658.1.011.2/.4(478)(043)

Adobe PDF document 1.57 Mb / în română
168 pagini


Cuvinte Cheie

Potenţial economic, potenţial de producere, potenţial financiar, diagnosticul economico-financiar, randament al personalului productiv, indicator agregativ, analiză expres, modele factoriale de diagnostic, metode de estimare a potenţialului economic, indice agregativ al programului de producţie şi comercilaizare, indice agregativ al eficienţei utilizării factorilor de producţie, indice agregativ al potenţialului financiar, indice agregativ al potenţialului economic, model automatizat de diagnostic.

Adnotare

În lucrare sunt examinate aspectele metodologice şi aplicative privind diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al întreprinderii producătoare.

În teză au fost valorificate noţiunile de potenţial economic, diagnosticul şi estimarea acestuia. Au fost sistematizate principalele viziuni ale savanţilor străini şi autohtoni privind conceptul de potenţial economic ca obicet al estimării activităţii întreprinderii producătoare. În mod special a fost studiată structura formalizată a potenţialului economic al întreprinderii, factorii de influenţa şi corelaţia dintre elementele lui componente.

O mare parte din teză cuprinde cercetarea metodelor şi modelelor de diagnoză aplicate în practica internaţională, în scopul valorificării experienţei internaţionale în acest domeniu şi ajustării posibilităţilor de implemetare a lor în practica analitică autohtonă ţinând cont de cerinţele noului sisitem contabil şi condiţiile actuale de activitate ale unităţilor de producţie.

Este selectat un sistem de indicatori generalizatori specifici pentru diagnosticul stării de performanţă al întreprinderilor autohtone şi estimarea potenţialului economic al acestora în cadrul analizei expres.

Este reliefată necesitatea abordării potenţialului economic al întreprinderii prin prisma factorilor de potenţial, de reglare economică şi de strategie, precum şi aplicarea indicatorilor agregativi, exprimaţi prin indici, pentru aprecierea competitivităţii întreprinderii producătoare.

Pentru perfecţionarea diagnosticului şi estimării potenţialului economic al întreprinderilor autohtone este propus spre utilizare un model nou de analiză, care are la bază un sistem de indicatori agregativi, inclusiv „Indicele agregativ al potenţialului economic al întreprinderii”, care a fost algoritmat în limbajul de programare „Delphi”.

Programul „DIAGNOZA”, autorizat şi implementat în procesul diagnosticului şi estimării potenţialului economic al întreprinderii, a avut drept scop identificarea şi modelarea acestuia pe baza rezultatelor obţinute, oferind organelor de decizie variante, strategii şi politici fezabile, necesare creşterii eficienţei manageriale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte teoretice privind diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al întreprinderii
  • 1.1 Potenţialul economic al întreprinderii ca obiect al estimării activităţii acesteia
  • 1.2 Estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile dezvoltării durabile
  • 1.3 Conţinutul cercetărilor contemporane în domeniul diagnosticului potenţialului economic al întreprinderii

CAPITOLUL II. Metodele diagnosticului potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile dezvoltării durabile
  • 2.1 Modelele factoriale de diagnosticare a potenţialului economic al întreprinderii
  • 2.2 Aplicarea modelelor factoriale în sistemul de diagnosticare a stării de performanţă a întreprinderilor autohtone
  • 2.3 Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii în contextul analizei expres

CAPITOLUL III. Implementarea tehnologiilor informaţionale moderne în diagnosticul şi estimarea rezultatelor activităţii întreprinderii
  • 3.1 Adoptarea metodelor de estimare a potenţialului economic în diagnosticul activităţii întreprinderilor autohtone
  • 3.2 Perfecţionarea sistemului analitic aplicativ în contextul implementării tehnologiilor informaţionale moderne