Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / mai /

Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare-experimentare


Autor: Rodica Cuşmăunsă
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Vasile Bucur
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 mai 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 657.42/.47(043)

Adobe PDF document 3.38 Mb / în română
152 pagini


Cuvinte Cheie

active nemateriale, clasificarea consumurilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare-experimentare, consumuri de bază, consumuri de regie, distribuirea consumurilor de regie comune, costul lucrărilor de cercetare-dezvoltare, modul de recunoaştere a consumurilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare-experimentare, capitalizarea consumurilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare-experimentare, cheltuielile aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare-experimentare

Adnotare

Prezenta teză este dedicată examinării unui cerc vast de probleme teoreticо-metodologice şi aplicative ale contabilităţii consumurilor şi cheltuielilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare-experimentare.

Este examinată minuţios definiţia „consumuri” existentă în diferite norme contabile naţionale şi internaţionale, precum şi abordările diverşilor autori şi este aprofundată definiţia consumurilor aferente LCŞPE. Este dezvoltată clasificarea consumurilor aferente LCŞPE pe elemente economice şi articole de calculaţie, completată componenţa acestora cu unele noi articole şi elemente specifice activităţii de cercetare-dezvoltare.

S-a argumentat necesitatea aplicării metodei alternative admisibile şi metodei recomandate de S.N.C 9 la recunoaşterea consumurilor aferente LCŞPE, luând în considerare tipul lucrărilor de cercetare (fundamentale şi aplicative).

În lucrare este tratată necesitatea recunoaşterii drept activ nematerial de către organizaţia-executant a dreptului de utilizare a rezultatelor LCŞPE, realizate beneficiarului, în cazul utilizării rezultatelor acestor lucrări în procesul de producţie proprie sau pentru executarea altor LCŞPE.

În scopul perfecţionării contabilităţii sunt propuse de către autor formulare de documente primare şi centralizatoare, registrul de evidenţă analitică a consumurilor / cheltuielilor aferente LCŞPE, precum şi a calculaţiei costului planificat (efectiv) al lucrărilor în cauză.

Pentru prima dată este abordată problema alocării consumurilor de regie în cazul în care LCŞPE sunt executate în cadrul subdiviziunii de producţie, fiind stabilit algoritmul repartizării consumurilor de regie comune în consumuri aferente LCŞPE şi produselor fabricate.

Este propusă metoda de calculare a costului LCŞPE simple şi complexe în cadrul unităţilor de cercetare-dezvoltare. De asemenea, este argumentată concretizarea condiţiilor de capitalizare a consumurilor aferente LCŞPE în scopul recunoaşterii activului nematerial.

S-a argumentat iraţionalitatea capitalizării consumurilor aferente LCŞPE în limitele mărimii avantajului economic preconizat şi micşorarea soldului neamortizat al consumurilor aferente LCŞPE, constatat ca activ până când acesta nu va fi acoperit pe seama avantajelor economice viitoare.

Rezultatele investigaţiilor pot fi utilizate de către unităţile de cercetare-dezvoltare în procesul de perfecţionare a contabilităţii consumurilor şi cheltuielilor aferente LCŞPE.

Cuprins


CAPITOLUL I. Caracteristica lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare - experimentare, componenţa consumurilor şi modul de constatare a acestora
  • 1.1. Caracteristica lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare - experimentare
  • 1.2. Componenţa şi clasificarea consumurilor aferente lucrărilor de cercetări
  • ştiinţifice şi de proiectare - experimentare
  • 1.3. Modul de recunoaştere a consumurilor condiţionate de executarea lucrărilor de
  • cercetări ştiinţifice şi de proiectare - experimentare

CAPITOLUL II. Perfecţionarea contabilităţii consumurilor şi calculării costului lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare-experimentare
  • 2.1. Perfecţionarea documentară şi particularităţile contabilităţii consumurilor de bază
  • 2.2. Probleme aferente contabilităţii consumurilor de regie şi modul de repartizare a acestora
  • 2.3. Calcularea costului lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectareexperimentare

CAPITOLUL III. Contabilitatea cheltuielilor şi capitalizării consumurilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare - experimentare
  • 3.1. Aspecte problematice privind capitalizarea consumurilor condiţionate de executarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare-experimentare
  • 3.2. Contabilitatea cheltuielilor ce ţin de executarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare - experimentare