Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iunie /

Optimizarea tratamentului chirurgical endoscopic al sinuzitelor paranazale recidivante şi cronice la copii


Autor: Polina Ababii
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.04 - Otorinolaringologie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Mihail Maniuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iunie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 616.216-002-036.12-072-053.2

Adobe PDF document 4.57 Mb / în română
154 pagini


Cuvinte Cheie

Rinosinuzite recidivante şi cronice, rinometrie acustică, rinomanometrie, examen endoscopic al nasului, examen computertomografic, anomalii şi variante anatomice endonazale, chirurgie endoscopică minim invazivă

Adnotare

În perioada anilor 2005- 2008 au fost investigaţi 120 copii cu sinuzite paranazale recidivante şi cronice. Lucrarea a fost efectuată în clinica pediatrică a catedrei de Otorinolaringologie a facultăţii de rezidenţiat a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în baza Spitalului Clinic Republican de Copii „Em.Coţaga”. Studiul a cuprins copii de vîrsta 8 -17 ani, inclusiv 59 (49,2%) bolnavi de gen masculin, şi 61(50,8%) de gen feminin.

În funcţie de tratamentul chirurgical aplicat, pacienţii incluşi în studiu au fost divizaţi în trei loturi. Lotul I a fost format din 40 pacienţi cu sinuzite paranazale recidivante şi cronice, operaţi prin metoda de chirurgie endoscopică standard, care include o ablaţie relativ largă a structurilor anatomice din regiunea operaţiei (apofiza unciformă, celulele etmoidale, ostiumul sinusului maxilar, sinusul maxilar). Lotul II a fost constituit din 40 bolnavi, trataţi prin metoda de chirurgie endoscopică rinosinuzală minim invazivă, care include rezecţia parţială verticală a apofizei unciforme şi ablaţia limitată a structurilor anatomice ale etmoidului. Lotul III a fost alcătuit din 40 pacienţi, analogic după structura nozologică. Pacienţii au fost operaţi prin tehnica minim invaziv sinuzală de formulă proprie completată cu operaţii ale structurilor endonazale limitrofe (septoplastia endoscopică, rezecţia submucoasă concha bullosa, chirurgia cornetelor nazale).

Conform duratei de spitalizare a pacienţilor s-au obţinut următoarele rezultate: în lotul I acest indiciu a constituit 6.20±0.16 zile, în lotul II – 5.33±0.14 zile şi în lotul III durata spitalizării a cuprins 4.53±0.12 zile. Astfel, s-au determinat diferenţe statistice semnificative între loturi: P1,2<0.001; P1,3<0,001; P2,3<0,001. Starea de vindecare a fost stabilită la copiii care pe parcursul a 24 luni nu au avut nici o reîncălzire a procesului inflamator sinuzal, constituind după cum urmează: la copiii din lotul I - 32 (80%) de cazuri, la pacienţii din lotul II – 36 (90%) cazuri şi la copiii din lotul III – 37 (92.5%) de cazuri.

Concluzii: tratamentul chirurgical endoscopic rinosinuzal minim invaziv completat cu intervenţiile chirurgicale ale structurilor endonazale, aplicat la pacienţii lotului III de studiu, permite o rezolvare mai rapidă şi o rată de vindecare mai înaltă a sinuzitelor paranazale recidivante şi cronice la copii.

Cuprins


CAPITOLUL I: Revista literaturii
 • 1.1 Rinosinuzitele – consideraţii generale. Nomenclatorul
 • 1.2 Aspectele embriologice şi anomaliile de dezvoltare ale peretelui nazal lateral
 • 1.3 Etiologia şi patogenia sinuzitelor paranazale recidivante şi cronice la copii
 • 1.4 Metode contemporane de investigaţie ale nasului şi sinusurilor paranazale
 • 1.5 Tratamentul chirurgical endoscopic rinosinuzal - viziuni moderne
 • 1.6 Imunohistochimia – consideraţii generale

CAPITOLUL II: Material şi metode de cercetare
 • 2.1 Caracteristica generală a pacienţilor din loturile de investigaţie
 • 2.2 Metodele de studiu
 • 2.3 Diagnosticul sinuzitelor paranazale la pacienţii incluşi în studiu
  • 2.3.1 Rinometria acustică
  • 2.3.2 Rinomanometria
  • 2.3.3 Examenul computertomografic
  • 2.3.4 Endoscopia nazală
  • 2.3.5 Determinarea clearance- ului mucociliar al mucoasei nazale
  • 2.3.6 Determinarea PH-ului mucoasei nazale
  • 2.3.7 Imunohistochimia

CAPITOLUL III: Tratamentul chirurgical endoscopic al sinuzitelor paranazale recidivante şi cronice la copii incluşi în studiu
 • 3.1 Date generale
 • 3.2 Indicaţii şi contraindicaţii ale chirurgiei endoscopice rinosinuzale
 • 3.3 Particularităţile anesteziei generale
 • 3.4 Tehnica abordării chirurgicale la pacienţii din loturile de studiu
 • 3.5 Analiza rezultatelor clinice ale tratamentului chirurgical endoscopic la pacienţii loturilor de cercetare pre - şi postoperator

CAPITOLUL IV: Explorările rinologice aplicate la pacienţii din loturile de investigaţie în dinamică pre - şi postoperatorie
 • 4.1 Examenul permeabilităţii nazale
 • 4.2 Examenul rezistenţei nazale
 • 4.3 Evaluarea activităţii dinamice a epiteliului ciliat
 • 4.4 Studierea echilibrului acido-bazic
 • 4.5 Datele endoscopiei nazale
 • 4.6 Datele examenului computertomografic
 • 4.7 Rezultatele examenului imunohistochimic

CAPITOLUL V: Managementul tratamentului chirurgical endoscopic al sinuzitelor paranazale recidivante şi cronice la copiii aflaţi sub supraveghere
 • 5.1 Eficienţa tratamentului chirurgical endoscopic la pacienţii luaţi în studiu
 • 5.2 Factorii de risc ai sinuzitelor paranazale recidivante şi cronice şi prognozarea recidivelor ai procesului inflamator rinosinuzal la copiii din loturile de studiu
 • 5.3 Evaluarea calităţii vieţii la pacienţii din loturile de studiu