Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 /

Teze, iunie 2008

Teze [47]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Pregătirea tehnică a gimnaştilor pe trambulină în baza formării capacităţilor de diferenţiere a parametrilor spaţio-temporali ai mişcărilor pedagogie 19.06.2008
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare-experimentare economie 19.06.2008
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile dezvoltării durabile economie 19.06.2008
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Particularităţile clinico-evolutive ale pneumoniilor la bolnavii cu diabet zaharat medicină 19.06.2008
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu ca model de educaţie permanentă pedagogie 19.06.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Sepsisul chirurgical. Actualităţi etiopatogenetice şi modalităţi de ameliorare a rezultatelor tratamentului medicină 19.06.2008
14.00.27 - Chirurgie
D Contribuţia lui Dimitrie Gusti la dezvoltarea pedagogiei sociale româneşti pedagogie 19.06.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Implicaţii teoretice şi metodologice în concepţia sociopedagogică a lui Émile Durkheim pedagogie 19.06.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Neutralitatea – parte componentă a sistemului de securitate colectivă drept 19.06.2008
12.00.10 - Drept internaţional public
D Abordarea comunicativă la predarea prepoziţiilor engleze studenţilor arabi pedagogie 19.06.2008
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Condiţii pedagogice de optimizare a învăţării autonome (în procesul de studiere a limbii germane) pedagogie 19.06.2008
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Dezvoltarea competenţelor de comunicare în procesul analizei textului literar pedagogie 19.06.2008
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Managementul inovaţional în funcţionarea asociaţiilor ştiinţifice de producere din Republica Moldova economie 19.06.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Infecţiile de tract urinar în uropatiile malformative la copil. Aspecte clinico-paraclinice şi medico-chirurgicale medicină 19.06.2008
14.00.40 - Urologie şi andrologie
D Optimizarea tratamentului chirurgical endoscopic al sinuzitelor paranazale recidivante şi cronice la copii medicină 19.06.2008
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Elaborarea modelului de acordare a serviciilor de intervenţie timpurie pentru copiii cu dizabilităţi în Republica Moldova medicină 19.06.2008
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Analiza computaţională a corespondenţei de afaceri fizică-matematică 19.06.2008
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
DH Studiului fundamental şi aplicativ ale efectelor electroerozive în tehnologiile neconvenţionale tehnică 19.06.2008
05.03.01 - Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
D Strategii de marketing în dezvoltarea şi promovarea ecoturismului în Republica Moldova economie 19.06.2008
08.00.06 - Marketing; logistică
D Efectele aplicării mijloacelor stretching în antrenamentul precompetiţional al fotbaliştilor juniori (16-18 ani) pedagogie 19.06.2008
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Metodica organizării lucrului independent cu elevii treptei gimnaziale la obiectul „Educaţie fizică” pedagogie 19.06.2008
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Insuficienţa vasculară cerebrală la invalizii după traumatisme cranio-cerebrale (aspecte neurologice şi medico-sociale) medicină 19.06.2008
14.00.13 - Neurologie
DH Despre quasigrupuri liniare şi inverse şi aplicarea lor în teoria codurilor fizică-matematică 19.06.2008
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
DH Argumentarea ştiinţifică a strategiei de dezvoltare a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova medicină 19.06.2008
14.00.33 - Medicină socială şi management
DH Diagnosticul şi tratamentul chirurgical al complicaţiilor cirozei hepatice medicină 19.06.2008
14.00.27 - Chirurgie
D Optimizarea creşterii şi structurării coroanei în pepinieră a pomilor de măr altoiţi pe M 9 agricultură 19.06.2008
06.01.07 - Pomicultură
D Perfecţionarea sistemului de gestionare a activelor curente ale întreprinderilor cooperaţiei de consum în Republica Moldova economie 19.06.2008
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Statutul juridic al persoanei fizice în dreptul internaţional privat drept 19.06.2008
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Particularităţile psihologice ale identităţii etnice la adolescenţi psihologie 19.06.2008
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Condiţii metodologice ale evaluării competenţelor comunicative la elevi prin intermediul testelor formative (în cadrul predării-învăţării limbii franceze în clasele primare) pedagogie 19.06.2008
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Managementul diagnostic şi chirurgical în ocluzia de geneză tumorală a colonului medicină 19.06.2008
14.00.27 - Chirurgie
D Pregătirea profesională a muncitorilor în contextul ocupaţional pedagogie 19.06.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Norme sociale ca factor de stabilizare a societăţii în tranziţie filosofie 19.06.2008
09.00.01 - Ontologie şi gnoseologie
DH Probleme metodologice ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii economie 19.06.2008
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Contribuţii la studiul metabolismului glucidic, remodelării osoase şi influenţei unor biopreparate algale cu conţinut divers de Zn în osteoporoza experimentală medicină 19.06.2008
03.00.04 - Biochimie
D Strategii de cooperare internaţională a sectorului agroalimentar al României economie 19.06.2008
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Metode direct-aproximative la rezolvarea ecuaţiilor integrale singulare cu simboluri discontinui fizică-matematică 19.06.2008
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Perfecţionarea sistemului de management în restaurante economie 19.06.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Studiul proprietăţilor fizice a joncţiunilor GaS(Cu)/GaAs, GaSe(Cu)/GaAs ŞI GaS(Cu)/GaSe(Cu) fizică-matematică 19.06.2008
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Strategii de dezvoltare a comerţului cu amănuntul în Republica Moldova economie 19.06.2008
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Căi de perfecţionare a politicii de formare a preţurilor la producţia pomicolă în condiţiile pieţei Republicii Moldova economie 19.06.2008
08.00.06 - Marketing; logistică
D Quijotismul în literatura română filologie 19.06.2008
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Literatura tradusă şi comparatismul filologie 19.06.2008
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Partide şi organizaţii politice în Basarabia în perioada revoluţiei din 1905-1907 istorie 19.06.2008
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Fundamente metodice ale utilizării umorului în procesul de pregătire a cadrelor didactice pentru predarea limbii engleze pedagogie 19.06.2008
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Impactul reformei armatei asupra asigurării securităţii naţionale. Cazul Republicii Moldova ştiinţe politice 19.06.2008
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
DH Priorităţile structurale ale economiei în condiţiile globalizării economie 19.06.2008
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale