Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iunie /

Infecţiile de tract urinar în uropatiile malformative la copil. Aspecte clinico-paraclinice şi medico-chirurgicale


Autor: Jana Bernic
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.40 - Urologie şi andrologie
Anul:2008
Consultant ştiinţific: Boris Curajos
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iunie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document2.39 Mb / în română

Teza

CZU 616. 6-022-053.2-07-08

Adobe PDF document 3.79 Mb / în română
338 pagini


Cuvinte Cheie

infecţie chirurgicală, infecţie de tract urinar, uropatii malformative, rinichi dublu, hidronefroză, megaureterhidronefroză, rinichi „în potcoavă”, hipoplazie renală, urolitiază, pionefroză, rinichi polichistic, reflux vezicoureteral.

Adnotare

Studiul este efectuat în baza analizei a 28985 bolnavi, copii în vârstă de 0-18 ani care sau aflat la tratament în clinica de urologie pediatrică pe perioada anilor 1990-2007 cu infecţie chirurgicală în uropativele malformative. Pacienţii cu uropatii congenitale malformative constituiau 6685 pacienţi. Numărul de bolnavi cu uropatii malformative este în continuă creştere şi a crescut comparativ cu anul 1990 până la 440%. Statisticile clinicii de urologie denotă că au predominat copii cu următoarele uropatii malformative: hidronefroza 32,5%, rinichi dublu 13,5%, megaureterhidronefroza refluxantă gr.III-V 10,2%, megauretrehidronefroza obstructivă 9,9%, hipoplazia renală 6,8%.

Studii speciale în ceea ce priveşte infecţia chirurgicală în uropatiile malformative s-a efectuat pe un lot de 354 pacienţi în vârstă de 0-18 ani. Algoritmul diagnostic a inclus examenul clinic, imagistic, bioumoral, a markerilor biochimici în ser, eritrocite şi urină, inclusiv a Oxidului Nitric, markerilor endotoxicozei (Substanţe Necrotice, Substanţe cu Masă moleculară Medie şi Mică); examinări bacteriologice, patomorfologice, etc. Examenul bacteriologic al urinii a demonstrat prezenţa florei anaerobe, preponderent E. Coli (50 % cazuri). Evaluarea indicilor biochimici în serul sanguin şi eritrocite: Sistemul de peroxidare lipidică (dialdehida malonică, hidroperoxizii lipidici); Protecţia antiperoxidică: enzimele ciclului glutationic, superoxiddismutaza, catalaza; Teste de afectare a membranelor celulare: enzimele citoplasmatice, lizozomice;), în urină (activitatea Pseudocolinesterazei, α-Glicozidaza neutră, N-Acetil-glucozaminidaza – β, Fosfataza Alcalină, γ-Glutamiltranspeptidaza, Lactatdehidrogenaza, Elastaza; concentraţia dipeptidei histidinice – Carnosina; nivelul Oxidului Nitric;) cât şi markerii endotoxicozei (Substanţe Necrotice, Substanţe cu Masă moleculară Medie şi Mică). S-a determinat corelaţia între markerii sânge - urină, rolul lor ca factori de risc importanţi în patogenia infecţiilor în uropatiile malformative, în diagnosticul precoce, estimarea stadiului clinico-evolutiv, al complicaţiilor, exodului bolii, indicaţiilor şi eficienţei tratamentului medico-chirurgical, de urmărire în timp a infecţiilor urinare recidivante. Examenul imagistic prin ecografia renală în perioada antenatală, la naştere, la sugar şi copil a fost investigaţia utilă în depistarea uropatiei malformative.

Radiografia reno-vezicală simplă, urografia intravenoasă, cistouretrografia micţională, scintigrafia renală, tomografia computerizată au fost efectuate în perioada de remisie şi au permis un diagnostic definitiv şi unul diferenţial. Examenul patomorfologic la pacienţii investigaţi a permis depistarea unui şir de modificări eterogene ca, prezenţa structurilor embriofetale, a displaziilor tisulare, dereglarea diferenţierei tisulare cu prezenţa unui proces inflamator septic. Infecţia cu virusul citomegalic depistat în studiul patomorfologic prezintă un factor de risc major în disembriogeneza renală, ceea ce, nu se exclude, a contribuit la dezvoltarea uropatiilor malformative şi la dezorganizarea structurală a parenhimului renal.

Hipotrofia staturo-ponderală la 28 % copii a fost rezultatul ne diagnosticării şi tratării cât mai precoce şi mai corecte a uropatiilor malformative, şi, în deosebi, urmărirea în timp a copiilor cu infecţii urinare recidivante.

Tratamentul medical a avut ca scop reechilibrarea homeostaziei şi eradicarea factorilor de risc în infecţiile de tract urinar în uropatiile malformative.

Tratamentul chirurgical a fost obligatoriu la toţi pacienţii evaluaţi. În pofida unui management medico-chirurgical adecvat ponderea recidivelor de pielonefrită cronică a constituit 70 % din cazuri; la 4 pacienţi s-a dezvoltat insuficienţa renală cronică terminală făcând-ui dependenţi de hemodializă.

Cuprins


CAPITOLUL I Revista literaturii
 • 1.1 Probleme actuale ale infecţiilor chirurgicale de tract urinar în uropatiile malformative la copil
 • 1.2 Concepţia modernă despre rolul factorilor determinanţi, favorizanţi şi generali în etiopatogenia infecţiilor chirurgicale de tract urinar în uropatiile malformative la copil
 • 1.3 Date contemporane despre rolul factorilor umani, modificările metabolice, clinice şi paraclinice în infecţiile de tract urinar în uropatiile malformative la copil
 • 1.4 Principii generale de diagnostic şi tratament, profilaxie în infecţia
 • chirurgicală de tract urinar în uropatiile malformative la copil.

CAPITOLUL II Material şi metode
 • 2.1. Caracteristica clinică a bolnavilor investigaţi cu infecţie chirurgicală de
 • tract urinar în uropatiile malformative la copil
 • 2.2. Metodele de investigare a bolnavilor cu infecţie chirurgicală de tract
 • urinar în uropatiile malformative la copil
 • 2.3. Ecografia renală
 • 2.4. Radiografia reno-vezicală simplă, cistouretroscopia, calibrarea uretrei .... 89
 • 2.5. Urografia intravenoasă, cistouretrografia micţională.
 • 2.6. Scintigrafia renală.
 • 2.7. Studii histologice a materialului postoperator.

CAPITOLUL III Particularităţile investigaţiilor în infecţia de tract urinar în uropatiile malformative la copil
 • 3.1. Particularităţile investigaţiilor malformaţiilor tractului urinar superior. Algoritm de diagnostic.
 • 3.2. Particularităţile investigaţiilor malformaţiilor tractului urinar inferior

CAPITOLUL IV Efecte biologice şi consecinţe clinice în infecţiile chirurgicale de tract urinar în uropatiile malformative la copii
 • 4.1. Locul fenomenului infecţiei cu germeni în ierarhia consecinţelor
 • agresiologice ale infecţiei chirurgicale de tract urinar în uropatiile
 • malformative la copil
 • 4.2. Generarea speciilor reactive ale oxigenului şi statusul antiperoxidic în
 • infecţiile de tract urinar în uropatiile malformative renourinare la copil
 • 4.3. Activitatea enzimelor ciclului glutationic şi ale sistemului protecţiei
 • antiperoxidice
 • 4.4. Rolul elastazei serice şi a sistemului tripsină-antitripsină în evoluţia
 • clinică a infecţiei de tract urinar în uropatiile malformative .
 • 4.5. Rolul proteazelor eritrocitare în evoluţia clinică a infecţiilor de tract
 • urinar în uropatiile malformative la copil
 • 4.6. Activitatea hidrolazelor lizozomale în fiziopatologia infecţiei de tract
 • urinar în uropatiile malformative la copil
 • 4.7. Rolul modificărilor ceruloplasminei şi pseudocolinesterazei serice
 • în evoluţia clinică, prognozarea consecinţelor infecţiei de tract urinar în
 • uropatiile malformative
 • 4.8. Importanţa emzimuriei în evoluţia clinică a infecţiei de tract urinar în
 • uropatiile malformative la copil

CAPITOLUL V Principii generale de management medicochirurgical în infecţiile chirurgicale de tract urinar în uropatiile malformative la copil. principiile de tratament medical.
 • 5.1. Evaluarea eficienţei tratamentului conservator ale infecţiei chirurgicale de tract urinar în uropatiile malformative la copil
 • 5.2. Particularităţile tratamentului chirurgical în evoluţia postoperatorie în infecţiile chirurgicale de tract urinar în uropatiile malformative la copil
 • 5.3. Rezultatele precoce şi la distanţă în malformaţiile congenitale renourinare la copil