Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iunie /

Tratamentul chirurgical al leziunilor oaselor carpiene şi consecinţelor lor


Autor: Buzu Dumitru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Gornea Filip (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Cuvinte Cheie

oase carpiene, articulaţia pumnului, luxaţie, fractură-luxaţie, pseudartroză, artrodeză intercarpiană

Adnotare

Studiul nostru analizează rezultatele imediate şi la distanţă a tratamentului chirurgical la 162 de pacienţi cu leziuni ale oaselor carpiene şi consecinţelor lor, spitalizaţi în secţia Chirurgia Mâinii a clinicii Catedrei Ortopedie, Traumatologie şi Chirurgie în campanie a USMF „Nicolae Testemiţanu” în perioada anilor 2000-2006. Au fost evaluate examinările clinice, paraclinice, antropometrice pentru determinarea forţei de prehensiune şi a amplitudinii mişcărilor în articulaţia pumnului, radiologice cu calcularea indicelui capitato-lunat, înălţimii carpiene şi unghiului capitato-lunat, capacităţii funcţionale conform scorului articular Krimmer H. (2000) la 129 (79,6%) de pacienţi.

Osteosinteza cu broşe s-a efectuat la 11 pacienţi, autoplastie osoasă şi fixare cu broşe – la 75 de pacienţi, artrodeză selectivă intercarpiană – la 33 de pacienţi, excizia fragmentului distal al osului scafoid – la 3 pacienţi, excizia rândului proximal al oaselor carpiene – la 1 pacient, stiloidectomia osului radial – la 2 pacienţi, reducerea luxaţiilor şi fracturilor-luxaţii ale oaselor carpiene într-o etapă – la 21 de pacienţi şi în două etape - la 17 pacienţi.

Am elaborat o metodă nouă de determinare a mărimii distracţiei articulaţiei pumnului în fixator extern Илизаров pentru reducerea luxaţiilor şi fracturilor-luxaţii învechite ale oaselor carpiene, care poate fi uşor aplicată în practică şi verificată prin examen radiologic după finalizarea distracţiei. Astfel, pentru reducerea luxaţiilor perilunare de gradul I este necesară o distracţie articulară de 12,2±0,3 mm, pentru luxaţiile osului semilunar – de 21,6±0,9 mm, pentru fracturile-luxaţii de gradul I – de 15,0±0,9 mm şi pentru fracturile luxaţii de gradele II-III – de 24,0±0,7 mm.

Artrodeza celor patru oase ale carpului sau artrodeza capito-luno-hamato-piramidală cu ablaţia scafoidului am aplicat-o în tratamentul pseudartrozelor osului scafoid complicate cu artroză deformantă a articulaţiei pumnului de gradele II-III. Pentru fixarea blocului osos am elaborat un dispozitiv şi două metode – cu placa în cruce şi cu două broşe paralele unite în hoban, care permit fixarea fermă a blocului osos, excluderea imobilizării îndelungate, prelucrarea mişcărilor în articulaţia pumnului în perioada precoce postoperatorie, obţinerea rezultatelor funcţionale pozitive în 81,1% din cazuri.

Cuprins


CAPITOLUL I. Probleme actuale în diagnosticul şi tratamentul leziunilor oaselor carpiene şi consecinţelor lor (revista literaturii)

CAPITOLUL II. Material şi metode de investigaţie şi tratament

 • 2.1. Caracteristica generală a lotului de pacienţi
 • 2.2. Metodele de examinare a pacienţilor
 • 2.3. Metodele de tratament
 • 2.4. Prelucrarea matematico-statistică a materialului

CAPITOLUL III. Diagnosticul şi tratamentul luxaţiilor şi fracturilor-luxaţii ale oaselor carpiene
 • zzz
 • 3.1. Caracteristica generală a pacienţilor cu luxaţii şi fracturi-luxaţii ale oaselor carpiene
 • 3.2. Aspecte biomecanice, tabloul clinic şi tratamentul luxaţiilor şi fracturilor–luxaţii ale oaselor carpiene
 • 3.3. Eficienţa tratamentului pacienţilor cu luxaţii şi fracturi-luxaţii ale oaselor carpiene

CAPITOLUL IV. Diagnosticul şi tratamentul fracturilor şi pseudartrozelor necomplicate ale osului scafoid
 • 4.1. Caracteristica generală a pacienţilor cu fracturi şi pseudartroze necomplicate ale osului scafoid
 • 4.2. Mecanismul, tabloul clinic şi tratamentul fracturilor şi pseudartrozelor necomplicate ale osului scafoid
 • 4.3. Eficienţa tratamentului pacienţilor cu fracturi şi pseudartroze necomplicate ale osului scafoid

CAPITOLUL V. Diagnosticul şi tratamentul pseudartrozelor complicate ale osului scafoid
 • 5.1. Caracteristica generală a pacienţilor cu pseudartroze complicate ale osului scafoid
 • 5.2. Patogeneza, tabloul clinic şi tratamentul pseudartrozelor complicate ale osului scafoid
 • 5.3. Eficienţa tratamentului pacienţilor cu pseudartroze complicate ale osului scafoid