Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iulie /

Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia conservelor din fructe şi legume


Autor: Viorica Zaporojan
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Viorel Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iulie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 657.47:664.8(478)(043)

Adobe PDF document 1.08 Mb / în română
156 pagini


Cuvinte Cheie

consum, cost, contabilitate de gestiune, calculaţia costului de producţie, consumuri directe, consumuri indirecte, consumuri variabile, consumuri constante, bază de repartizare, coeficient de corelare, serviciile secţiilor interdependente, capacitate de producţie, metoda de calculaţie a costului, centre de responsabilitate, bugetare, deviz de consumuri, decizie managerială

Adnotare

În teză sunt abordate problemele contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costurilor conservelor fabricate din fructe şi legume.

Partea teoretică a lucrării se axează pe înaintarea unui nou concept cu privire la consumuri şi cheltuieli, la costuri şi la clasificarea consumurilor, care permite crearea unei baze metodologice mai raţionale în vederea argumentării contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costurilor.

Recomandările practice, referitoare la perfecţionarea contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costurilor în producţia conservelor din fructe şi legume, sunt fundamentate pe particularităţile organizatorice şi tehnologice specifice acestei producţii. La ele se referă: crearea şi contabilizarea provizioanelor aferente unor consumuri ce ţin de aprovizionarea cu materie primă, reparaţia mijloacelor fixe; calculul amortizării mijloacelor fixe în baza metodei de producţie cu aplicarea recalculării volumului planificat la volumul efectiv al producţiei; utilizarea metodei alocării reciproce a serviciilor secţiilor interdependente prin procedeul costului efectiv unitar propriu secţiei auxiliare etc.

O atenţie deosebită se acordă raţionalizării metodei de calculaţie a costurilor şi a controlului de gestiune, prin aplicarea conturilor analitice propuse de autor, elaborarea conturilor de evidenţă a consumurilor pe centre de responsabilitate şi utilizarea devizelor de consumuri şi costuri.

Rezultatele cercetărilor pot fi implementate la întreprinderile ce produc conserve din fructe şi legume cu scopul perfecţionării contabilităţii consumurilor şi a calculaţiei costurilor.

Cuprins


CAPITOLUL I. Concepţii privind contabilitatea consumurilor şi calculaţia costurilor
  • 1.1. Aspecte teoretice privind noţiunile de consumuri şi costuri
  • 1.2. Contabilitatea consumurilor de producţie şi calculaţia costurilor – componente principale ale contabilităţii de gestiune
  • 1.3. Particularităţile producţiei conservelor din fructe şi legume şi influenţa acestora asupra contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costurilor

CAPITOLUL II. Perfecţionarea contabilităţii consumurilor în producţia conservelor din fructe şi legume
  • 2.1. Direcţii de raţionalizare a contabilităţii consumurilor de materie primă şi materiale
  • 2.2. Contabilitatea consumurilor privind remunerarea muncii
  • 2.3. Aspecte de perfecţionare a contabilităţii consumurilor referitoare la exploatarea mijloacelor fixe.

CAPITOLUL III. Calculaţia costului şi controlul consumurilor în producţia conservelor din fructe şi legume
  • 3.1. Alocarea consumurilor şi calculaţia costului de producţie.
  • 3.2. Controlul consumurilor în baza organizării evidenţei pe centre de responsabilitate