Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific.
Tehnică

Formula specialităţii.
Specialitatea 05.13.13 include domeniile de elaborare şi cercetare a calculatoarelor, sistemelor de calcul şi reţelelor de calculatoare cu scopul de îmbunătăţi performanţele celor existente sau a obţine noi structuri mai performante decît cele existente.

Direcţiile de cercetare.


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente

Efectuarea cercetărilor în cadrul specialităţii 05.13.13. necesită utilizarea unor metode şi noţiuni preluate de la alte specialităţi adiacente şi adaptate la rezolvarea problemelor din domeniul respectiv. Însă în cadrul specialităţii 05.13.13. nu se cercetează aceste metode şi noţiuni, ci doar se utilizează

În cadrul specialităţii „05.13.05. Elemente şi dispozitive ale tehnicii de calcul şi ale sistemelor de comandă” se cercetează elaborarea de noi structuri mai performante ale elementelor şi dispozitivelor tehnicii de calcul.

Problemele legate de automatizarea proceselor de proiectare a calculatoarelor şi sistemelor sunt cercetate în cadrul specialităţii „05.13.12. Proiectare asistată de calculator”.

Cercetarea bazelor teoretice fundamentale ale informaticii şi cele legate de programarea calculatoarelor se efectuează în cadrul specialităţii „01.05.01. Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor”

. Problemele legate de elaborarea produselor din domeniul tehnologiei informaţiei sunt obiectul cercetării din cadrul specialităţii „01.05.03. Tehnologii informaţionale”.

Elaborarea de produse program pentru calculatoare şi sisteme, metodele şi modelarea matematică sunt obiectul cercetării în cadrul specialităţii „01.05.04. Modelare matematică, metode matematice, produse program”.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Bolun Ion, dr. hab. şt. teh., prof. univ. decan facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, ASEM.
  2. Gîscă Vasile, conf. univ., dr.şt. tehn., şef catedra Calculatoare, UTM.
  3. Guţuleac Emilian, conf. univ., dr. şt. tehn. catedra Calculatoare, UTM
  4. Zaporojan Sergiu, conf. univ., dr. şt. tehn. catedra Calculatoare, UTM

Recenzentii:
  1. Gremalschi Anatol, dr. hab., şt. tehn. prof. univ., catedra Automatică şi Informatică, UTM