Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.02.05 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Programa examenului de doctorat la specialitatea 10.02.05 – Limbi Romanice (Limba franceză) reprezintă un document normativ şi reglator privind organizarea şi desfăşurarea evaluării gradului de pregătire lingvistică generală a doctoranzilor care realizează cercetări ştiinţifice în domeniul filologiei romanice.

Acest document se axează pe orientările solide atât tradiţionale cât şi cele moderne şi pe tendinţele dezvoltării filologiei şi metodologiei investigaţionale.

Programa structurează subiectele şi compartimentele după cum urmează:

Conţinutul cursului

Compartimente: