Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iulie /

Teoria răspunderii juridice: aspecte doctrinare, metodologice şi practice


Autor: Dmitrii Baltaga
Gradul:doctor habilitat în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2008
Consultant ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iulie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document1.05 Mb / în română

Teza

CZU 340 (043.2) = 135.1 B-24

Adobe PDF document 1.73 Mb / în română
292 pagini


Cuvinte Cheie

răspundere, responsabilitate, sancţiune, pedeapsă, răspundere socială, răspundere juridică, răspundere morală, răspundere constituţională, răspundere civilă, răspundere penală, răspundere administrativă, răspundere materială, temei al răspunderii juridice, condiţii ale răspunderii juridice, faptă ilicită, acţiune, omisiune,prejudiciu, legătura cauzală, vinovăţia, subiect de drept, categorie, instituţie juridică, delegaţie, consecinţe, ordine de drept, infracţiune, contravenţie, delict civil, abatere disciplinară, culpă, legitimă apărare, stare de extremă necesitate, forţă majoră, riscul întemeiat, principiile răspunderii juridice, funcţiile răspunderii juridice, etape normativ-materiale, forme procesuale.

Adnotare

Teza de doctor habilitat este dedicată, în întregime, fenomenului şi problemelor răspunderii juridice, care sînt în mod tradiţional, unele din cele mai actuale şi complicate în Teoria dreptului. Răspunderea juridică este o instituţie funcţională, de neînlocuit în sistemul de reglementare şi ocrotire a dreptului. Din faptul cît de efectiv funcţionează mecanismul de reglementare a răspunderii juridice în mare parte depinde starea legalităţii şi ordinii de drept în societate.

Cercetarea demarează cu o prezentare a problemelor doctrinale şi metodologice ale teoriei răspunderii juridice, este făcută o analiză a răspunderii juridice ca atribut al comportamentului ilicit, sunt expuse fundamentele sociale, morale şi religioase, evoluţia conceptului răspunderii juridice în istoria gîndirii politico-juridice, coraportul dintre răspundere, responsabilitatea socială, şi răspunderea, responsabilitatea juridică ca pilon al realizării dreptului.

Sunt prezentate argumente vis-a-vis de conceptul, criteriile şi cadrul de manifestare a responsabilităţii juridice ca o categorie ştiinţifică din Teoria dreptului distinctă de răspunderea juridică.

În cadrul analizei categoriei răspunderii juridice şi a accepţiunilor privind definirea răspunderii juridice sunt stabilite principiile răspunderii juridice, locul şi rolul funcţiilor răspunderii juridice, este determinată o nouă categorie ştiinţifică în Teoria dreptului, construcţia normativă de drept a răspunderii juridice.

Este făcută o analiză comparativă a formelor răspunderii juridice materiale, problemelor doctrinare ale identificării formelor răspunderii juridice, sunt expuse funcţiile instituţiilor răspunderii juridice în ramurile dreptului pozitiv.

Răspunderea juridică îşi atinge scopul său atunci, cînd fapta este recunoscută de stat ca ilicită, în această ipostază sînt expuse etapele normativ-materiale ale evoluţiei răspunderii juridice şi formele procesuale ale etapelor normativ-materiale, particularităţile şi problemele formei procesuale ale răspunderii juridice.

În concluzie autorul îşi prezintă propriile deducţii şi recomandări de natură teoretico-aplicativă ce ţin de Teoria răspunderii juridice.

Lucrarea poate fi utilizată ca suport didactic la facultăţile de drept, în predarea cursurilor de Teorie generală a dreptului, Drept constituţional, Drept penal, Drept civil, Dreptul muncii etc., precum şi în practica celor abilitaţi de lege să decidă tragerea la răspundere juridică.

Cuprins


CAPITOLUL I. Teoria generală a răspunderii juridice – probleme doctrinare şi aspecte evolutive istorice
Secţiunea I Repere doctrinare şi metodologice ale teoriei răspunderii juridice
 • 1. Răspunderea juridică - atribut al comportamentului ilicit
 • 2. Responsabilitatea (latura pozitivă) şi răspunderea (latura negativă) - probleme conceptuale în teoria răspunderii juridice
 • 3. Probleme metodologice ale teoriei răspunderii juridice
Secţiunea II. Fundamentele sociale, morale şi religioase ale răspunderii juridice
 • 1. Evoluţia istorică şi formele răspunderii sociale
 • 2. Evoluţia conceptului răspunderii juridice în istoria gîndirii politico-juridice…
 • 3.Coraportul dintre răspundere - responsabilitate juridică şi răspundere - responsabilitate socială ca pilon al realizării dreptului

CAPITOLUL II. REsponsabilitatea juridică şi cadrul ei de manifestare
 • 1. Conceptul, criteriile şi cadrul de manifestare a responsabilităţii juridice
 • 2. Temeiul şi condiţiile de manifestare a responsabilităţii juridice
 • 3. Principiile, funcţiile şi obiectivele responsabilităţii juridice

CAPITOLUL III. Răspunderea juridică – probleme metodologice şi practice
Secţiunea I. Răspunderea juridică – expresie a condamnării de către stat a unei conduite ilicite (negative)
 • 1. Accepţiuni privind definirea răspunderii juridice
 • 2. Sancţiunea juridică – instituţie a constrîngerii publice
 • 3. Principiile răspunderii juridice
 • 4. Funcţiile răspunderii juridice
 • 5. Construcţia normativă de drept a răspunderii juridice – categorie ştiinţifică
Secţiunea II. Condiţiile generale ale răspunderii juridice
 • 1. Conduita ilicită şi prejudiciul – definiţii şi caracterizări
 • 2. Legătura cauzală dintre fapta ilicită şi rezultatul socialmente dăunător
 • 3. Vinovăţia - condiţie a răspunderii juridice
 • 4. Cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei şi cauzele care înlătură răspunderea juridică

CAPITOLUL IV. Probleme doctrinare ale identificării formelor răspunderii juridice
 • 1. Formele răspunderii juridice – concept, tendinţe, probleme
 • 2. Abordări conceptuale privind formele răspunderii juridice în ramurile de bază ale dreptului
 • 3. Funcţiile instituţiilor răspunderii juridice în dreptul pozitiv

CAPITOLUL V. Răspunderea juridică şi forma ei procesuală
 • 1. Teoria etapelor normativ materiale ale răspunderii juridice
 • 2. Formele procesuale ale etapelor normativ materiale ale răspunderii juridice
 • 3. Particularităţile şi problemele formei procesuale a răspunderii juridice în ramurile de bază ale dreptului