Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Neurochirurgia endoscopică a herniei discale lombare (studiu comparativ)


Autor: Bodiu Aureliu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.28 - Neurochirurgie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Grigore Zapuhlih
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Stanislav Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română

Teza

CZU 616.34-007.43-031:611.959+616.8-089-072

Adobe PDF document 5.21 Mb / în română
143 pagini


Cuvinte Cheie

hernie discală lombară, dischectomie miniinvazivă endoscopică, calitatea vieţii, dizabilitate funcţională, Destandau

Adnotare

Incidenţa mare în populaţie a patologiei degenerative a coloanei lombare, caracterul îndelungat şi intermitent al acestei patologii, gradul înalt de dizabilitate funcţională, „întinerirea” patologiei, motivează necesitatea sporirii eficacităţii tratamentul chirurgical.

Studiul a cuprins 150 pacienţi cu hernii discale lombare, care au urmat un tratament specializat în Clinica Neurochirurgie a USMF „Nicolae Testemiţanu” în baza Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie pe parcursul anilor 2005-2008. Lotul de studiu a inclus 66 (44%) bărbaţi şi 84 (56%) femei, cu vîrste cuprinse între 18 şi 75 ani, vârsta medie a pacienţilor alcătuind 41,5 ani.

În funcţie de tratamentul chirurgical aplicat, pacienţii au fost repartizaţi în trei loturi a cîte 50 (χ2=0; p>0,05). Lotul I a fost format din 50 pacienţi (22 bărbaţi şi 28 femei) cu hernii discale lombare operaţi prin metoda deschisă tradiţională. Lotul II a fost constituit din 50 pacienţi (18 bărbaţi şi 32 femei), cu hernii discale lombare operaţi prin metoda microchirurgicală. Lotul III omogen după structura nozologică, a fost alcătuit din 50 pacienţi (26 bărbaţi şi 24 femei), operaţi prin metoda miniinvazivă endoscopică.

Regresul şi nivelul durerilor radiculare a fost mai exprimat (p<0,05) în lotul pacienţilor operaţi endoscopic (de la 7,87±0,29 preoperator la 1,59±1,19 postoperator în puncte după scara analog-vizuală de apreciere a durerii), decît în lotul pacienţilor operaţi microchirurgical (de la 7,91±0,1 preoperator la 2,36±0,16 postoperator) şi în lotul pacienţilor operaţi prin metoda chirurgicală deschisă (de la 8,4±0,16 preoperator la 2,5±0,16 postoperator). Operaţiile endoscopice au fost însoţite de asemenea (p<0,001) de o expresie mai mică a durerilor lombare (în puncte după scara analog-vizuală de apreciere a durerii): 2,8±0,18 – în lotul endoscopic, 4,4±0,14 în lotul microchirurgical şi 4,98±0,10 în lotul pacienţilor operaţi prin metoda chirurgicală deschisă, ceea ce a permis de activiza pacienţii operaţi endoscopic mai devreme.

Conform parametrului durata de spitalizare s-au obţinut următoarele rezultate: în lotul I – 8,8 zile, în lotul II – 8,5 zile şi în lotul III – 5,8 zile. Analizînd parametrul complicaţiilor operatorii s-au obţinut următoarele rezultate: în lotul I au fost 9 (18%) complicaţii, în lotul II – 8 (16%) complicaţii şi în lotul III – 6 (12%) complicaţii.După parametrul dizabilităţii funcţionale evaluate conform scorului ODI la sfârşitul perioadei de catamneză rezultatele au fost următoarele: în lotul I acest indice a constituit 20,2%, în lotul II – 18,96% şi în lotul III – 9,6%. Conform parametrului calităţii vieţii, evaluată după scara EQ-5D, rezultatele au fost următoarele: în lotul I scorul EQ-5D a fost 0,74, în lotul II – 0,76 şi în lotul III – 0,82.

Concluzii: Metoda miniinvazivă endoscopică este o metodă chirurgicală eficientă, care asigură o rată redusă a complicaţiilor operatorii, o rată comparabilă a recurenţelor discale, permite scurtarea perioadei de activizare şi staţionare şi ameliorează substanţial dizabilitatea funcţională preoperatorie şi calitatea vieţii pacienţilor operaţi pe motiv de hernie discală lombară.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1. Problema durerii lombare şi sciaticii în aspect istoric
 • 1.2. Epidemiologia patologiei degenerative lombare
 • 1.3. Consecinţele socio-economice ale patologiei discale lombare
 • 1.4. Fiziopatologia durerilor radiculare şi consideraţii biomecanice în degenerescenţa discală
 • 1.5. Diagnosticul contemporan al herniei discale lombare
 • 1.6. Dezvoltarea conceptului de chirurgie spinală miniinvazivă şi tehnici chirurgicale actuale
  • 1.6.1. Chemonucleoliza
  • 1.6.2. Nucleotomia manuală percutană
  • 1.6.3. Dischectomia lombară percutană automată
  • 1.6.4. Dischectomia percutană cu laser
  • 1.6.5. Dischectomia microchirurgicală
  • 1.6.6. Dischectomia endoscopică

CAPITOLUL II. Materialul şi metode de cercetare
 • 2.1 Caracteristica generală a pacienţilor din loturile de studiu
 • 2.2. Examenul neurologic complex
 • 2.3. Examenul neuroimagistic
 • 2.4. Metodele chirurgicale utilizate pentru tratamentul pacienţilor incluşi în studiu
 • 2.5 Metode de evaluare statistică a rezultatelor obţinute

CAPITOLUL III. Procedee chirurgicale aplicate pacienţilor cu hernii discale lombare. Tehnică chirurgicală şi particularităţi
 • 3.1 Etapele generale ale intervenţiilor chirurgicale
  • 3.1.1. Intubaţia şi poziţionarea pacienţilor
  • 3.1.2. Pregătirea cîmpului operator şi reperajul nivelului operator
 • 3.2. Metoda deschisă tradiţională
 • 3.3. Metoda microchirurgicală
 • 3.4. Metoda miniinvazivă endoscopică
  • 3.4.1. Cerinţe faţă de sala de operaţii endoscopice
  • 3.4.2. Tipuri de endoscoape utilizate în studiu
  • 3.4.3. Instrumentarul pentru operaţii endoscopice
  • 3.4.4. Asamblarea sistemului şi pregătirea preoperatorie
  • 3.4.5. Tehnica dischectomiei miniinvazive endoscopice

  CAPITOLUL IV. Analiza comparativă a parametrilor examinaţi la pacienţii loturilor de studiu în dinamică postoperatorie
  • 4.1. Expresia durerii lombare şi radiculare
  • 4.2. Parametri intraoperatorii
  • 4.3. Complicaţii intraoperatorii şi postoperatorii în loturile de studiu
   • 4.3.1. Durotomia accidentală
   • 4.3.2. Hemoragia intraoperatorie
   • 4.3.3. Lezarea radiculară directă
   • 4.3.4. Hematoame epidurale postoperatorii simptomatice
   • 4.3.5. Agravarea deficitului neurologic preexsitent
   • 4.3.6. Complicaţii septice
   • 4.3.7. Rata recurenţelor
  • 4.4. Dizabilitatea funcţională a pacienţilor evaluată în dinamică postoperatorie

  CAPITOLUL V. Evaluarea calităţii vieţii pacienţilor incluşi în studiu în dinamică postoperatorie