Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Căile contemporane de reglare a regenerării tegumentare în tratamentul plăgilor regiunii maxilo-faciale


Autor: Rusu Natalia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2009
Consultant ştiinţific: Dumitru Scerbatiuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 octombrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU 617. 52-001. 4-08+615. 26

Adobe PDF document 1.48 Mb / în română
120 pagini


Cuvinte Cheie

Plăgi din regiunea maxilo-facială, reglare a regenerării tegumentare, vitamina B12, acidul folic, pelicula de colagen, d’arsonvalizarea locală.

Adnotare

Tratamentul plăgilor este una dintre cele mai vechi probleme ale chirurgiei, fiind actuală şi în prezent. În tratamentul plăgilor în practica medicală, a fost propusă o varietate de metode şi de soluţii. Reglarea mecanismului de regenerare tegumentară în tratamentul plăgilor din regiunea maxilo-facială este o problemă vitală, în special pentru plăgile din regiunea feţei prezenţa cicatricelor provoacă un discomfort estetic.

În formarea cicatricei postoperatorii estetice este foarte important ca fiecare din etapele de formărea cicatricei să decurgă consecutiv una după alta fără întreruperi. Vindecarea plăgii – este un proces biologic determinat, care depind de la factori locali şi generali.

Conform datelor din literatura ştiinţifică, macrofagele au un rol important în stimularea regenerării şi resorbţiei cicatricelor. S-au căutat metode de accelerare a vindecarii plăgilor, dar din punct de vedere terapeutic, acest proces poate fi doar optimizat.

Luând în consideraţie aceste date, propunem în stimularea procesului de regenerare tegumentară , utilizarea următorului mecanism:

Pe parcursul anilor 2004-2007, în secţia de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a Centrului Republican de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, din incinta Centrului Naţional Practico-Ştiinţific în Domeniul Medicinii de Urgenţă a oraşului Chişinău, au fost examinaţi 101 pacienţi cu plăgi în regiunea maxilo-facială.

Au fost supuşi studiului 60 de bolnavi cu plăgi traumatice, ceea ce reprezintă 59,4% din lot, dinre care: 8 bolnavi cu plăgi tăiate (ceea ce constituie 7,9%), 42 de bolnavi cu plăgi contuze-lacerate (41,6%), 10 bolnavi cu plăgi muşcate (9,9%). Au fost examinaţi 41 pacienţi cu plăgi chirurgicale (40,6%).

S-au studiat cinci loturi de pacienţi:


Metode de control în vindecarea plăgii: Corelaţia statistică intre parametrii calităţii s-a relevat prin tabele de contingenţă, iar în verificarea ipotezei de independenţă a liniilor şi a coloanelor, s-a folosit criteriul „THI” (χ²). Informaţia fiecărei componente a vectorului χ² a fost apreciată prin calcularea criteriului statistic Fischer. Datele obţinute au fost supuse analizei statistice, conform metodelor uzuale de cercetare biologică, după criteriile Fischer-Student.

Modificările în citogramele pacienţiilor studiaţi versus pacienţii din grupul de control demonstrează faptul, că metodă combinată propusă de noi optimizează regenerarea plăgilor tegumentare din regiunea maxilo-facială.

În tratamentul pacienţilor cu plăgi în regiunea maxilo-facială, aplicarea peliculei de colagen oferă următoarele avantaje: are o funcţie de protecţie suplimentară a suprafeţei plăgii; pelicula de colagen imobilizează şi educă mărginile plăgii, îndeosebi ale plăgilor din regiunea pereorbitară; stratul de contact al peliculei asigură conducerea exsudatului din plagă în al doilea strat al pansamentului de tifon; pelicula de colagen menţine umiditatea în plagă.

D’arsonvalizarea locală, creează impulsuri de frecvenţă înaltă şi excită receptorii epiteliului. Metoda respectivă are următoarele efecte terapeutice: spasmolitic, de stimulare a troficităţii, antiinflamator, bactericid. În grosimea epidermului se găsesc celulele Merkel, cu o funcţie tactilă, în citoplasma cărora există granule nucleate care conţin unii factori de creştere epidermică .

Cuprins


CAPITOLUL I Revista literaturii
 • 1.1. Etiopatogenia traumatismelor ţesuturilor moi din regiunea oro-maxilo-facială
 • 1.2. Evoluţia clinică şi morfologia procesului de vindecăre a plăgilor
 • 1.3. Varietatea plăgilor şi tipurilor de regenerare
 • 1.4. Tratamentul plăgilor localizate în ţesuturile moi
  • 1.4.1. Antibioterapia
  • 1.4.2. Profilaxia suprainfectării plăgii
 • 1.5. Tratamentul local al plăgilor prin tehnici contemporane de reglarea regenerării tegumentare în tratamentul plăgilor din regiunea maxilo-facială
 • 1.6 . Regenerarea ţesuturilor

CAPITOLUL II Materiale şi metode de cercetare
 • 2.1. Analiza regenerării plăgilor în regiunea maxilo-facială prin diferite metode de tratament
 • 2.2. Metode de tratament
  • 2.2.1. Administrarea vitaminei B12 şi acidului folic
  • 2.2.2. Utilizarea peliculei cu colagen în scopul de optimizare a regenerării tegumentare
  • 2.2.3. Utilizarea d'arsonvalizării locale
  • 2.2.4. Metode de control în vindecarea plăgii

CAPITOLUL III Rezultatele cercetărilor.
Analiza generală pe parcurs de 3 ani, privind incidenţa pacienţilor cu plăgi în regiunea maxilo-facială şi unelor aspecte contemporane de optimizare în tratamentul lor
.
 • 3.1. Studiul clinico-statistic
 • 3.2. Frecvenţa şi diversitatea plăgilor din în regiunea maxilo-facială la pacienţii studiaţi
 • 3.3. Analiza plăgilor din regiunea maxilo-facială.
  • 3.3.1. Incidenţă plăgilor din regiunea maxilo-facială corelată cu diferiţi factori etiologici
  • 3.3.2. Repartizarea bolnavilor studiaţi, cu plăgi în regiunea maxilo-facială, în funcţie de sex şi de mediu.
  • 3.3.3. Repartizarea bolnavilor, cu plăgi în regiunea maxilo-facială, în funcţie de vârstă
  • 3.3.4. Modalitatea de livrare a bolnavilor în CNŞPMU
  • 3.3.5. Indicii de repartizare a bolnavilor, cu plăgi în regiunea maxilo-facială, în funcţie de etiologia traumatismului

CAPITOLUL IV Rezultatele investigaţiilor clinice
 • 4.1. Utilizarea unelor metode contemporane de optimizare a regenerării tegumentare în tratamentul plăgilor din regiunea maxilo-facială.
  • 4.1.1. Tratamentul plăgilor din regiunea maxilo-facială prin metoda propusă (grupul de studiu)
  • 4.1.2. Tratamentul plăgilor din regiunea maxilo-facială prin metodele clasice (grupul de control)
 • 4.2. Rezultate metodelor de evaluare a procesului de vindicarea plăgii
  • 4.2.1. Rezultatele studiului referitor la modificările în analiza generală a sângelui
  • 4.2.2. Rezultatele examenului citologic al frotiului-amprentă colectat din plăgi
  • 4.2.3. Rezultatele cercetărilor după criteriul „THI” (χ²).
 • 4.3. Rezultatele metodelor ştiinţifice-fotografice ale plăgilor în diferite etape
 • 4.4. Metodele de procesare şi de statistică a rezultatelor explorative