Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Indici clinico-fiziologici în disfuncția mușchilor masticatori


Autor: Bordeniuc Gheorghe
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2023
Conducători ştiinţifici: Valeriu Fala
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Victor Lacusta
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 ianuarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.04 Mb / în română
Adobe PDF document0.94 Mb / în engleză

Teza

CZU 616.742.7-008.6-07(043.2)

Adobe PDF document 5.49 Mb / în română
159 pagini


Cuvinte Cheie

dereglări temporomandibulare, disfuncții a mușchilor masticatori, indici clinico-fiziologici, diagnostic

Adnotare

Structura tezei. Textul tezei este expus pe 120 pagini text de bază, procesate la calculator, fiind constituită din: lista abrevierilor, introducere, 5 capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografia din 288 surse și 4 anexe. Materialul ilustrativ include 23 tabele, 15 figuri și 7 formule. Cuvinte-cheie: dereglări temporomandibulare, disfuncții a mușchilor masticatori, indici clinicofiziologici, diagnostic. Domeniul de studiu: 323.01 – Stomatologie.

Scopul lucrării: Studierea particularităților disfuncțiilor mușchilor masticatori (varianta clinică, faza bolii) în baza suplinirii protocolului DC/TMD cu indici clinico-fiziologici locali, regionali și sistemici. Obiectivele cercetării: Studierea activității sistemului stomatognat la pacienți cu disfuncții a mușchilor masticatori în funcție de faza bolii și varianta clinică. Evidențierea în baza analizei matematico-statistice a tiparelor distincte ale dereglărilor mușchilor masticatori în baza indicilor clinico-fiziologici locali, regionali, sistemici și potențialul impact terapeutic al gutierelor ocluzale în reabilitarea funcționalității sistemului stomatognat. Studierea particularităților dereglărilor generalizate în cadrul subtipurilor clinice ale disfuncției mușchilor masticatori. Studierea performanței masticatorii în baza indicilor subiectivi și obiectivi în diferite subtipuri clinice ale disfuncției mușchilor masticatori. Elaborarea parametrilor integrali de apreciere a manifestărilor algice în sistemul stomatognat la pacienți cu disfuncții ale mușchilor masticatori.

Noutatea și originalitatea științifică: În premieră, au fost evidențiați indicii activității sistemului stomatognat, statistic semnificativ asociați cu varianta clinică a disfuncției mușchilor masticatori, faza bolii și indicii comuni ambelor criterii. Pentru prima dată, în baza analizei matematico-statistice, au fost identificate manifestările clinice, care diferențiază pacienții cu disfuncții ale mușchilor masticatori în 2 tipare distincte (regională, regional-generalizată) în baza extinderii și severității dereglărilor. Structura și severitatea indicilor cantitativi și calitativi ai disfuncțiilor mușchilor masticatori sunt în dependență de fenomenul de fibromyalginess. Aprecierea funcției masticatorii necesită evaluarea concomitentă a indicilor obiectivi și subiectivi, care descriu aspecte diferite ale performanței masticatorii la pacienți cu disfuncții ale mușchilor masticatori. Pentru prima dată, a fost demonstrat că hipersensibilitatea senzorială este un criteriu informativ, caracteristic subtipurilor clinice de disfuncții ale mușchilor masticatori. Pentru prima dată, s-a propus metoda de cartografiere a mușchiului maseter cu aprecierea indicelui de heterogenitate relativă a hărții algice, care permite o abordare nouă și informativă a disfuncțiilor mușchilor masticatori. Pentru prima dată, s-a demonstrat că modelarea stresului operațional permite evidențierea modificării toleranței și rezistenței algice a mușchiului maseter, care nu se modifică esențial în condiții de confort relativ la pacienții cu disfuncții ale mușchilor masticatori, fapt care evidențiază anumite particularității ale conexiunii stresului și a manifestărilor locale ale durerii.

Importanța practică: Structura tabloului clinic și expresia indicilor clinico-fiziologici a disfuncției mușchilor masticatori depinde de varianta clinică, faza bolii și prezența generalizării simptomelor. Aprecierea diferențiată a funcției masticatorii se poate realiza prin indici subiectivi și obiectivi la aplicarea testului de apreciere a abilității de mixare la pacienții cu disfuncții ale mușchilor masticatori. Personalizarea diagnosticului disfuncțiilor mușchilor masticatori în funcție de faza bolii, varianta clinică se poate realiza în baza indicilor hipersensibilității senzoriale. A fost determinată valoarea diagnostică a modelării experimentale a stresului operațional și impactul acestuia asupra indicilor cantitativ-senzoriali la pacienți cu disfuncții ale mușchilor masticatori. În premieră, a fost elaborată tehnologia de examinare loco-regională a durerii, prin analiza heterogenității distribuției spațiale a sensibilității mecanice algice a mușchiului maseter.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetărilor științifice au fost implementate în procesul de cercetare, activitate metodologică și clinică în Clinica stomatologică Fala Dental, Clinica stomatologică Megalux Dent, IM Centrul Stomatologic Municipal, în procesul didactic de instruire la Catedra de Stomatologie terapeutică a USMF ”Nicolae Testemițanu”.

Cuprins


1. DISFUNCȚIA MUȘCHILOR MASTICATORI (ETIOLOGIE, PATOGENEZĂ, DIAGNOSTIC)
 • 1.1. Istoric, noțiuni, date epidemiologice
 • 1.2. Etiologia, patogeneza
 • 1.3. Manifestările clinice

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală, design-ul studiului, criterii de includere/excludere)
 • 2.2. Examenul clinic (Protocolul DC/TMD/Indici adiționali protocolului)
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistică

3. PARTICULARITĂȚILE MANIFESTĂRILOR CLINICE ÎN DISFUNCȚIA MUȘCHILOR MASTICATORI
 • 3.1. Structura tabloului clinic (protocol DC/TMD) în funcție de varianta clinică/faza bolii
 • 3.2. Structura tabloului clinic (indici adiționali DC/TMD)
 • în funcție de varianta clinică/faza bolii
 • 3.3. Tipare de manifestare a disfuncției mușchilor masticatori (analiza cluster)

4. EXTINDEREA DEREGLĂRILOR ASOCIATE DISFUNCȚIEI MUȘCHILOR MASTICATORI
 • 4.1. Extinderea durerii la pacienții cu disfuncții ale mușchilor masticatori
 • 4.2. Indicii funcției senzoriale în diferite subtipuri clinice ale disfuncției mușchilor masticatori
 • 4.3. Subtipurile clinice ale disfuncției mușchilor masticatori și stresul psiho-emoțional
 • (Axa II DC/TMD/indici psiho-emoționali adiționali)

5.DISCUȚII
CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
LISTA PUBLICAȚIILOR ȘTIINȚIFICE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII PERSONALE
ANEXE
CV-ul AUTORULUI