Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.21 – Stomatologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific. “Medicină”.

Formula specialităţii “Stomatologie”.
Stomatologia este parte componentă a domeniului ştiinţific “MEDICINĂ” care se ocupă de cercetarea etiologiei, patogeniei, clinicii, diagnosticului, tratamentului şi profilaxiei afecţiunilor organelor şi sistemelor teritoriului oro-maxilo-facial al organismului uman, la baza căreia stau metodele stomatologice de tratament şi totodată se ocupă şi de elaborarea lor.

Sfere de cercetare în stomatologie
În specialitatea 14.00.21 – “Stomatologie” se efectuează cercetări în diferite sfere şi direcţii:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitări de specialităţile adiacente.
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.21 – “STOMATOLOGIE” necesită utilizarea metodelor specifice disciplinelor adiacente enumerate: anatomia omului; otorinolaringologie; boli interne, gastroenterologie; igienă; oftalmologie; pediatrie; boli infecţioase; dermatologie şi venerologie; neurologie; oncologie şi radioterapie; anatomie patologică; fiziologie patologică şi normală; imagistică medicală; toxicologie; traumatologie şi ortopedie; histologie, citologie, embriologie; farmacologie, farmacologie clinică; chirurgie; epidemiologie; chimioterapie şi antibiotice; medicină socială şi managementi; chirurgie pediatrică; anesteziologie şi reanimatologie; transplantologie şi organe artificiale; diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie; precum şi celor complementare: biofizică; biologie moleculară; biochimie; fiziologia omului şi animalelor; medicina legală; ftiziopneumologie; neurochirurgie; hematologie şi transfuziologie; balneologie şi fizioterapie; medicină tradiţională; cardiologie şi reumatologie; urologie; chirurgie cardiovasculară; cibernetică biologică şi medicală. Totuşi pentru stomatologie nu sunt atât de importante metodele disciplinelor enumerate, cât eficienţa utilizării lor, caracteristica manifestărilor clinice ale afecţiunilor stomatologice în paralel cu utilizarea metodelor disciplinelor menţionate şi, de-asemenea, necesitatea lor în verificarea diagnosticului afecţiunilor stomatologice.

În tratamentul chirurgical al afecţiunilor orale şi maxilo-faciale pe larg, sunt folosite principiile anatomice ale preparării ţesuturilor şi restabilirii integrităţii lor strat cu strat.

Problemele legate de tratamentul părţilor interne ale organelor “ureche”, “nas” şi “gât” se referă la specialitatea “Otorinolaringologie”.

Aspectele ce ţin de realizarea tratamentelor stomatologice ale leziunilor oro-maxilo-faciale paraorbitare şi paraoculare se încadrează şi în specialitatea “oftalmologie”.

La stomatologie, din problemele bolilor infecţioase se referă doar cele generate de complicaţiile lor (abcese, flegmoane).

De la specialităţile “Dermatologie şi venerologie” şi “Neurologie” cercetările în specialitatea “Stomatologie” se evidenţiază prin faptul că acestea se referă doar la tratamentul terapeutic şi chirurgical al afecţiunilor corespunzătoare.

Diagnosticul oportun, tratamentul şi profilaxia afecţiunilor oncologice ale teritoriului oro-maxilo-facial şi cercetările ştiinţifice cu tematică respectivă se referă la specialitatea “Oncologie şi radioterapie” specializarea “Oncologie a capului şi gâtului”.

Tezele de doctorat în stomatologie, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientare morfopatologică, radiologică şi radioterapeutică, histo-, cito-, embriologică se recomandă pentru susţinere în consiliile specializate la specialităţile: 14.00.15 – “Anatomie patologică”; 14.00.19 – “Imagistică medicală”; 03.00.11 – “Histologie, citologie, embriologie”.

Cercetările în stomatologie cu orientare spre tratamentul chirurgical general, neurochirurgical şi de traumatism general se referă la specialităţile respective: 14.00.27 – “Chirurgie”; 14.00.28 – “Neurochirurgie”; 14.00.22 – “Ortopedie şi traumatologie”.

Investigaţiile ştiinţifice referitoare la întrebări de medicină legală, transfuzie sanguină, tratament medicamentos, suprimare a sindromului dureros şi reanimare, implantologie, transplantologie şi diagnostic se referă la specialităţile ştiinţifice: 14.00.24 – “Medicină legală”; 14.00.29 – “Hematologie şi transfuziologie”; 14.00.37 – “Anesteziologie şi reanimatologie”; 14.00.41 – “Transplantologie şi proteze de organe”; 14.00.36 – “Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie”.

Problemele legate de diagnosticul afecţiunilor şi tratamentul copiilor cu afecţiuni generale manifestate în cavitatea orală se referă şi la specialitatea 14.00.09 – “Pediatrie”.

Aspectele ce ţin de realizarea tratamentului complex al maturilor şi copiilor cu afecţiuni stomatologice se încadrează şi în specialităţile 14.00.36 – “Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie”; 14.00.33 – “Medicină socială şi management”.

La specialitatea 14.00.33 – “Medicina socială şi management” de asemenea pot fi expediate pentru susţinere tezele de doctorat, postulatele şi conluziile cărora sunt de orientare profilactică şi metodico-organizatorică în domeniul stomatologiei.

Tezele de doctorat în stomatologie care abordează probleme de ftiziologie, balneologie, fizioterapie şi acupunctură, urologie şi nefrologie, reumatologie, pulmonologie, chirurgie cardiovasculară şi cibernetică biologică şi medicală urmează a fi consultate în specilaităţile: 14.00.26 – “Ftiziopneumologie”; 14.00.34 – “Balneologie şi fizioterapie; 14.00.46 – “Medicină tradiţională”; 14.00.40 – “Urologie”; 14.00.05 – “Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)”; 14.00.06 – “Cardiologie şi reumatologie”; 14.00.44 – “Chirurgie cardiovasculară”.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii “Stomatologie” cu specialităţile adiacente, enumerate mai sus, pot fi prezentate pentru susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în compinenţa Consiliului Specializat a specialiştilor din ambele specialităţi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autori:
  1. Pavel Godoroja, Decan facultatea Stomatologie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, şef catedră Stomatologie pediatrică
  2. Arsenie Guţan, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, profesor catedră Chirurgie o.m.f. şi stom. ortopedică FPM

Recenzenţii:

  1. Ilarion Postolachi, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor niversitar, şef catedră Stomatologie ortopedică
  2. Dumitru Şcerbatiuc, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor niversitar, şef catedră Chirurgie o.m.f.
  3. Ion Munteanu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, profesor catedră Chirurgie o.m.f. şi stom. ort. FPM