Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea afecţiunilor parodontale în tratamentul ortodontic complex al anomaliilor dento-maxilare


Autor: Avornic Lucia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Pavel Godoroja (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU 616.314-007-089.23+616.311.2-002-08+616.314.17-008.1-089.23

Adobe PDF document 7.02 Mb / în română
147 pagini


Cuvinte Cheie

Anomalie dento-maxilară, afecțiune parodontală, tratament ortodontic complex, aparat ortodontic, tehnica arcului drept, igienă orală, indici clinici de evaluare parodontală

Adnotare

Scopul lucrării a fost de a monitoriza şi ameliora starea parodonţiului în cazul anomaliilor dento-maxilare prin realizarea unui tratament complex, ortodontic – medicamentos. Studiul a inclus 82 pacienţi cu diferite anomalii dento-maxilare, сu vîrstă medie de 13,98 ± 0,38 ani şi diapazon între 8 şi 22 ani.

Algoritmul de investigare a pacienţilor a inclus: aprecierea în dinamică a igienei orale – indicele OHI-S (G.Green, I.Vermillion, 1964); examen fotografic, studiu de model; evaluarea afecţiunilor parodontale pre-, intra-, posttratament ortodontic prin examen clinic endooral, determinarea indicelui gingivitei Parma (1960), indicelui de hemoragie papilară Mühlemann (1971); examen radiologic preşi posttratament ortodontic; examen citologic al epiteliului gingival.

La adresare s-au diagnosticat afecţiuni parodontale la 64 pacienţi (78,05%) cu anomalii dento-maxilare, iar 18 pacienţi (21,95%) au fost parodontologic sănătoşi. Tratamentul ortodontic a fost realizat cu aparate fixe moderne cu bracket-uri slot .022", tehnica Straight-wire, prescripţie Roth cu elemente de individualizare – la 36 pacienţi (43,9%) şi cu aparate mobilizabile (plăci ortodontice palatinale şi linguale) cu acţiune mecanică şi funcţională – la 46 pacienţi (56,1%). Terapia parodontală a inclus administrarea topică a preparatului BioR, gel 0,1% în lotul I (de studiu), iar în lotul II (de referinţă) – terapie parodontală cu preparate în rutină (Григорьян А.С., Грудянов А.И., 2004).

Obţinerea veridică a însănătoşirii parodontale posttratament a prezentat valori diferite în dependenţă de apartenenţa la lot – 73,8% pacienţi în lotul I şi 65,2% pacienţi în lotul II şi varietatea aparatului ortodontic utilizat – la 80,8% pacienţi trataţi cu aparate fixe şi 61,5% din cei trataţi cu aparate mobilizabile, ceea ce acordă supremaţie tratamentului ortodontic complex cu aparate fixe.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1 Epidemiologia afecţiunilor parodontale
 • 1.2 Noţiuni anatomo–morfologice ale complexului parodontal
 • 1.3 Etiopatogenia afecţiunilor parodontale
 • 1.4 Corelaţii ortodontico–parodontologice
 • 1.4.1 Parodontopatia ca urmare a anomaliilor ocluzale
 • 1.4.2 Profilaxia şi tratamentul afecţiunilor parodontale prin măsuri ortodontice
 • 1.4.3 Parodontopatia ca urmare a tratamentului ortodontic
 • 1.5 Tratamentul ortodontic al anomaliilor dento-maxilare. Obiective

CAPITOLUL II. Material şi metode de investigare
 • 2.1 Caracteristica subiecţilor incluşi în studiu
 • 2.2 Metode de investigaţie
 • 2.3 Explorarea stării parodonţiului
 • 2.3.1 Examenul clinic endooral
 • 2.3.2 Aprecierea igienei orale
 • 2.3.3 Indici clinici de evaluare a parodonţiului
 • 2.3.4 Explorarea radiologică a ţesuturilor parodontale
 • 2.3.5 Examen citologic al epiteliului gingival
 • 2.4 Diagnosticarea ortodontică a subiecţilor
 • 2.4.1 Examinare clinică
 • 2.4.2 Studii complementare în stabilirea diagnosticului ortodontic
 • 2.5 Tratamentul ortodontic complex al anomaliilor dento-maxilare
 • 2.5.1 Măsuri locale şi generale preortodontice
 • 2.5.2 Aparatele ortodontice utilizate în studiu
 • 2.5.2.1 Aparatele fixe. Componente, etape de tratament
 • 2.5.2.2 Aparatele mobilizabile. Componente, etape de tratament
 • 2.5.3 Asocierea medicaţiei parodontale în tratamentul ortodontic
 • 2.6 Metode de analiză statistică a rezultatelor

CAPITOLUL III. Monitorizarea afecţiunilor parodontale în tratamentul ortodontic al anomaliilor dento–maxilare
 • 3.1 Caracteristica clinică a entităţilor morbide studiate
 • 3.2 Analiza evoluării formelor nozologice ale afecţiunilor parodontale în dinamica tratamentului ortodontic al anomaliilor dento–maxilare
 • 3.2.1 Evoluarea stării parodonţiului în dependenţă de varietatea medicaţiei parodontale
 • 3.2.2 Evoluarea stării parodonţiului în dependenţă de varietatea aparatului ortodontic utilizat
 • 3.3 Monitorizarea comparativă a indicilor clinici de stare a igienei orale şi evaluare a stării parodonţiului
 • 3.3.1 Dinamica indicilor în dependenţă de apartenenţa la lot a pacienţilor
 • 3.3.2 Dinamica indicilor în dependenţă de varietatea aparatului ortodontic.
 • 3.4 Analiza radiologică a modificărilor parodontale
 • 3.5 Modificări citologice ale epiteliului gingival în dinamica tratamentului ortodontic – medicamentos

CAPITOLUL IV. Deliberarea rezultatelor obţinute