Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Abordarea impactului procesului de transnaţionalizare prin prisma integrării ţărilor mici în economia mondiala


Autor: Ciobanu Sergiu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Petru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Teza

CZU 339.9 (043.2)

Adobe PDF document 0.88 Mb / în română
132 pagini


Cuvinte Cheie

economie mondială, globalizare, ţări mici, integrare economică, transnaţionalizare, flux de investiţii străine directe, comerţ exterior, expansiune, corporaţii transnaţionale, ţară de origine, ţară-gazdă, impact, migraţie, efecte ale transnaţionalizării, reţele de producţie şi distribuţie, filiale ale societăţilor transnaţionale

Adnotare

Una dintre cele mai importante trăsături ale economiei mondiale, la etapa actuală, reprezintă transnaţionalizarea economiilor naţionale ale statelor lumii, în special a statelor mici. Necesitatea prezentei cercetări rezultă din importanţa analizei impactului acestui proces asupra economiei statelor mici care, de-obicei, sunt slab dezvoltate şi au o capacitate internă redusă de evoluare. Totodată, este abordată definirea statelor mici prin prisma aspectului economic.

În condiţiile actuale, transnaţionalizarea statelor mici reprezintă principalul factor al asigurării unei creşteri economice durabile. În urma acestui proces au de câştigat atăt companiile transnaţionale, cât şi statele-gazde mici. Lupta pentru atragerea capitalului în economia naţională a statelor mici a luat amploare în ultima perioadă, dar, totuşi, corporaţiile transnaţionale încă nu se grăbesc să investească în ele. Astfel, succesul va depinde de capacitatea fiecărui stat în parte de a atrage marele corporaţii în ţara sa. Un moment esenţial constă în analiza impactului transnaţionalizării asupra migraţiei forţei de muncă.

Republica Moldova reprezintă, de asemenea, un stat mic ce este dominat de complexitatea problemelor cu care se confruntă statele mici ale lumii. În aceste condiţii, accentul trebuie pus pe atragerea capitalului calitativ spre ramurile prioritare ale statului care creează valoare adăugată şi care ar permite competitivitatea produselor moldoveneşti cu cele mondiale.

În teză este efectuată analiza impactului procesului de transnaţionalizare atât la nivel teoretic, cât şi practic, bazându-se pe experienţa economiei Republicii Moldova. Unul dintre aspectele esenţiale reprezintă analiza transnaţionalizării din punct de vedere calitativ.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspectele teoretico-metodologice ale integrării ţărilor mici în economia mondială
  • 1.1. Aspecte teoretico-metodologice ale caracteristecii relaţiilor economice internaţionale contemporane
  • 1.2. Noţiuni de bază, clasificarea ţărilor mici şi caracteristica dezvoltării lor
  • 1.3. Transnaţionalizarea – fenomen al dezvoltării economiei mondiale

CAPITOLUL II. Impactul procesului de transnaţionalizare asupra dezvoltării economiei ţărilor mici
  • 2.1. Efectele generate de procesul transnaţionalizării asupra economiilor statelor naţionale
  • 2.2. Transnaţionalizarea reţelelor de producţie şi distribuţie
  • 2.3. Influenţa companiilor transnaţionale asupra migraţiei forţei de muncă

CAPITOLUL III. Problemele economice ale republicii moldova în cadrul procesului de transnaţionalizare
  • 3.1. Transnaţionalizarea economică a Republicii Moldova
  • 3.2. Aprecierea impactului transnaţionalizării asupra economiei Republicii Moldova
  • 3.3. Tendinţele de transnaţionalizare a economiei Republicii Molodva.