Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Capacitatea juridică în dreptul privat românesc: aspecte istorico-juridice, teoretice şi legislative


Autor: Lepădat Elena-Doina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 341.9(043.2)=135.1 L 50

Adobe PDF document 1.36 Mb / în română
207 pagini


Cuvinte Cheie

capacitate juridică, capacitate juridică generală, capacitate juridică specială, sistem de drept, jurisprudentă, persoană fizică, persoană juridică, subiect de drept, om persoană, personalitate juridică, capacitatea civilă, capacitate de folosinţă, capacitate de exerciţiu, capacitate de exercitiu limitată, drept subiectiv, statut juridic, drept, obligaţie, aptitudine, lege ferenda ,acte juridice, emancipare

Adnotare

Teza este consacrată problemelor actuale ale instituţiei capacităţii juridice dar nu numai, obiectul cercetării constând în studierea dinamicii legislaţiei acestei instituţii juridice în cadrul noilor relaţii economice de piaţă,dar şi efectuarea cercetării conţinutului capacităţii juridice prin prisma istorică a evoluţiei conţinutului dreptului obiectiv care a consacrat întinderea şi reglementarea acestei instituţii juridice. Noutatea ştiinţifică a tezei constă în faptul că prezentul studiu se aprofundează a fi una dintre primele lucrări care prezintă un studiu complex al tuturor laturilor capacităţii juridice a persoanei fizice şi juridice şi a elementelor ei constitutive.Cercetarea şi examinarea fenomenului de „capacitate juridică” prin determinarea esenţei şi condiţiilor de edificare a lui.

Teza conţine o sinteză de rezultate principial noi ce permit , în plan conceptual, a noţiunii de capacitate juridică, formularea propriei definiţii a capacităţii juridice, în general şi a capacităţii civile in special, cercetarea în plan tipologic, a capacităţii juridice (clasificarea capacităţii juridice şi evidenţierea aspectelor specifice), cercetarea în plan dinamic a capacităţii juridice (evoluţia şi manifestarea capacităţii juridice în funcţie de evoluţia societăţii omeneşti ), corelarea capacităţii juridice cu alte noţiuni juridice-subiect de drept, drepturi subiective, personalitate juridică, statut juridic, definirea noţiunii de persoană fizică şi juridică şi determinarea locului acestora în cadrul altor termeni utilizaţi: om, persoană, personalitate, cetăţean, subiect de drept, etc, definirea şi cercetarea noţiunii de capacitate juridică civilă în lumina legislatiei României şi a RM reprezintă obiectivele propuse şi atinse ce substanţializeză noutatea stiinţifică a tezei.

In realizarea lucrării au fost adăugate elemente noi, la ceea ce se cunoştea deja şi s-a publicat în literatura de specialitate din ţară şi de peste hotare, dat fiind faptul că , până în prezent, această tematică a constituit obiectul unor abordări parţiale sau tangenţiale.

Conţinutul cercetării implică rezolvări originale teoretice şi practice ale multor probleme şi ne referim în special la corelaţia dintre drept-subiect de drept-capacitate juridică.Această cercetare strânge pentru prima dată , în teza de faţă, o sinteză din perspectivă istorică a evoluţiei conţinutului capacităţii juridice a persoanei fizice si juridice.

În lucrare sunt soluţionate unele dintre cele mai dificile probleme cu privire la stabilirea conţinutului capacităţii de folosinţă şi a capacităţii de exerciţiu. Sunt privite critic şi multe dintre reglementările legale prevăzute de Codul civil al RM în materie de capacitate, aducându-se propuneri noi.

Cuprins


CAPITOLUL I Capacitatea juridică - instituţie fundamentală a dreptului privat modern
 • 1.1. Conceptul de capacitate juridică
 • 1.2. Corelaţia dintre capacitatea juridică şi alte instituţii juridice
 • 1.3. Dreptul privat, subiecţii de drept şi capacitatea juridică
 • 1.4. Aspecte doctrinare ale delimitării specificităţii conţinutului capacităţii juridice

CAPITOLUL II Evoluţia conceptului de capacitate juridică
 • 2.1. Statul si dreptul - cadru de apariţie si evoluţie a capacităţii juridice
 • 2.2. Mari reforme legislative care stabilesc statutul legal al persoanei fizice
 • 2.3. Mari reforme legislative care stabilesc statutul legal al persoanei juridice

CAPITOLUL III Capacitatea juridica civilă - aspecte comparative teoretice, legislative şi practice ( studiu comparat România şi Republica Moldova)
 • 3. 1. Conceptul de capacitate civilă
 • 3. 2. Capacitatea juridică civilă de folosinţă a persoanei fizice
 • 3. 3. Capacitatea juridică civilă de exerciţiu a persoanei fizice
 • 3. 4. Capacitatea juridică civilă de folosinţă a persoanei juridice
 • 3. 5. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice
 • 3. 6. Aspecte comparative teoretice şi legislative între capacitatea civilă a persoanei fizice şi cea a persoanei juridice