Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Smochină Andrei, doctor habilitat, profesor universitarSmochină Andrei, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Abilitare:24 februarie 2011, nr.1116
Specialităţi abilitate: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept

Teze în examinare [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanic 12.00.01 ULIM conducător 28.03.2009
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldova 12.00.01 IISD membru CSS
conducător
Negru Andrei
10.02.2012
DH Influenţa dreptului internaţional al drepturilor omului asupra dreptului constituţional în Republicile Azerbaidjan, Moldova şi Georgia 12.00.02 IIESP membru CSS
conducător
Guceac Ion
08.05.2015
D Protecţia dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos 12.00.02 IIESP conducător 14.07.2015
D Abuzul de drept. (probleme teoretico-practice) 12.00.01 ULIM preşedinte CSS
conducător
Baltaga Dumitru
15.07.2015
D Statutul şi profesionalizarea activităţii deputatului în contextul parlamentarismului contemporan 12.00.02 USM referent
conducător
Guceac Ion
17.07.2015

Teze aprobate [11]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Non-discriminarea prin prisma principiului fundamental de drept al egalităţii 12.00.01 ULIM conducător 12.05.2011
D Strategia de reformă a legislaţiei naţionale în contextul integraţionist european 12.00.01 ULIM conducător 24.02.2011
D Drept execuţional - instituţie interramurală: probleme istorico-teoretice 12.00.01 conducător 04.11.2010
DH Sisteme constituţionale europene (concepte şi practică juridico-politică) 12.00.02 consultant 18.06.2009
D Capacitatea juridică în dreptul privat românesc: aspecte istorico-juridice, teoretice şi legislative 12.00.01 conducător 26.02.2009
D Modernizarea instituţiilor dreptului românesc de la sfîrşitul sec. al XVIII-lea pînă la prima Constituţie Românească (1866) 12.00.01 conducător 18.09.2008
D Procedura judecătorească: istoria şi contemporaneitatea 12.00.01 conducător 24.01.2008
D Realizarea unităţii de scop şi acţiune a autorităţilor prin intermediul controlului administrativ 12.00.02 conducător 14.06.2007
D Locul şi rolul Preşedintelui Republicii Moldova în sistemul autorităţilor publice şi în asigurarea echilibrului în societate 12.00.02 conducător 21.12.2006
D Asigurarea constituţională a dreptului la proprietate: elemente comparate 12.00.02 conducător 28.09.2006
D Consensualismul în istoria dreptului Roman 12.00.01 conducător 24.02.2005