Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Smochină Andrei, doctor habilitat, profesor universitarSmochină Andrei, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Istorie al AŞM
Abilitare:24 februarie 2011, nr.1116
Specialităţi abilitate: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept

Teze în examinare [11]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanic 12.00.01 ULIM conducător 28.03.2009
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldova 12.00.01 II membru CSS
conducător
Negru Andrei
10.02.2012
D Răspunderea juridică a statului în dreptul intern (aspecte istorice, teoretice şi practice) 12.00.01 ULIM preşedinte CSS
conducător
Baltaga Dumitru
06.07.2012
D Particularităţile teoretico-practice ale formelor şi metodelor de apărare a drepturilor şi intereselor ecologice 12.00.02 USM referent
conducător
Zamfir Pavel
12.12.2014
D Puterea juridică a actului normativ-juridic 12.00.01 USM membru CSS
conducător
Feodorov Grigore
20.12.2014
D Insolvabilitatea în dreptul fiscal 12.00.02 ICJP membru CSS
conducător
Guştiuc Andrei
30.12.2014
D Reglementarea juridico-constituţională a participării politice a cetăţenilor la exercitarea puterii de stat în Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan 12.00.02 ICJP membru CSS
conducător
Costachi Gheorghe
30.12.2014
D Democraţia în teoria şi practica constituţională românească în perioada 1866-2003 12.00.02 ULIM membru CSS
conducător
Popa Victor
29.12.2014
D Cadrul legislativ și instituțional al procesului de regionalizare în Republica Moldova din perspectiva integrării în Uniunea Europeană 12.00.02 ICJP membru CSS
conducător
Cuşmir Marcel
23.01.2015
D Dobândirea şi redobândirea cetăţeniei: teoria şi practica statelor cu sisteme de drept romano-germanice (continentale) 12.00.02 Academia "Ştefan cel Mare... membru CSS
conducător
Belecciu Ştefan
23.01.2015
D Reglementarea juridică a securitaţii informaţionale şi perspectiva perfecţionării acesteia 12.00.02 ICJP conducător 06.02.2015

Teze aprobate [16]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Societatea civilă în procesul decizional al statului 12.00.01 ULIM conducător 23.12.2014
D Temeiul şi condiţiile răspunderii juridice 12.00.01 ULIM conducător 20.11.2014
D Responsаbilitаteа si răspundereа juridică а stаtului în domeniul economiei şi finаnţelor publice 12.00.01 ULIM conducător 20.11.2014
D Pasivitatea juridică-faţetă a conduitei legale în mecanizmul asigurării drepturilоr şi libertăţilor fundamentale ale persoanei 12.00.02 II conducător 03.10.2013
D Conştiinţa juridică ca premisă a reformării vieţii social-juridice a societăţii Republicii Moldova 12.00.01 II conducător 21.06.2013
D Non-discriminarea prin prisma principiului fundamental de drept al egalităţii 12.00.01 ULIM conducător 12.05.2011
D Strategia de reformă a legislaţiei naţionale în contextul integraţionist european 12.00.01 ULIM conducător 24.02.2011
D Drept execuţional - instituţie interramurală: probleme istorico-teoretice 12.00.01 ULIM conducător 04.11.2010
DH Sisteme constituţionale europene (concepte şi practică juridico-politică) 12.00.02 consultant 18.06.2009
D Capacitatea juridică în dreptul privat românesc: aspecte istorico-juridice, teoretice şi legislative 12.00.01 conducător 26.02.2009
D Modernizarea instituţiilor dreptului românesc de la sfîrşitul sec. al XVIII-lea pînă la prima Constituţie Românească (1866) 12.00.01 conducător 18.09.2008
D Procedura judecătorească: istoria şi contemporaneitatea 12.00.01 conducător 24.01.2008
D Realizarea unităţii de scop şi acţiune a autorităţilor prin intermediul controlului administrativ 12.00.02 ULIM conducător 14.06.2007
D Locul şi rolul Preşedintelui Republicii Moldova în sistemul autorităţilor publice şi în asigurarea echilibrului în societate 12.00.02 conducător 21.12.2006
D Asigurarea constituţională a dreptului la proprietate: elemente comparate 12.00.02 conducător 28.09.2006
D Consensualismul în istoria dreptului Roman 12.00.01 conducător 24.02.2005