Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Smochină Andrei, doctor habilitat, profesor universitarSmochină Andrei, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Istorie
Abilitare:24 februarie 2011, nr.1116
Specialităţi abilitate: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept

Teze în examinare [10]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldova 12.00.01 IISD membru CSS
conducător
Negru Andrei
10.02.2012
D Dreptul la petiţionare în Republica Moldova 12.00.02 ICJPS conducător 23.04.2019
D Procesul legislativ: reglementări naționale şi aspecte de drept comparat 12.00.02 ICJPS membru CSS
conducător
Costachi Gheorghe
25.04.2019
D Principiul umanismului în cadrul instituției răspunderii juridice 12.00.01 ICJPS membru CSS
conducător
Baltag Dumitru
30.05.2019
D Activitatea de aplicare a dreptului de către autoritățile publice 12.00.01 USM membru CSS
consultant
Negru Andrei
30.05.2019
D Finalitatea umanistă a valorilor juridice 12.00.01 ULIM preşedinte CSS
conducător
Baltag Dumitru
07.06.2019
D Contractele de asigurare auto facultativă și obligatorie din perspectiva perfecționării acestora în Republica Moldova 12.00.03 ICJPS membru CSS
conducător
Sosna Boris
02.07.2019
D Fundamente teoretice ale calificării juridice 12.00.01 USM referent
conducător
Aramă Elena
03.10.2019
D Răspunderea penală – formă a răspunderii juridice 12.00.01 ULIM conducător 04.10.2019
D Răspunderea civilă delictuală pentru actele de concurență neloială” 12.00.03 ICJPS membru CSS
conducător
Chiroşca Dorian
31.10.2019

Teze aprobate [18]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Dreрturile sосiаle аle оmului şi сetăţeаnului în Republica Moldova: garanţii constituţionalе 12.00.02 ICJPS consultant 19.04.2019
D Statutul juridic al autorităților administrației publice în stabilirea domiciliului copilului 12.00.02 ULIM conducător 11.05.2018
D Formele răspunderii juridice în dreptul intern 12.00.01 ULIM conducător 06.10.2016
D Precedentul judiciar în sistemul de drept contemporan 12.00.01 ULIM conducător 06.10.2016
D Regimul juridic al sistemului penitenciar în România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea 12.00.01 ICJPS conducător 25.02.2016
D Protecţia dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos 12.00.02 ICJPS conducător 07.10.2015
D Non-discriminarea prin prisma principiului fundamental de drept al egalităţii 12.00.01 ULIM conducător 12.05.2011
D Strategia de reformă a legislaţiei naţionale în contextul integraţionist european 12.00.01 ULIM conducător 24.02.2011
D Drept execuţional - instituţie interramurală: probleme istorico-teoretice 12.00.01 conducător 04.11.2010
DH Sisteme constituţionale europene (concepte şi practică juridico-politică) 12.00.02 consultant 18.06.2009
D Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanic 12.00.01 ULIM conducător 18.06.2009
D Capacitatea juridică în dreptul privat românesc: aspecte istorico-juridice, teoretice şi legislative 12.00.01 conducător 26.02.2009
D Modernizarea instituţiilor dreptului românesc de la sfîrşitul sec. al XVIII-lea pînă la prima Constituţie Românească (1866) 12.00.01 conducător 18.09.2008
D Procedura judecătorească: istoria şi contemporaneitatea 12.00.01 conducător 24.01.2008
D Realizarea unităţii de scop şi acţiune a autorităţilor prin intermediul controlului administrativ 12.00.02 conducător 14.06.2007
D Locul şi rolul Preşedintelui Republicii Moldova în sistemul autorităţilor publice şi în asigurarea echilibrului în societate 12.00.02 conducător 21.12.2006
D Asigurarea constituţională a dreptului la proprietate: elemente comparate 12.00.02 conducător 28.09.2006
D Consensualismul în istoria dreptului Roman 12.00.01 conducător 24.02.2005