Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte contemporane clinico-funcţionale de reabilitare ocluzală la tratamentul cu punţi dentare


Autor: Oineagra Vasile
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ilarion Postolachi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU [616.314.26 + 616.314. – 76] – 08

Adobe PDF document 11.36 Mb / în română
120 pagini


Cuvinte Cheie

Edentaţie parţială intercalată redusă, relaţii mandibulo-craniene, poziţii de ocluzie, tip (relaţie) de ocluzie, raport de ocluzie, disarmonie ocluzală, echilibrare ocluzală, punte dentară

Adnotare

Lucrarea se bazează pe rezultatele examenelor clinic-instrumental complex şi paraclinic, ale tratamentului protetic a 110 (25 b., 85 f.) pacienţi, cu vârsta cuprinsă între 21 şi 67 ani, cu edentaţii parţiale intercalate reduse în zona laterală a arcadelor dentare, cu rapoarte de ocluzie de tip fiziologic, care nu prezentau semne clinice de afecţiuni ale parodonţiului. Analiza rezultatelor investigaţiilor clinice şi paraclinice au permis stabilirea particularităţilor tabloului clinic al patologiei, influenţate de disarmoniile ocluzale, care, în unele situaţii clinice, sunt determinate de modificarea suprafeţelor ocluzale ale dinţilor limitrofi breşelor, de micşorarea numărului de contacte ocluzale, ca urmare a prezenţei breşelor arcadelor dentare, de migrarea dinţilor limitrofi breşelor sau/şi a antagoniştilor, de acţiunea iatrogenică a obturaţiilor şi protezelor dentare. Aceste particularităţi, prin suprasolicitarea unor dinţi şi blocajul deplasărilor mandibulare, influenţează negativ celelalte componente ale sistemului stomatognat.

Cercetările efectuate au permis de a constata că dereglările morfologice de la nivelul arcadelor dentare, care deviază sau/şi blochează deplasările mandibulare, stau la baza modificărilor morfo-funcţionale ale complexului neuro-muscular şi ATM. Aceste dereglări au fost confirmate prin rezultatele investigaţiilor clinico-instrumentale, radiologice moderne (ortopantomografia, tomografia computerizată spiralată a ATM), electromiografiei muşchilor maseteri şi temporali. Rezultatele teleradiografiei de profil a persoanelor din lotul de control au permis de a stabili corelaţia dintre amplasamentul maxilei în scheletul facial cu direcţia planului de ocluzie, obiectiv necesar în realizarea restaurărilor protetice prin prisma reechilibrării ocluzale.

Rezultatele examenului complex au stat la baza argumentării pregătirii proprotetice a cavităţii bucale prin realizarea principiilor şi metodelor de tratament adecvate scopului urmărit. Conceperea şi realizarea tratamentului edentaţiei parţiale intercalate reduse din zona laterală a arcadelor dentare prin punţi dentare au fost materializate în baza conceptului de reechilibrare ocluzală, considerat drept obiectiv de bază în refacerea funcţionalităţii optime a sistemului stomatognat. La rândul său, reechilibrarea ocluzală, cu individualizarea reliefului ocluzal al punţilor dentare conform prevederilor ocluziei funcţionale, cu restabilirea individuală a direcţiei planului de ocluzie şi a curbelor sagitale şi transversale de ocluzie, au condus la refacerea funcţionalităţii complexelor neuro-muscular şi articular.

Rezultatele tratamentului protetic al edentaţiei parţiale intercalate reduse din zona laterală a arcadelor dentare la distanţă (6 luni – 3 ani) au confirmat eficacitatea algoritmului de reechilibrare ocluzală, cu restabilirea funcţiilor dereglate.

Cuprins


CAPITOLUL I. Ocluzia dentară şi impactul ei asupra sistemului stomatognat
 • 1.1 Aspecte morfologice ale ocluziei dentare şi implicaţiile ei asupra poziţiilor fundamentale mandibulo-craniene
 • 1.2 Ocluzia dentară şi starea ţesuturilor parodontale
 • 1.3 Ocluzia dentară şi funcţia muşchilor mobilizatori a mandibulei
 • 1.4 Particularităţile tabloului clinic al edentaţiei parţiale intercalate reduse din zona laterală a arcadelor dentare

CAPITOLUL II Material şi metode de investigaţie
 • 2.1 Caracteristica materialului
 • 2.2 Metoda clinic-instrumentală de examinare a pacienţilor
  • 2.2.1 Indexul complex M. Helkimo de apreciere a gradului de disfuncţie a sistemului stomatognat la pacienţii edentaţi parţial
 • 2.3 Examenul radiologic
  • 2.3.1 Radiografia intraorală dento-parodontală
  • 2.3.2 Ortopantomografia zonei maxilo-faciale
  • 2.3.3 Tomografia computerizată a ATM
  • 2.3.4 Teleradiografia de profil
 • 2.4 Ocluzografia
 • 2.5 Electromiografia muşchilor maseteri şi temporali
 • 2.6 Biometria modelelor de diagnostic
 • 2.7 Ocluzometria cu uzilizarea dispozitivului „Ocluzometru”

CAPITOLUL III Rezultatele examenului clinic-instrumental complex şi a tratamentului pacienţilor prin punţi dentare
 • 3.1 Particularităţile tabloului clinic al edentaţiei parţiale intercalate reduse din zona laterală a arcadelor dentare
  • 3.1.1 Particularităţile tabloului clinic la pacienţii din lotul I de studiu
  • 3.1.2 Particularităţile tabloului clinic la pacienţii din lotul IIA de studiu
  • 3.1.3 Particularităţile tabloului clinic la pacienţii din lotul IIB de studiu
 • 3.2 Rezultatele examenului clinic-instrumental al persoanelor din lotul de control
 • 3.3 Pregătirea cavităţii bucale pentru tratamentul protetic prin punţi dentare
 • 3.4 Conceperea tratamentului protetic la pacienţii cu edentaţii parţiale intercalate reduse din zona laterală a arcadelor dentare
 • 3.5 Algoritmul echilibrării ocluzale în tratamentul cu punţi dentare a edentaţiei parţiale intercalate reduse din zona laterală a arcadelor dentare

CAPITOLUL IV Deliberarea rezultatelor obţinute