Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea performanţelor sistemelor de calcul prin reţele Petri stocastice descriptiv-restructurabile


Autor: Guţuleac Emilian
Gradul:doctor habilitat în tehnică
Specialitatea: 05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Anul:2009
Consultant ştiinţific: Gheorghe Mişcoi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Matematică şi Informatică
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Teza

CZU 004.03: 004.7

Adobe PDF document 3.66 Mb / în română
255 pagini


Cuvinte Cheie

compunerea modelelor, expresii descriptive, evaluarea performanţelor, evenimente discrete, lanţuri Markov, modelare, operaţii compoziţionale, operaţii Kronecker, procese discret-continue, reguli de rescriere, restructurare, reconfigurare, reţele Petri stocastice, simulare animată, sisteme de calcul, sisteme membranare, verificare

Adnotare

Teză de doctor habilitat în tehnică. Chişinău, 2008, introducere, patru capitole, concluzii, bibliografie din 253 titluri, 6 anexe, 173 pagini text de bază, 46 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 60 de lucrări.

Lucrarea este dedicată problemelor de cercetare şi dezvoltare a aspectelor teoretice şi metodologice în elaborarea unor concepţii, metode, modele, tehnici, algoritmi şi produse program de modelare discret-continue şi evaluare a performanţelor sistemelor de calcul parallel/distribuite, dinamic reconfigurabile cu procesare concurentă a datelor.

Pentru a descrie în cadrul aceluiaşi formalism specificul stocastic şi logica interacţiunii proceselor concurente ale sistemelor de calcul este definită o clasă nouă de modele de reţele Petri generalizate etichetate stocastice cu capacităţi negativ-pozitive ale locaţiilor şi arce reversibile. În acest context, este introdus conceptul de expresii descriptive, operaţii compozi-ţionale şi elaborată o metodă de creare a acestor tip de modele.

Este propusă o metodă de compunere a modelelor de reţele Petri stocastice prin descriptori Kronecker, care permite de a diminua atăt spaţiul de memorie, cât şi complexitatea analizei lanţurilor Markov timp continuu, subiacente modelelor de reţelelor studiate.

Sunt prezentate modele de reţele Petri stocastice, elaborate pentru evaluarea performanţelor a unor arhitecturi de sisteme multiprocesor cu magistrale şi memorii comune şi cu masive de procesoare, interacţiunea cărora este efectuată prin mesaje tranzit şi memorii comune distribuite.

Pentru redarea organizării modulare ierarhice, a reconfigurabilităţii şi mobilităţii proceselor de calcul sunt definite noi clase de reţele Petri diferenţiale generalizate stocastice descriptiv-restructurabile şi membra-nale, cu reguli de rescriere dinamică a structurii şi marcajelor curente, aplicate la modelarea discret-continuă şi evaluarea sistemelor de calcul mobil-reconfigurabile.

Modelarea, verificarea funcţională, simularea animată şi evaluarea peformanţelor acestor tipuri de reţele locale a fost efectuată prin modele de reţele Petri stocastice descriptiv-restructurabile, folosind produse program elaborate de autor. Sunt elaborate protocoale şi algoritmi de funcţionare, mecanisme de verificare şi soluţionare a situaţiilor de avarie a două reţele locale informaţionale de comandă, concepute şi realizate pentru gestiunea proceselor tehnologice de creştere a structurilor semiconductoare.

In baza metodelor, algoritmilor şi tehnicilor propuse au fost elaborate, implementate, în limbaje orientate obiect, dezvoltate şi descrise produse software instrumentale care permit de a efectua modelarea discret-continuă, verificarea funcţională, simularea animată şi evaluarea performanţelor sistemelor de calcul prin reţele Petri stocastice descriptiv-restructurabile.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Aspecte de modelare a proceselor sistemelor de calcul prin reţele Petri generalizate descriptiv-compoziţionale
 • 1.1. Aspecte arhitecturale şi de analiză a proceselor de calcul cooperante
 • 1.2. Modelarea şi evaluarea performanţelor
  • 1.2.1. Metode de modelare şi evaluare
  • 1.2.2. Validarea şi dezvoltarea modelelor de evaluare
 • 1.3. Reţele Petri generalizate
  • 1.3.1. Noţiuni introductive şi definiţii de bază
  • 1.3.2. Funcţionarea unei reţele marcate
  • 1.3.3. Compoziţionalitatea modelelor
 • 1.4. Expresii descriptive ale reţelelor Petri generalizate
 • 1.5. Concluzii

CAPITOLUL 2. Modelarea şi evaluarea performanţelor proceselor de calcul prin reţele Petri generalizate markoviene
 • 2.1. Temporizarea stocastică a reţelelor Petri
 • 2.2. Reţele Petri generalizate markoviene
  • 2.2.1. Noţiuni introductive şi definiţii
  • 2.2.2. Caracteristici numerice de performanţă
 • 2.3. Reţele Petri generalizate markoviene extinse
  • 2.3.1. Noţiuni introductive şi definiţii
  • 2.3.2. Calculul probabilităţilor staţionare de stare
 • 2.4. Modele cu automodificare
 • 2.5. Algebra tensorială şi compunera modelelor
  • 2.5.1. Algebra tensorială şi lanţuri Markov
  • 2.5.2. Compunerea sincronă a reţelelor RMG
 • 2.6. Modelarea şi evaluarea performanţelor sistemelor multiprocessor
  • 2.6.1. Aspecte arhitecturale de modelare
  • 2.6.2. Sistem multiprocesor cu o magistrală şi memorie comună
  • 2.6.3. Sistem multiprocesor cu magistrale şi memorii comune multiple
 • 2.7. Modelarea unui sistem cu masive de procesoare
  • 2.7.1. Structura sistemului cu masive de procesoare
  • 2.7.2. Modelarea sistemului vectorial
  • 2.7.3. Modelarea sistemului bidimensional
 • 2.8. Concluzii

CAPITOLUL 3. Evaluarea performanţelor sistemelor de calcul prin reţele Petri diferenţiale generalizate stocastice descriptive
 • 3.1. Aspecte de modelare discret-continue a proceselor de calcul
 • 3.2. Reţele Petri diferenţiale generalizate markoviene
  • 3.2.1. Definiţii şi reguli de funcţionare
  • 3.2.2. Analiza funcţionării reţelei
  • 3.2.3. Reţele cu un singur buffer
 • 3.3. Modelarea discret-continue a sistemelor multiprocesor cu un buffer
  • 3.3.1. Modelul unui sistem pipe-line omogen
  • 3.3.2. Modelul unui sistem pipe-line eterogen
 • 3.4. Modelarea discret-continue a sistemelor multiprocesor cu buffere multiple
 • 3.5. Concluzii

CAPITOLUL 4. Modelarea şi evaluarea performanţelor sistemelor de calcul prin reţele RDM descriptiv-restructurabile membranale
 • 4.1. Aspecte de modelare a proceselor de calcul reconfigurabile
 • 4.2. Modele de reţele RDM dinamic descriptiv-restructurabile
 • 4.3. Modele de reţele RDM membranale
 • 4.4. Concluzii