Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Costaş Ilie, doctor habilitat, profesor universitarCostaş Ilie, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:28 februarie 2008, nr.69
Specialităţi abilitate: 01.05.05 - Sisteme informaţionale
08.00.13 - Metode economico-matematice

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Suportul Informațional al Sistemului Decizional în Situații Excepționale 05.13.13 ULIM referent
conducător
Leahu Tudor
17.03.2023

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Direcții și metode de dezvoltare și optimizare a rețelelor de comunicații electronice 01.05.05 ASEM conducător 27.04.2021