Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Suportul Informațional al Sistemului Decizional în Situații Excepționale


Autor: Peancovschii Serghei
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Tudor Leahu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 martie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.71 Mb / în română
Adobe PDF document1.63 Mb / în română
Adobe PDF document1.71 Mb / în română

Teza

CZU [351.862+614.8]:004(043.3)

Adobe PDF document 5.53 Mb / în rusă
205 pagini


Cuvinte Cheie

ituații de urgență, echipe de management, daune, ciclu de gestiune a riscurilor, reducerea timpului de reacție, soluții eficiente, centru de control situațional, centru de control mobil, criterii pentru evaluarea factorilor de decizie

Adnotare

Structura tezei: Teza de doctor constă din introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie și anexe. Volumul total al lucrării este de 143 de pagini. Este ilustrată cu 52 de figuri, conține 7 tabele și 3 anexe. Lista de referințe include 133 de titluri.

Domeniul de studiu: sistemul de conducere operativă a lichidării situațiilor de urgență în Republica Moldova.

Scopul lucrării: elaborarea fundamentelor conceptuale și implementarea practică a măsurilor de îmbunătățire a eficienței sistemului de management propus prin introducerea unei abordări științifice în scopul optimizării business-proceselor pentru factorii de decizie.

Obiectivele lucrării:


Noutatea și originalitatea științifică: elaborarea și implementarea sistemului de elemente de bază noi, care asigură funcționarea eficientă a sistemului de formulare și luare a deciziilor. Rezultatele obținute contribuie la soluționarea problemei științifice importante, legate de îmbunătățirea eficienței sistemului decizional în vederea asigurării optimizării și calității deciziilor luate în situațiile de urgență.

Semnificația teoretică a studiului, a tezei constă în dezvoltarea unui nou sistem de management mai eficient, bazat pe un suport informațional îmbunătățit. Noul sistem de suport include dezvoltarea unui sistem de modele, metode și algoritmi, care permit optimizarea sistemului decizional, sporind eficiența și calitatea deciziilor luate atât în răspuns, cât și pe parcursul desfășurării situațiilor de urgență.

Semnificația practică a studiului, a investigațiilor este determinată de metodele, modelele și algoritmii performanți, utilizați în pachetul software pentru dispecerii postului de comandă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova. Aceasta permite optimizarea procesului de luare a deciziilor, îmbunătățește eficiența și calitatea deciziilor luate, cu transferul ulterior de sarcini mai exacte către forțele de răspuns. Optimizarea proceselor adecvate de luare a deciziilor contribuie la reducerea timpului de luare a deciziei până la 50 secunde, iar timpul total de reacție al echipei de salvare nu depășește 20 de minute la o distanță de cel mult 20 de kilometri. Datorită abordării progresive și propuse de revizuire a zonelor de răspuns pe 90% din teritoriul Republicii Moldova, a fost posibilă reducerea timpului de răspuns și creșterea eficienței luării deciziilor.

Implementarea rezultatelor științifice. Modelele și metodele elaborate au fost introduse și sunt utilizate în Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova. De asemenea, algoritmii au fost integrați și testați în sistemul informațional 112 al Republicii Moldova în modulul de control al forței de muncă și echipamentelor tehnice, în care activează dispecerii unităților de intervenire de urgență ale Inspectoratului nominalizat.

Cuprins


1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВЫ
 • 1.1. Эволюция, классификация и характеристика системы управления чрезвычайными ситуациями
 • 1.2. Сопоставительный анализ систем управления чрезвычайными ситуациями
 • 1.3. Пути совершенствования существующей системы управления чрезвычайными ситуациями
 • 1.4. Выводы по первой главе

2. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
 • 2.1. Разработка оптимального классификатора команд и эффективной цикличности единого управления процесса управления чрезвычайными ситуациями
 • 2.2. Оценка понесённого ущерба от стихийных бедствий и возможность его сокращения
 • 2.3. Концепция создания межплатформенной информационной системы
 • 2.4. Выводы по второй главе

3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ВЫРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ
 • 3.1. Определение этапов эффективного реагирования и контрольных точек единого цикла управления рисками
 • 3.2. Построение пространственных географических моделей сокращения расстояний при использовании метода геомоделирования
 • 3.3. Эффективность применения геоинформационного моделирования при пересмотре расстояний и определении состава зон реагирования на чрезвычайные ситуации
 • 3.4. Оптимизация взаимодействия функциональных работников, принимающих решения при реагировании на чрезвычайные ситуации
 • 3.5. Информатический процесс преобразования информации в ходе реагирования на чрезвычайные ситуации и его надёжность
 • 3.6. Выводы по третьей главе

ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CURRICULUM VITAE