Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Principii teoretice şi practice de fortificare a alimentelor cu micronutrimente: iod, fier, calciu


Autor: Sturza Rodica
Gradul:doctor habilitat în tehnică
Specialitatea: 05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
Anul:2009
Consultant ştiinţific: Pavel Tatarov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.97 Mb / în română

Teza

CZU 640.17

Adobe PDF document 3.01 Mb / în română
266 pagini


Adnotare

Lucrarea este dedicată stabilirii principiilor de fortificare a alimentelor cu micronutrimente: iod, fier, calciu. Au fost cercetate modalităţile de incorporare a iodului în formă moleculară în lipide de origine vegetală (uleiul de floarea-soarelui), precum şi variaţia proprietăţilor fizico-chimice ale uleiului iodat şi a produselor fortificate cu iod, administrat in formă de ulei iodat, pe parcursul păstrării şi a transformărilor tehnologice posibile. Prin metode fizico-chimice s-a constatat prezenţa în uleiul iodat a compuşilor de tip iod-trigliceride, formaţi prin fixarea iodului molecular la legătura dublă a acizilor graşi nesaturaţi, cu participarea electronilor π ai grupei donor (legătura dublă a acidului gras nesaturat). Au fost stabiliţi parametrii termodinamici şi cinetici ai reactiei de formare a complecşilor de tip iod-trigliceride.

A fost elaborată baza ştiinţifică şi tehnologia de fabricare a produselor lactoacide şi a margarinei, fortificate cu iod prin administrarea uleiului iodat. Rezultatele investigării proprietăţilor fizico-chimice, microbiologice şi organoleptice, stabilitatea oxidativă a produselor fortificate cu iod în raport cu cele de referinţă denotă lipsa unor diferenţe sensibile atât pe durata maturării, cât şi a păstrării produselor. Biodisponibilitatea iodului din produse lipidice fortificate a fost analizată in vitro si in vivo, pe animale de laborator. Rezultatele obţinute au demonstrat, că produsele lipidice iodate influenţează asupra proceselor metabolice în direcţia acumulării în organismul animalelor a iodului, ca rezultat a unei digestii efective şi unei biodisponibilizări a iodului din complecsii prezenţi. Tehnologiile elaborate au fost brevetate si implementate in industria alimentară.

În cazul fierului şi calciului, drept alimente-matrice pentru fortificare au servit produsele de panificaţie şi patiserie A fost cercetată influenţa naturii şi concentraţiei fortifiantului, a gradului de extragere al făinurilor şi a metodei de panificaţie asupra biodisponibilităţii fierului şi calciului. Fortificarea produselor de panificaţie cu fier şi calciu necesită crearea unor condiţii de fermentare a aluatului, care să reducă esenţial conţinutul de fitaţi, cu administrarea ulterioară a fortifiantului. Fortificarea cu fier necesită utilizarea unui promotor, capabil să-l protejeze pe parcursul tratamentelor tehnologice. Utilizarea măcieşului uscat în calitate de adaos pentru produsele de patiserie fortificate cu fier a condus la creşterea gradului de solubilizare al fierului (de 1,4-2,5 ori). Prin modelarea matematică a rezultatelor experimentale au fost optimizate regimurile tehnologice de fabricare a produselor fortificate.

Pentru elaborarea unor produse de panificaţie fortificate cu micronutrimente –fier, calciu, s-a propus dezvoltarea unei etape de fermentare acido-lactică prin utilizarea tărâţelor de grâu. Datorită dezvoltării hidrolizei enzimatice a fitaţilor pe baza fitazei endogene, prezente în tărâţele de grâu, 55-70% din fitaţii prezenţi în produs sunt hidrolizaţi, ceeea ce contribuie la o solubilizare mai bună a micronutrimentelor. Rezultatele obţinute au fost brevetate.

Biodisponibilitatea fierului din produse fortificate a fost cercetată in vivo. În condiţiile unui statut normal în fier n-a fost atestată nici o influenţă a metodei de panificaţie asupra indicilor hematologici ai grupelor examinate, factorul principal fiind conţinutul de fier din regim. În prezenţa anemiei experimentale la grupa, care a primit în alimentaţie pâine fabricată prin metoda cu o etapă de fermentaţie AL, concentraţia fierului seric s-a restabilit complet pe durata experimentului, iar la grupa alimentatăi cu pâine, preparată prin metoda tradiţională (bifazică) concentraţia fierului seric s-a restabilit doar în proporţie de 40-45%.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Fortificarea alimentelor cu micronutrimente - aspect tehnologic şi nutriţional
 • 1.1 Deficienţe nutriţionale de micronutrimente şi strategii de eradicare
  • 1.1.1 Cauze ale apariţiei deficienţelor nutriţionale
  • 1.1.2 Deficienţe nutriţionale de micronutrimente în Republica Moldova
  • 1.2.3 Modalităţi de eradicare a carenţei de micronutrimente – concepte generale
 • 1.2 Realizări teoretice şi practice în fortificarea alimentelor cu iod
  • 1.2.1 Consecinţele carenţei în iod. Rolul substanţelor goatrigene din alimente în apariţia guşei endemice
  • 1.2.2 Alimente şi compoziţii alimentare fortificate cu iod
 • 1.3 Realizări teoretice şi practice în fortificarea alimentelor cu fier şi calciu
  • 1.3.1 Conţinutul şi biodisponibilitatea fierului în alimente
  • 1.3.2 Conţinutul şi biodisponibilitatea calciului în alimente
  • 1.3.3 Analiza experienţei de fortificare a alimentelor cu fier
  • 1.3.4 Analiza experienţei de fortificare a alimentelor cu calciu
  • 1.3.5 Aspecte teoretice şi practice în elaborarea tehnologiilor de fortificare a alimentelor cu micronutrimente: iod, fier, calciu
 • 1.4 CONCLUZII

CAPITOLUL 2. Materiale şi metode de cercetare
 • 2.1 Materiale utilizate pentru cercetare
  • 2.1.1 Uleiul de floarea-soarelui
  • 2.1.2 Făinuri de panificaţie
  • 2.1.3 Fortifianţi
  • 2.1.4 Materii prime auxiliare
  • 2.1.5 Reactivi chimici şi materiale de laborator
 • 2.2 Metode de preparare a compoziţiilor alimentare fortificate
  • 2.2.1 Prepararea uleiului fortificat cu iod
  • 2.2.2 Procedee de preparare a produselor de panificaţie şi patiserie fortificate cu fier şi calciu
 • 2.3 Metode de cercetare
  • 2.3.1 Determinarea conţinutului de iod în alimente
  • 2.3.2 Determinarea conţinutului de fier în alimente
  • 2.3.3 Determinarea conţinutului de calciu în alimente
  • 2.3.4 Determinarea conţinutului de AA (vitamina C) în alimente
  • 2.3.5 Alte metode de analiză
 • 2.4 Metodologia de cercetare in vitro a biodisponibi -lităţii micronutrimentelor din alimente
  • 2.4.1 Cercetarea in vitro a biodisponibilităţi fierului şi calciului din produse de panificaţie
  • 2.4.2 Cercetarea in vitro a digestibilităţii produselor lipidice
 • 2.5 Metodologia de cercetare in vivo a biodisponibi-lităţii micronutrimentelor din alimente
  • 2.5.1 Cercetarea in vivo a biodisponibilităţii fierului din produse de panificaţie fortificate
  • 2.5.2 Cercetarea in vivo a biodisponibilităţii iodului din produse lipidice fortificate
 • 2.6 Prelucrarea statistică a rezultatelor experimentale

CAPITOLUL 3. Principii teoretice şi practice de fortificare cu iod a uleiului de floarea soarelui
 • 3.1 Particularităţile interacţiunii iodului molecular cu acizii graşi nesaturaţi
 • 3.2 Contribuţii termodinamice la studiul procesului de fortificare cu iod a uleiului de floarea-soarelui
 • 3.3 Contribuţii cinetice la studiul interacţiunii trigliceride-iod
 • 3.4 Metode şi procedee de fortificare cu iod a uleiului de floarea soarelui
 • 3.5 CAracteristica tehnico-economică a procesului tehnologic
 • 3.6 Caracteristici fizico-chimice ale uleiului fortificat cu iod
 • 3.7 Cercetarea stabilităţii uleiului iodat pe parcursul stocării produsului
 • 3.8 Cercetarea biodisponibilităţii in vitro a uleiului de floarea soarelui fortificat cu iod
  • 3.8.1 Cercetarea digestibilităţii trigliceridelor şi a gradului de recuperare al iodului din digestat
  • 3.8.2 Analiza produselor de digestie a lipidelor
 • 3.9 Concluzii

CAPITOLUL 4. Tehnologii de fortificare cu iod a produselor lipidice prin utilizarea uleiului de floarea soarelui iodat
 • 4.1 Produse lactoacide fortificate cu iod
  • 4.1.1 Cercetarea influenţei incorporării uleiului iodat asupra proprietăţilor fizico-chimice şi microbiologice ale produselor
  • 4.1.2 Influenţa fortificării cu iod asupra compoziţiei produselor lactoacide
 • 4.2 Formularea industrială şi cercetarea stabilităţii oxidative şi bacterioscopice a margarinei iodate
  • 4.2.1 Principiul de fabricare al margarinei fortificate cu iod
  • 4.2.2 Cercetarea indicilor de calitate şi stabilităţii oxidative a margarinei fortificate cu iod
  • 4.2.3 Cercetarea indicilor microbiologici ai margarinei fortificate cu iod
 • 4.3 CONCLUZII

CAPITOLUL 5. Cercetarea proceselor fizico-chimice şi biochimice care au loc la incorporarea fierului şi calciului în produse de panificaţie
 • 5.1 Analiza proceselor fizico-chimice la incorporarea micronutrimentelor în produse de panificaţie
  • 5.1.1 Cercetarea procesului de insolubilizare a fierului de către fitaţii prezenţi în făinuri
  • 5.1.2 Cercetarea interactiunii calciului cu fitaţii prezenţi în făinuri
  • 5.1.3 Modelul cinetic al disocierii fitaţilor de calciu pe parcursul digestiei gastrice (in vitro)
  • 5.1.4 Interferenţa mineralelor esenţiale şi impactul lor asupra biodisponibilităţii micronutrimentelor din pâine
  • 5.1.5 Cercetarea impactului incorporării fortifiantului asupra digestibilităţii proteinelor din pâine
 • 5.2 Stabilirea condiţiilor optime de incorporare a fierului nehemic în produse de panificaţie
  • 5.2.1 Selectarea fortifiantului
  • 5.2.2 Cercetarea influenţei gradului de extragere al făinurilor asupra biodisponibilităţii fierului
  • 5.2.3 Cercetarea raportului optimal de micronutrient administrat
  • 5.2.4 Influenţa metodei de panificaţie asupra biodisponibilităţii potenţiale a fierului din pâinea fortificată
 • 5.3 Stabilirea condiţiilor optime de incorporare a calciului în produse de panificaţie
  • 5.3.1 Influenţa naturii, a concentraţiei fortifiantului şi a gradului de extragere al făinii asupra biodisponibilităţii potenţiale a calciului
  • 5.3.2 Interacţiunea calciu-fitat pe parcursul fermentării aluatului
  • 5.3.3 Influenţa procedurii de panificaţie asupra procesului de hidroliză a fitaţilor şi a distribuţiei formelor chimice ale calciului
 • 5.4 Concluzii

CAPITOLUL 6. Tehnologii de fortificare a produselor de panificatie si patiserie cu micronutrimente
 • 6.1 Forticicarea produselor de patiserie cu fier si promotori ai fieruluI
  • 6.1.1 Influenţa măcieşului asupra proprietăţilor fizico-chimice şi organoleptice ale produselor de patiserie fortificate
  • 6.1.2 Cercetarea biodisponibilităţii potenţiale a fierului în produse de patiserie fortificate cu fier şi adaos de măcieş
 • 6.2 Optimizarea metodei de fabricare a produselor de patiserie, fortificate cu fier si adaos de macieş prin modelare matematica
  • 6.2.1 Modelarea influentei unor factori (Fetotal, macies, metoda de panificatie) asupra conţinutului de fier solubil in produs
  • 6.2.2 Modelarea matematică a conţinutului de fier solubil în funcţie de două variabile – adaosul de măcieş şi fier total
  • 6.2.3 Modelarea dependenţei conţinutului de fitaţi solubilizaţi de conţinutul de măcieş şi de fier total în produs
  • 6.2.4 Modelarea dependenţei volumului specific al produselor de conţinutul de măceş şi fier total
 • 6.3 Fortificarea produselor de panificatie cu fier prin reducerea efectului inhibitorilor de absorbtie ai fierului
 • 6.3.1 Optimizarea solubilităţii fierului prin aplicarea unei etape de fermentare acido-lactică
  • 6.3.2 Cercetarea biodisponibilităţii in vitro a fierului în produse de panificaţie fortificate prin aplicarea unei etape AL de fermentare
  • 6.3.3 Influenţa etapei AL de fermentare asupra proprietăţilor organoleptice şi fizico-chimice ale produselor de panificaţie din făină integrală reconstituită
 • 6.4 Fortificarea produselor de panificaţie cu calciu prin metoda acido-lactică de fermentare a aluatului
  • 6.4.1 Influenţa procedurii de panificaţie asupra hidrolizei fitaţilor şi a biodisponibilităţii calciului 192
  • 6.4.2 Studiul microbiologic al procesului de fermentare acido-lactică 195
  • 6.4.3 Cercetarea influenţei zerului şi a extractului lacto-bacterian asupra hidrolizei fitaţilor şi a biodisponibilităţii calciului din pâinea fabricată prin metoda cu o etapă AL
 • 6.5 Elaborarea procedeelor industriale de fabricare a produselor de panificaţie fortificate cu calciu
 • 6.6 Concluzii

CAPITOLUL 7. Cercetări in vivo a biodisponibilităţii micronutrimentelor din produse fortificate
 • 7.1 Analiza biodisponibilitatii iodului din produse lipidice fortificate
  • 7.1.1 Nivelul hormonilor tiroidieni la şobolani la administrarea uleiului şi a margarinei iodate
  • 7.1.2 Efectul adiţiei produselor lipidice iodate asupra acumularii iodului în glanda tiroidă
 • 7.2 Cercetarea biodisponibilităţii in vivo a fierului din produse de panificaţie fortificate
  • 7.2.1 Influenţa aportului de fier din pâinea fortificată şi a metodei de panificaţie asupra statutului în fier al organismului în absenţa anemiei
  • 7.2.2 Influenţa aportului de fier din pâinea fortificată şi a metodei de panificaţie asupra statutului în fier al organismului în prezenţa anemiei
 • 7.3 Algoritmul pentru estimarea absorbţiei fierului
 • din alimente complexe