Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul anomaliilor Clasa II/1 Angle


Autor: Buşmachiu Ion
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Pavel Godoroja (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Teza

CZU 616.314-089.23

Adobe PDF document 1.92 Mb / în română
132 pagini


Cuvinte Cheie

Anomaliф Clasa II/1 Angle, subiecţii fără anomalii, analiza indicilor biometrici, cefalometrici, spaţiului total, metoda de tratament a autorului, metoda Tweed-Merrifield, metoda prin extracţiф de premolari14,24,35,45 , distalizarea dinţilor laterali, tratament ortodontic

Adnotare

Studiul nostru a fost efectuat în scopul sporirii eficacităţii tratamentului anomaliei Clasa II/1 Angle. Tratamentul a fost efectuat prin utilizarea unei metode noi cu deplasarea în distal a dinţilor maxilarului superior, prin intermediul unui set de dispozitive ortodontice special elaborate. Pentru efectuarea acestui studiu au fost evaluaţi parametrii clinici, indicii biometrici şi cefalometrici a 81 de pacienţi cu anomalia Clasa II/1 Angle, cu vîrste cuprinse între 10-24 ani şi a 58 de subiecţi fără anomalii, cu vîrste cuprinse între 11-17 ani.

Pacienţii cu anomalie Clasa II/1 Angle au fost supuşi tratamentului ortodontic prin diferite metode. Dintre aceştia 57 (70,37%) au fost de sex femenin şi 24 (29,63%) de sex masculin. De asemenea, pentru evaluarea eficacităţii metodei de tratament propuse de autor, ca lot de referinţă au fost investigaţi şi trataţi prin metoda Tweed-Merrifield 22 de pacienţi (27,16%) de vîrstă cuprinsă între 10-24 ani; prin metoda cu extracţie de premolari 14,24,35,45 24 de pacienţi (29,63%) de vîrstă cuprinsă între 10-24 ani.

Pentru atingerea obiectivelor lucrării au fost utilizate următoarele investigaţii: analiza diferenţei parametrilor biometrici la pacienţii cu anomalia ClasaII/1 Angle şi fără anomalii, analiza indicilor biometrici şi cefalometrici pre şi posttratament, analiza spaţiului total la pacienţii cu această patologie.

La analiza indicilor biometrici la pacienţii cu An Cl II/1 A şi fără anomalii s-a depistat o disproporţie relevantă de dezvoltare a arcadei dento-alveolare la pacienţii cu această patologie.

La analiza spaţiului total la pacienţii cu An Cl II/1 A s-a stabilit o predominare a deficitului de spaţiu în zona posterioară, cu valoarea cuprinsă între -16,06 ±1,81 şi -16,77± 3,12 (p<0,001). În acest sens zona anterioară se situează pe poziţia a doua . Deficitul excesiv de spaţiu în zona posterioară a arcadei dento-maxilare implică necesitatea intervenţiei active pentru crearea de spaţiu prin extracţia M3, metodă care a fost aplicată de noi la 24 de pacienţi (29,74%).

A fost elaborat şi confecţionat un set de dispozitive pentru deplasarea distală a dinţilor laterali ai maxilarilui superior, care a constituit pilonul de bază la elaborarea metodei noi de tratament al anomaliei Clasa II/1 Angle. Metoda a fost aplicată la 35 de pacienţi (43,21%) cu An Cl II/1 A şi a demonstrat o eficacitate înaltă de tratament. Ea s-a manifestat prin restabilirea totală a disproporţiei arcadei dento-alveolare, prin stabilirea şi menţinerea armoniei estetice faciale, de asemenea, prin asigurarea micşorării duratei de tratament a acestei patologii, în raport cu loturile de referinţă, în care aceasta nu s-a soldat deplin cu rezultatele scontate.

Cuprins


CAPITOLUL I Revista literaturii
 • 1.1. Epidemiologia anomaliei Clasa II/1 Angle, dezvoltarea scheletului cranio-facial şi legătura ei cu morfologia dinţilor şi a proceselor alveolare
 • 1.2. Diagnosticarea tulburărilor structurale ale regiunii cranio-faciale şi de profil ale ţesuturilor moi faciale la anomalia Clasa II/1 Angle
 • 1.3. Evoluţia concepţiilor de tratament ortodontic al anomaliei Clasa II/1 Angle
 • 1.4. Distalizarea dinţilor ca metodă actuală în tratamentul anomaliei Clasa II/1 Angle

CAPITOLUL II Material şi metode de cercetare
 • 2.1. Caracteristica materialului de studiu.
 • 2.2. Metode clinice de examinare
 • 2.3. Metode biometrice de examinare
 • 2.4. Metode radiologice de examinare.
 • 2.5. Metode de procesare statistică a rezultatelor explorate

CAPITOLUL III Evaluarea parametrilor biometrici şi cefalometrici la pacienţii cu anomalia clasa II /1 Angle
 • 3.1. Descrierea parametrilor biometrici la pacienţii cu anomalia Clasa II/1 Angle şi la subiecţii fără anomalii
 • 3.2. Caracteristica rezultatelor tratamentului pacienţilor cu anomalia Clasa II/1 Angle conform studiului biometric pe model
 • 3.3 Analiza parametrilor cefalometrici pretratament şi posttratament la pacienţii cu anomalia Clasa II/1 Angle
 • 3.4. Rezultatele tratamentului pacienţilor cu anomalia Clasa II/1Angle efectuat prin extracţia dentară
 • 3.5. Analiza valorilor modificărilor parametrilor biometrici şi cefalometrici pe parcursul tratamentului pacienţilor cu anomalia Clasa II/1 Angle în dependenţă de factorii determinanţi

CAPITOLUL IV Tratamentul anomaliei clasa II /1 angle
 • 4.1. Tratamentul anomaliei Clasa II/1 Angle prin metoda elaborată de autor
 • 4.2. Tratamentul anomaliei Clasa II/1 Angle prin metoda
 • Tweed - Merrifield
 • 4.3 Tratamentul anomaliei Clasa II/1 Angle cu extracţia de premolari 14, 24, 35, 45
CAPITOLUL V Deliberarea rezultatelor obţinute