Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficienţa controalelor fiscale şi rolul lor economic


Autor: Dandara Viorel
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Tatiana Manole
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 336.221.24:351.713 (478)

Adobe PDF document 1.02 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

mecanism fiscal, planificare fiscală, reglementare fiscală, administrare fiscală, strategie fiscală, tactică fiscală, control financiar, control fiscal, principiile controlului fiscal, mecanismul organizatorico-economic al controlului fiscal, organe cu atribuţie de administrare fiscală, funcţionar fiscal, disciplină fiscală, metodologia controlului fiscal, control cameral, control la faţa locului, risc fiscal, factor de risc, preselecţie pentru control, eficienţa controlului fiscal, indicatori de eficienţă, amnistie fiscală, sancţiune fiscală, contribuabil, post fiscal, metode indirecte de determinare a obligaţiilor fiscale

Adnotare

Organizarea controlului fiscal reprezintă un proces complex, care necesită a fi reglementat de către stat prin mecanisme şi instrumente specifice. De organizarea efectivă a mecanismului de control depinde starea bugetului, iar, în final, bunăstarea noastră. În aceste condiţii, crearea unui sistem eficient de control fiscal este un obiectiv prioritar în cadrul politicii fiscale şi social–economice a statului.

Teza de doctor este dedicată cercetării mecanismului controlului fiscal şi al posibilităţilor de eficientizare a acestuia, în scopul perfecţionării administrării fiscale în Republica Moldova.

În teză, sunt reflectate abordările teoretice cu privire la: evoluţia conceptelor privind rolul statului în reglementarea proceselor economice; conceptul de administrare fiscală nu numai ca o modalitate de asigurare a statului cu resurse financiare necesare, ci şi ca un element al mecanismului de intervenţie a statului în economie; controlul fiscal ca parte componentă a controlului financiar al statului şi ca element funcţional al administrării fiscale; mecanismul organizatorico-economic al controlului fiscal, principiile de efectuare a controlului fiscal şi aplicabilitatea lor în Republica Moldova

Un loc important în cadrul tezei a fost alocat cercetărilor privind: tipurile de control fiscal şi eficienţa lor în Republica Moldova; organizarea preselecţiei contribuabililor pentru control şi eficienţa aplicării lui în Republica Moldova; studierea practicii internaţionale de organizare a controlului fiscal şi a posibilităţilor utilizării unor elemente performante ale ei în Republica Moldova; analiza metodelor de determinare a eficienţei controlului fiscal; analiza impactului amnistiei fiscale asupra controlului fiscal în Republica Moldova.

În aspect practic, s-a elaborat mecanismul organizatorico–economic al controlului fiscal şi au fost clasificate metodele controlului fiscal; s-a elaborat şi s-a implementat sistemul de preselecţie a contribuabililor în baza factorilor de risc; au fost calculaţi indicatorii de determinare a eficienţei controlului fiscal în Republica Moldova.

Concluziile şi recomandările formulate în teză pot fi aplicate în activitatea practică a organelor cu atribuţie de administrare fiscală. Sistemul de preselecţie a contribuabililor în baza factorilor de risc este, deja, implementat în practică şi înregistrează rezultate benefice, contribuind la ridicarea eficienţei controalelor fiscale documentare totale planificate.

Cercetările realizate pot fi utilizate şi ca suport metodologic şi bibliografic în procesul didactic din instituţiile de învăţământ cu profil economic.

Cuprins


CAPITOLUL I. Administrarea fiscală – parte componentă a politicii fiscale a statului
  • 1.1 Evoluţia abordărilor teoretice cu privire la rolul statului în reglementarea proceselor economice
  • 1.2 Conceptul şi principiile de organizare a administrării fiscale ca
  • instrument al politicii fiscale a statului
  • 1.3 Controlul fiscal - parte componentă a controlului financiar şi element funcţional al administrării fiscale

CAPITOLUL II. Metodologia organizării controlului fiscal:practica naţională şi internaţională
  • 2.1 Principiile de organizare şi tehnicile de efectuare a controlului fiscal în Republica Moldova
  • 2.2 Selectarea contribuabililor pentru control şi planificarea controlului fiscal în Republica Moldova
  • 2.3 Practica internaţională de organizare a controlului fiscal şi posibilităţile de utilizare a ei în condiţiile Republicii Moldova

CAPITOLUL III. Perfecţionarea metodelor controlului fiscal ca factor al eficientizării administrării fiscale în Republica Moldova
  • 3.1 Analiza metodelor de determinare a eficienţei controlului fiscal
  • 3.2 Estimarea eficienţei controlului fiscal în Republica Moldova
  • 3.3 Impactul amnistiei fiscale asupra eficienţei controlului fiscal în Republica Moldova