Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Secrieru Angela, doctor habilitat, profesor universitarSecrieru Angela, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1214
Specialităţi abilitate: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Reconfigurarea sistemului financiar al Republicii Moldova în contextul noii arhitecturi a sistemului monetar financiar internațional 08.00.10 ASEM consultant 01.07.2022
D Supravegherea bancară prudențială eficientă în contextul sistemelor financiare prociclice 08.00.10 ASEM conducător 11.05.2018
D Modalităţi de eficientizare a managementului sistemului financiar 08.00.05 USM consultant
conducător
Jalencu Marian
05.04.2012
D Integrarea Republicii Moldova în fluxurile financiare internaţionale 08.00.10 conducător 06.10.2010
D Impactul operaţiunilor cu valori mobiliare asupra randamentului financiar al băncilor 08.00.10 conducător 20.12.2007