Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Osteosinteza mandibulei prin acces endooral


Autor: Sîrbu Dumitru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Valentin Topalo
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 616.716.4-001.5-089

Adobe PDF document 3.37 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

Traumă, fractură, mandibulă, osteosinteză, acces, miniplacă, şurub, fir metalic.

Adnotare

Perfecţionarea metodelor de tratament al pacienţilor cu fracturi de mandibulă şi reabilitarea lor precoce rămîne actuală şi în prezent.

Scopul actualei lucrări constă în ameliorarea eficacităţii tratamentului chirurgical al pacienţilor cu fracturi de mandibulă şi elaborarea metodelor de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral şi studierea eficacităţii lor.

Studiile s-au bazat pe analiza rezultatelor osteosintezei mandibulei prin acces endooral. În conformitate cu scopul şi obiectivele lucrării pacienţii în studiu au fost divizaţi în două grupuri: grupul de studiu l-au constituit 95 pacienţi operaţi prin acces endooral, grupul de referinţă 47 pacienţi operaţi prin acces exooral. Ambele grupuri au fost împărţite în trei subgrupuri după dispozitivul de fixare a fragmentelor (miniplacă, fir metalic, şuruburi). Rezultatele osteosintezei mandibulei prin acces endooral în subgrupurile grupului de studiu au fost comparate cu rezultatele subgrupurilor omonime din grupul de referinţă. Metodele de osteosinteză a mandibulei au fost perfecţionate şi au fost propuse 9 inovaţii. Au fost întrebuinţate mai multe criterii pentru aprecierea rezultatelor: prezenţa sau lipsa mobilităţii patologice a fragmentelor; gradul edemului postoperator şi dinamica regresiunii lui; intensitatea sindromului algic postoperator; menţinerea ocluziei în poziţie corectă; dinamica restabilirii inervaţiei în teritoriul n.alveolar inferior; termenii de reabilitare funcţională; complicaţiile posibile şi profilaxia lor; examenul radiologic anteoperator şi postoperator în dinamică; analiza statistică.

Concluzie: Metodele elaborate de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral sunt efective şi ameliorează eficacitatea tratamentului chirurgical al pacienţilor cu fracturi de mandibulă. Aceasta constă în priorităţile accesului endooral pentru avantajele sale vizavi de accesul exooral. Combinarea metodelor de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral cu miniplăcile din titan, care sunt net superioare firului metalic şi şuruburilor, demonstrate în studiul dat, au permis înlăturarea neajunsurilor imobilizării intermaxilare îndelungate. Aplicarea prin acces endooral a două miniplăci (osteosinteza funcţional-stabilă), luînd în consideraţie biomecanica mandibulei fracturate, a permis înlăturarea imobilizării intermaxilare imediat postoperator. Aceasta a favorizat reabilitarea precoce a pacienţilor.

Multitudinea situaţiilor clinice a fracturilor de mandibulă în studiu a făcut posibilă crearea algoritmelor de tratament al pacienţilor cu fracturi de mandibulă. Aceste algoritme orientează medicii practicieni, în special pe cei tineri, în terminologia de specialitate, ajută specialiştii în domeniu la alegerea metodei optimale de tratament.

Cuprins


CAPITOLUL I Revista literaturii
 • 1.1. Tratamentul ortopedic al fracturilor de mandibulă
 • 1.2. Metode chirurgicale de tratament al fracturilor de mandibulă (osteosinteza)
 • 1.2.1. Osteosinteza mandibulei prin acces exooral
 • 1.2.2. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral
 • 1.3. Caracteristica dispozitivelor de fixare a fragmentelor
 • 1.4. Condiţiile osteogenezei optimale (principii contemporane de osteosinteză)

CAPITOLUL II Material şi metode
 • 2.1. Caracteristica generală a materialului clinic
 • 2.2. Caracteristica dispozitivelor de fixare a fragmentelor de mandibulă utilizate la pacienţii în studiu
 • 2.3. Pregătirea preoperatorie a pacienţilor cu fracturi de mandibulă
 • 2.4. Metode de osteosinteză a mandibulei
 • 2.4.1. Metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral cu miniplăci din titan
 • 2.4.2. Metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral cu fir metalic
 • 2.4.3. Metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral şi exooral cu şuruburi decalate
 • 2.4.4. Metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces exooral cu miniplăci din titan.
 • 2.4.5. Metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces exooral cu fir metalic
 • 2.5. Conduita faţă de dinţii din focarul de fractură.
 • 2.6. Metode şi criterii de apreciere a rezultatelor osteosintezei mandibulei

CAPITOLUL III. Rezultatele obţinute
 • 3.1. Rezultatele osteosintezei mandibulei la pacienţi pe grupuri de studiu
 • 3.1.1. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu miniplăci din titan
 • 3.1.2. Osteosinteza mandibulei prin acces exooral cu miniplăci din titan
 • 3.1.3. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu fir metalic
 • 3.1.4. Osteosinteza mandibulei prin acces exooral cu fir metalic
 • 3.1.5. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral şi exooral cu şuruburi decalate
 • 3.2. Eficacitatea rezultatelor osteosintezei mandibulei prin acces endooral

CAPITOLUL IV Interpretarea rezultatelor obţinute
 • 4.1. Analiza şi evaluarea comparativă a rezultatelor osteosintezei mandibulei prin acces endooral şi exooral
 • 4.2. Indicaţiile şi contraindicaţiile osteosintezei mandibulei cu miniplăci, şuruburi şi fir metalic prin acces endooral şi exooral
 • 4.2.1. Avantajele şi dezavantajele accesului endooral şi exooral
 • 4.2.2. Avantajele şi dezavantajele dispozitivelor de fixare a fragmentelor (miniplacă, şuruburi, fir metalic)
 • 4.2.2.1. Indicaţiile şi contraindicaţiile osteosintezei mandibulei cu miniplăci din titan prin acces endooral
 • 4.2.2.2. Indicaţiile şi contraindicaţiile osteosintezei mandibulei cu miniplăci din titan prin acces exooral
 • 4.2.2.3. Indicaţiile şi contraindicaţiile osteosintezei mandibulei cu fir metalic prin acces endooral şi exooral
 • 4.2.2.4. Indicaţiile şi contraindicaţiile osteosintezei mandibulei cu şuruburi decalate prin acces endooral şi exooral
 • 4.3. Algoritmul tratamentului chirurgical al pacienţilor cu fracturi de mandibulă.