Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai ciclodextrinelor cu unele substanţe chimioterapice


Autor: Boldescu Veaceslav
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 05.17.10 - Tehnologia produselor speciale (cu specificarea produselor)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Gheorghe Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document1.32 Mb / în română

Teza

CZU 541.572.52 : 615.012.1+ 615.281

Adobe PDF document 1.77 Mb / în română
121 pagini

Cuvinte Cheie

compus complex de incluziune, β-ciclodextrina, hidroxipropil-β-ciclodextrina, chimioterapice, sanguinarina, amantadina, rimantadina, polivinilpirolidona, frămîntare, coevaporare, liofilizare

Adnotare

Scopul principal al lucrării constă în determinarea parametrilor tehnologici optimi pentru obţinerea compuşilor complecşi de incluziune ai amantadinei, rimantadinei şi sanguinarinei cu ciclodextrine.

În rezultatul studiilor efectuate au fost obţinute şi descrise: sisteme binare şi ternare ale sanguinarinei cu β-ciclodextrina şi hidroxipropil-β-ciclodextrina, cu şi fără adaos de polivinilpirolidona; sisteme binare ale rimantadinei şi amantadinei cu β-ciclodextrina şi hidroxipropil-β-ciclodextrina, pentru care s-a demonstrat că a avut loc procesul de formare a compusului complex de incluziune pentru sistemele: sanguinarina-β-ciclodextrina, sanguinarinahidroxipropil-β-ciclodextrina, amantadina-β-ciclodextrina, rimantadina-β-ciclodextrina.

Au fost determinaţi parametrii tehnologici optimi de formare a compusului complex sanguinarina-β-ciclodextrina: pH-ul mediului 8,0, adaos de 0,1% de polimer hidrosolubil – polivinilpirolidonă, aplicarea liofilizării pentru obţinerea produsului final.

S-a constatat că la concentraţia polivinilpirolidonei 0,1% în mediul de reacţie, randamentul procesului de formare a compusului complex sanguinarina-β-ciclodextrina creşte de 2,4 de ori.

În studiile in vitro asupra culturilor de celule ale carcinomului prostatei PC-3 a fost depistată o activitate antiproliferativă mai pronunţată a compusului complex de incluziune sanguinarinahidroxipropil-β-ciclodextrina comparativ cu activitatea sanguinarinei pure.

Au fost evaluate trei tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi ai amantadinei şi rimantadinei cu β-ciclodextrina şi hidroxipropil-β-ciclodextrina şi s-a stabilit că:

1) cea mai optimă tehnologie de obţinere a compusului complex de incluziune amantadina-β- ciclodextrina este frămîntarea;
2) cea mai optimă tehnologie de obţinere a compusului complex de incluziune rimantadina-β-ciclodextrina este liofilizarea;
3) independent de tehnologia de obţinere aplicată, hidroxipropil-β-ciclodextrina nu formează compuşi.

Cuprins


CAPITOLUL I. Tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai ciclodextrinelor cu unele substanţe chimioterapice
 • 1.1. Caracteristicile obiectelor de studiu
 • 1.1.1. Chimioterapicele contemporane şi probleme principale privind obţinerea şi
 • aplicarea lor
 • 1.1.2. Caracteristici chimice şi farmacologice ale sanguinarinei
 • 1.1.3. Caracteristici chimice şi farmacologice ale amantadinei şi rimantadinei
 • 1.1.4. Caracteristici chimice şi tehnologice ale ciclodextrinelor utilizate în
 • producerea medicamentelor
 • 1.2. Tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi moleculari cu ciclodextrine

CAPITOLUL II. Studiul eficacităţii tehnologiilor de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai sanguinarinei cu ciclodextrine
 • 2.1. Utilaj şi materiale utilizate
 • 2.2. Metode de cercetare aplicate
 • 2.3. Discuţii şi analiza rezultatelor
 • 2.4. Evaluarea eficacităţii de acţiune a compuşilor complecşi de incluziune ai sanguinarinei cu ciclodextrine
 • 2.4.1. Utilaj şi materiale utilizate
 • 2.4.2. Metode de cercetare aplicate
 • 2.4.3. Discuţii şi analiza rezultatelor

CAPITOLUL III. Studiul eficacităţii tehnologiilor de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai amantadinei cu ciclodextrine
 • 3.1. Utilaj şi materiale utilizate
 • 3.2. Metode de cercetare aplicate
 • 3.3. Discuţii şi analiza rezultatelor.

Capitolul IV. Studiul eficacităţii tehnologiilor de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai rimantadinei cu ciclodextrine
 • 4.1. Utilaj şi materiale utilizate
 • 4.2. Metode de cercetare aplicate
 • 4.3. Discuţii şi analiza rezultatelor