Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Duca Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitarDuca Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:13 decembrie 2005, nr.242
Specialităţi abilitate: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
05.17.10 - Tehnologia produselor speciale (cu specificarea produselor)

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Legități de transformare fotochimică a unor substanțe tiolice în sistemele acvatice 02.00.20 USM consultant
conducător
Gladchi Viorica
12.07.2022
D Aplicarea metodelor fizico-chimice combinate la înlăturarea poluanților textili din soluții apoase 02.00.20 USM conducător
consultant
Gonţa Maria
31.10.2022
DH Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calitații mediului ambiant 02.00.20 IC consultant 28.11.2022

Teze aprobate [14]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Transformările fotochimice ale unor substanțe tiolice și participarea acestora în procese de autopurificare chimică a apelor naturale 02.00.20 USM conducător
conducător
Gladchi Viorica
01.03.2022
D Studiul procesului de fotoliză a apei în prezența compușilor coordinativi ai cuprului și ruteniului 02.00.04 IC conducător 30.10.2020
D Apele de suprafață în condițiile aridizării climei Republicii Moldova 11.00.11 IEG consultant
conducător
Nedealcov Maria
23.11.2018
D Influența unor factori fizico-chimici asupra stabilizării complexe a vinurilor tinere 02.00.04 IC conducător
consultant
Sturza Rodica
06.10.2016
D Aspecte fizico-chimice ale procesului de sinteză microbiologică a nanoparticulelor de fier 02.00.04 IC conducător 06.10.2016
DH Metode fizico-chimice combinate de tratare a apelor reziduale tehnogene 02.00.20 USM consultant 21.04.2016
D Monitoringul reziduurilor de ftalaţi in produse vitivinicole 11.00.11 IC conducător
consultant
Sturza Rodica
07.07.2015
D Transformările redox-catalitice ale hidrochinonei şi acidului glioxalic în mediul acvatic 11.00.11 USM conducător 05.07.2010
D Tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai ciclodextrinelor cu unele substanţe chimioterapice 05.17.10 conducător 26.02.2009
DH Transformarea nitraţilor, nitriţilor, formarea N-nitrozaminelor şi utilizarea inhibitorilor în procese redox 02.00.04 consultant 26.02.2009
DH Aspecte fizico-chimice de interacţiune a sticlelor anorganice cu gaze chimic active şi cîmpuri electromagnetice 02.00.04 consultant 28.02.2008
D Analiza şi evaluarea gazelor cu efect de seră, provenite din depozitele de deşeuri menajere 11.00.11 conducător 19.04.2007
D Elemente de protecţie a mediului ambiant în predarea chimiei 13.00.02 USM conducător
consultant
Silistraru Nicolae
14.10.2004
D Optimizarea tehnologiei de obţinere a unor oxiacizi din deşeurile oenologice 05.17.10 USM conducător 24.06.2004