Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Duca Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitarDuca Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:14 iunie 2013, nr.1798
Specialităţi abilitate: 05.17.10 - Tehnologia produselor speciale (cu specificarea produselor)
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept

Teze aprobate [13]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Managementul ecologic: fundamentarea teoretică şi particularităţile lui în tranziţia economică 03.00.16 IZ consultant
consultant
Toderaş Ion
09.10.2014
DH Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova 12.00.02 II conducător
conducător
Guceac Ion
14.11.2013
D Studiul interacţiunii metalelor (Hg, Cr, Zn, Ag, Au) cu Arthrobacter genera şi Spirulina platensis 11.00.11 UnASM conducător 14.11.2013
D Separarea acidului tartric din produsele secundare vinicole cu utilizarea anioniţilor impregnaţi 05.17.10 USM conducător 03.10.2013
D Formarea competenţei ecologice la studenţi în procesul predării-învăţării chimiei 13.00.02 UST conducător
consultant
Silistraru Nicolae
09.10.2012
D Studierea proceselor de autopurificare a apelor naturale în prezenţa diferitor forme de migrare ale fierului şi cuprului 11.00.11 USM conducător 05.07.2012
D Transformările redox-catalitice ale hidrochinonei şi acidului glioxalic în mediul acvatic 11.00.11 USM conducător 05.07.2010
D Tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai ciclodextrinelor cu unele substanţe chimioterapice 05.17.10 conducător 26.02.2009
DH Transformarea nitraţilor, nitriţilor, formarea N-nitrozaminelor şi utilizarea inhibitorilor în procese redox 02.00.04 consultant 26.02.2009
DH Aspecte fizico-chimice de interacţiune a sticlelor anorganice cu gaze chimic active şi cîmpuri electromagnetice 02.00.04 consultant 28.02.2008
D Analiza şi evaluarea gazelor cu efect de seră, provenite din depozitele de deşeuri menajere 11.00.11 conducător 19.04.2007
D Elemente de protecţie a mediului ambiant în predarea chimiei 13.00.02 USM conducător
consultant
Silistraru Nicolae
14.10.2004
D Optimizarea tehnologiei de obţinere a unor oxiacizi din deşeurile oenologice 05.17.10 USM conducător 24.06.2004