Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Duca Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitarDuca Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:14 iunie 2013, nr.1798
Specialităţi abilitate: 05.17.10 - Tehnologia produselor speciale (cu specificarea produselor)
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Dinamica formelor de fosfor şi metalelor grele în sistemul apă-materii în suspensie-sedimentele Prutului şi Nistrului 11.00.11 IC referent
consultant
Lupaşcu Tudor
conducător
Rusu Vasile
13.06.2014
DH Managementul ecologic: fundamentarea teoretică şi particularităţile lui în tranziţia economică 03.00.16 IZ consultant
consultant
Toderaş Ion
10.07.2014

Teze aprobate [12]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova 12.00.02 II conducător
conducător
Guceac Ion
14.11.2013
D Studiul interacţiunii metalelor (Hg, Cr, Zn, Ag, Au) cu Arthrobacter genera şi Spirulina platensis 11.00.11 UnASM conducător 14.11.2013
D Separarea acidului tartric din produsele secundare vinicole cu utilizarea anioniţilor impregnaţi 05.17.10 USM conducător 03.10.2013
D Formarea competenţei ecologice la studenţi în procesul predării-învăţării chimiei 13.00.02 UST conducător
consultant
Silistraru Nicolae
09.10.2012
D Studierea proceselor de autopurificare a apelor naturale în prezenţa diferitor forme de migrare ale fierului şi cuprului 11.00.11 USM conducător 05.07.2012
D Transformările redox-catalitice ale hidrochinonei şi acidului glioxalic în mediul acvatic 11.00.11 USM conducător 05.07.2010
D Tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai ciclodextrinelor cu unele substanţe chimioterapice 05.17.10 conducător 26.02.2009
DH Transformarea nitraţilor, nitriţilor, formarea N-nitrozaminelor şi utilizarea inhibitorilor în procese redox 02.00.04 consultant 26.02.2009
DH Aspecte fizico-chimice de interacţiune a sticlelor anorganice cu gaze chimic active şi cîmpuri electromagnetice 02.00.04 consultant 28.02.2008
D Analiza şi evaluarea gazelor cu efect de seră, provenite din depozitele de deşeuri menajere 11.00.11 conducător 19.04.2007
D Elemente de protecţie a mediului ambiant în predarea chimiei 13.00.02 USM conducător
consultant
Silistraru Nicolae
14.10.2004
D Optimizarea tehnologiei de obţinere a unor oxiacizi din deşeurile oenologice 05.17.10 USM conducător 24.06.2004