Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Duca Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitarDuca Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:13 decembrie 2005, nr.242
Specialităţi abilitate: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
05.17.10 - Tehnologia produselor speciale (cu specificarea produselor)

Teze aprobate [17]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calitații mediului ambiant 02.00.20 IC consultant 21.12.2022
D Aplicarea metodelor fizico-chimice combinate la înlăturarea poluanților textili din soluții apoase 02.00.20 USM conducător
consultant
Gonţa Maria
25.11.2022
D Legități de transformare fotochimică a unor substanțe tiolice în sistemele acvatice 02.00.20 USM consultant
conducător
Gladchi Viorica
30.09.2022
D Transformările fotochimice ale unor substanțe tiolice și participarea acestora în procese de autopurificare chimică a apelor naturale 02.00.20 USM conducător
conducător
Gladchi Viorica
01.03.2022
D Studiul procesului de fotoliză a apei în prezența compușilor coordinativi ai cuprului și ruteniului 02.00.04 IC conducător 30.10.2020
D Apele de suprafață în condițiile aridizării climei Republicii Moldova 11.00.11 IEG consultant
conducător
Nedealcov Maria
23.11.2018
D Influența unor factori fizico-chimici asupra stabilizării complexe a vinurilor tinere 02.00.04 IC conducător
consultant
Sturza Rodica
06.10.2016
D Aspecte fizico-chimice ale procesului de sinteză microbiologică a nanoparticulelor de fier 02.00.04 IC conducător 06.10.2016
DH Metode fizico-chimice combinate de tratare a apelor reziduale tehnogene 02.00.20 USM consultant 21.04.2016
D Monitoringul reziduurilor de ftalaţi in produse vitivinicole 11.00.11 IC conducător
consultant
Sturza Rodica
07.07.2015
D Transformările redox-catalitice ale hidrochinonei şi acidului glioxalic în mediul acvatic 11.00.11 USM conducător 05.07.2010
D Tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai ciclodextrinelor cu unele substanţe chimioterapice 05.17.10 conducător 26.02.2009
DH Transformarea nitraţilor, nitriţilor, formarea N-nitrozaminelor şi utilizarea inhibitorilor în procese redox 02.00.04 consultant 26.02.2009
DH Aspecte fizico-chimice de interacţiune a sticlelor anorganice cu gaze chimic active şi cîmpuri electromagnetice 02.00.04 consultant 28.02.2008
D Analiza şi evaluarea gazelor cu efect de seră, provenite din depozitele de deşeuri menajere 11.00.11 conducător 19.04.2007
D Elemente de protecţie a mediului ambiant în predarea chimiei 13.00.02 USM conducător
consultant
Silistraru Nicolae
14.10.2004
D Optimizarea tehnologiei de obţinere a unor oxiacizi din deşeurile oenologice 05.17.10 USM conducător 24.06.2004