Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Efectele fiziologice ale tratării soiei (Glycine max l) cu Vanadiu şi metaboliţi streptomicete la etapa de germinare


Autor: Achiri-Badicean Irina
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.12 - Fiziologie vegetală
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Toma Simion (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Consultant ştiinţific: Svetlana Burţeva
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 ianuarie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 581.1:631.8:579.873.71

Adobe PDF document 1.37 Mb / în română
120 pagini


Cuvinte Cheie

Glycine max, germinare, preparat complex, vanadiu, exometaboliţi S. levoris CNMN-Ac-01, aminoacizi, lipide, peroxidaza

Adnotare

În teză sunt reflectate rezultatele cercetărilor privind efectele fiziologice a tratării boabelor de soia cu vanadiu şi metaboliţi de streptomicete la etapa de germinare.

S-a stabilit că, efectivitatea acţiunii preparatului complex asupra germinării şi dezvoltării hipocotilelor de soia depinde de concentraţiile soluţiilor utilizate. În condiţiile experimentale un efect pozitiv a fost obţinut în cazul sporirii concentraţiei exometaboliţilor S. levoris CNMN-Ac-01 şi a micşorării concentraţiei sării de vanadiu.

Prelucrarea seminţelor cu preparatul complex a determinat o creştere semnificativă a indicelui de creştere şi masei proaspete a hipocotilelor.

Cercetarea conţinutului aminoacizilor în germeni a arătat că, în hipocotilii crescuţi din seminţele prelucrate cu preparatul complex, a sporit cantitatea aminoacizilor proteinogeni - până la 39,39 mg/100g substanţă uscată. Cu 1,4 ori a crescut cantitatea aminoacizilor alifatici, îndeosebi a triptofanului. Se observă o dependenţă clară între concentraţia exometaboliţilor utilizaţi în soluţie şi modificările calitative în conţinutul aminoacizilor.

Analiza electroforetică a enzimelor izolate din seminţele de soia, prelucrate cu preparatul complex, a evidenţiat o fracţie proteică cu activitate peroxidazică sporită, ce atestă acţiunea preparatului la rezistenţa factorilor nefavorabili. Studierea comparativă a conţinutului fracţionar de lipide fiziologic active în seminţele de soia prelucrate cu soluţiile cercetate a stabilit modificarea cantităţii lor.

Rezultatele obţinute confirmă perspectivitatea utilizării preparatului complex, ce conţine sarea de vanadiu şi exometaboliţi S. levoris CNMN-Ac-01, pentru prelucrarea seminţelor înainte de semănat.

Cuprins


CAPITOLUL I Impactul sărurilor de vanadiu şi a exometaboliţilor de streptomicete asupra culturii soiei
 • 1.1 Soia - caracteristica biologică
 • 1.2 Aspectele fiziologice ale germinării
 • 1.3 Cerinţele faţă de temperatură
 • 1.4 Nutriţia minerală
 • 1.5 Efectul Vanadiului în viaţa plantelor
 • 1.6 Substanţele biologic active sintetizate de streptomicete
 • 1.7 Proprietăţile antimicrobiene ale streptomicetelor
 • 1.8 Fitohormonii şi vitaminele sintetizate de streptomicete
 • 1.9 Sinteza aminoacizilor de către tulpinile de streptomicete

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de cercetare
 • 2.1 Caracteristica materialului de cercetare
 • 2.2 Soluţiile de lucru şi modul lor de utilizare
 • 2.3 Metodele de cercetare
  • 2.3.1 Evaluarea vitezei de îmbibare a soluţiilor cercetate în seminţele de soia
  • 2.3.2 Determinarea facultăţii germinative
  • 2.3.3 Determinarea indicelui de creştere
  • 2.3.4 Determinarea biomasei verzi şi a substanţei uscate
  • 2.3.5 Studierea compoziţiei aminoacizilor în exometaboliţii S. levoris CNMN-AC-01 şi în germenii seminţelor de soia
  • 2.3.6 Extracţia şi purificarea enzimelor amilolitice
  • 2.3.7 Electroforeza în gel omogen de poliacrilamidă
  • 2.3.8 Determinarea conţinutului de lipide în cotiledoanele de soia prin metoda rezonanţei magnetice
  • 2.3.9 Determinarea conţinutului de lipide intracelulare în cotiledoanele de soia 32
  • 2.3.10 Cultivarea tulpinii, obţinerea EM şi studierea particularităţilor antimicrobiene la S. levoris CNMN-Ac-01
  • 2.3.11 Determinarea auxinelor sintetizate de S. levoris CNMN-Ac-01 în lichidul cultural prin metoda cromatografiei în strat subţire
  • 2.3.12 Determinarea conţinutului de gibereline sintetizate de S. levoris CNMN-Ac-01 după reacţia de creştere la mazăre
  • 2.3.13 Prelucrarea statistică a datelor experimentale

CAPITOLUL III. Variabilitatea parametrilor morfo-fiziologici în dependenţă de prelucrarea seminţelor cu soluţiile de vanadiu şi metaboliţi de streptomicete
 • 3.1 Efectul soluţiilor de vanadiu şi metaboliţi de streptomicete asupra principalelor procese fiziologice în seminţele de soia
 • 3.2 Facultatea germinativă la seminţele de soia după prelucrarea lor cu exometaboliţii Streptomyces levoris CNMN-Ac-01, sarea de Vanadiu (II) şi preparatul complex
 • 3.3 Modificarea lungimii germenilor de soia în dependenţă de prelucrarea seminţelor cu soluţiile examinate
 • 3.4 Modificarea indicelui de creştere la germenii de soia după prelucrarea seminţelor cu soluţiile de Vanadiu, EM şi preparatul complex
 • 3.5 Capacitatea de acumulare a biomasei proaspete şi conţinutul substanţei uscate la seminţele de soia

CAPITOLUL IV. Principii biologic active sintetizate de tulpina streptomyces levoris CNMN-Ac-01
 • 4.1 Sinteza heteroauxinei şi giberelinei de către tulpina Streptomyces levoris CNMN-Ac-01
 • 4.2 Conţinutul aminoacizilor în lichidul cultural ale tulpinii Streptomyces levoris CNMN-Ac-01
 • 4.3 Particularităţile antimicrobiene ale tulpinii de streptomicete S. levoris CNMN-Ac-01

CAPITOLUL V. Modificarea parametrilor biochimici în seminţele de soia în dependenţă de prelucrarea lor cu soluţiile sării de vanadiu şi EM de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01
 • 5.1 Conţinutul de aminoacizi din germenii de soia prelucraţi cu soluţiile analizate
 • 5.2 Efectul soluţiilor investigate asupra activităţii amilazei şi peroxidazei din cotiledoanele seminţelor de soia
 • 5.3 Paternul proteinelor uşor solubile totale din cotilidoanele seminţelor de soia prelucrate cu preparatul complex, sarea de vanadiu şi EM
 • 5.4 Modificarea conţinutului de lipide totale şi fracţionare din cotiledoanele seminţelor de soia prelucrate cu soluţiile cercetate
 • 5.5 Dinamica şi nivelul de metabolizare a lipidelor în seminţele de soia prelucrate cu soluţiile de vanadiu şi metaboliţi de streptomicete