Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 /

Teze, ianuarie 2009

Teze [42]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Perfecţionarea mecanismului fiscalităţii în condiţiile stabilizării macroeconomice economie 22.01.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Retardul de dezvoltare intrauterină (RDIU) al fătului: aspecte contemporane de diagnostic şi metoda optimă de finalizare a sarcinii medicină 22.01.2009
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Evaluarea afecţiunilor parodontale în tratamentul ortodontic complex al anomaliilor dento-maxilare medicină 22.01.2009
14.00.21 - Stomatologie
D Structura glicozidelor steroidice din seminţe de Hyoscyamus niger L. şi activitatea lor biologică chimie 22.01.2009
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Sinteza şi cercetarea compuşilor optic activi din α-pinen chimie 22.01.2009
02.00.03 - Chimie organică
DH Concepţia cognitiv-structurală de creare a sistemelor intelectuale pentru restabilirea imaginilor tehnică 22.01.2009
05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
D Studiul proceselor de adsorbţie a unor substanţe nocive şi elaborarea schemelor tehnologice de epurare a apelor reziduale chimie 22.01.2009
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia farmaceutică economie 22.01.2009
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Contabilitatea şi auditul decontărilor comerciale economie 22.01.2009
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Abordarea impactului procesului de transnaţionalizare prin prisma integrării ţărilor mici în economia mondiala economie 22.01.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Aspecte contemporane clinico-funcţionale de reabilitare ocluzală la tratamentul cu punţi dentare medicină 22.01.2009
14.00.21 - Stomatologie
DH Tulburări ale controlului postural la bolnavii cu accident vascular cerebral: aspecte neurofiziologice, clinice şi de recuperare medicină 22.01.2009
14.00.13 - Neurologie
DH Fundamente ştiinţifico-metodice ale semnificaţiei caracteristicilor morfologice în sportul de performanţă pedagogie 22.01.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Asigurările sociale din România în contextul integrării în structurile europene economie 22.01.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Managementul aderării procesului educaţional preuniversitar al României la exigenţele Uniunii Europene economie 22.01.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dimensiuni persuasive ale comunicării cu impact în activitatea managerială economie 22.01.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Marketingul urban şi competitivitatea oraşelor economie 22.01.2009
08.00.06 - Marketing; logistică
D Reducerea costurilor şi sporirea competitivităţii producţiei la întreprinderile industriei de tutun economie 22.01.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului din întreprinderile de telecomunicaţii din Republica Moldova economie 22.01.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Metodologia programării antrenamentului sportiv al handbaliştilor juniori II pe bază de obiective operaţionale pedagogie 22.01.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Politică şi planificare lingvistică: abordare teoretică şi aplicativă (în baza materialului din Republica Moldova şi din alte state) filologie 22.01.2009
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Perfecţionarea metodelor de determinare a valorii estimative a acţiunilor în Republica Moldova economie 22.01.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
DH Optimizarea farmacologică şi utilizarea raţională a enterosorbţiei medicină 22.01.2009
14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică
D Modelarea şi algoritmizarea managerială a antrenamentului sportiv la grupele de începători şi avansaţi în atletism pedagogie 22.01.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea tehnică a handbaliştilor începători prin eşalonarea mijloacelor specifice pedagogie 22.01.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetări infracţiunilor: realităţi şi perspective drept 22.01.2009
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Evaluarea fiziologo-igienică a condiţiilor de antrenament a sportivilor în edificiile sportive de tip închis medicină 22.01.2009
14.00.07 - Igienă
D Transferul deprinderilor de identificare a mijloacelor expresive ale textului artistic (în predarea a două limbi străine: spaniolă/engleză) pedagogie 22.01.2009
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Katatraumatismele craniocerebrale asociate medicină 22.01.2009
14.00.28 - Neurochirurgie
D Educaţia culturologică a studenţilor în instituţia de învăţămînt superior pedagogie 22.01.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Probleme sociale ale perfecţionării activităţii administraţiei publice locale sociologie 22.01.2009
22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
D Analiza si standardizarea unor noi preparate medicamentoase cu aplicarea metodelor spectrale si cromatografice chimie 22.01.2009
02.00.02 - Chimie analitică
D Estimarea fiziologo-igienică a condiţiilor de muncă la computere a angajaţilor din telecomunicaţii la diferite etape ale ciclului de muncă medicină 22.01.2009
14.00.07 - Igienă
D Specificul antrenării Republicii Moldova în procesul creării "noii economii" economie 22.01.2009
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Cercetarea problemelor politicii economice regionale în Republica Moldova economie 22.01.2009
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
DH Tratamentul chirurgical în complexul de recuperare al bolnavilor cu coxartroze medicină 22.01.2009
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Studiul utilizării ingredientelor din arealul Moldovei la fabricarea băuturilor tari tehnică 22.01.2009
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Cercetarea şi elaborarea tehnologiei de producere a vinurilor roze cu indici cromatici stabili tehnică 22.01.2009
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Unele aspecte etiologice, clinico-evolutive şi de tratament antibacterian în pneumoniile comunitare medicină 22.01.2009
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
DH Traumatismele abdominale în cadrul politraumatismelor: particularităţi etiopatogenetice, algoritm de diagnostic şi management medico-chirurgical medicină 22.01.2009
14.00.27 - Chirurgie
D Căile contemporane de reglare a regenerării tegumentare în tratamentul plăgilor regiunii maxilo-faciale medicină 22.01.2009
14.00.21 - Stomatologie
D Formarea priceperilor didactice la studenţii facultăţii de educaţie fizică şi sport în cadrul cursului „Gimnastică de bază” pedagogie 22.01.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare