Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Influenţa factorilor contextuali asupra randamentului elevilor la matematică (clasele a IV-a şi a VIII-a)


Autor: Cabac Fugeniu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ilie Lupu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 februarie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.86 Mb / în română

Teza

CZU 37.016:51(043.3)

Adobe PDF document 1.64 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

Randament şcolar, evaluare, evaluare interactivă, factor, cercetare internaţională, modelare, calitate, standarde, sisteme de monitorizare în învăţământ, competenţă, învăţare, cogniţie, reprezentare, dificultăţi de învăţare, eşec şcolar, eroare, obstacole cognitive şi metacognitive, zona proximei dezvoltări (a elevului), curriculum (scris, predat, învăţat), dezvoltare curriculară, etapele de rezolvare a unei sarcini, test, calităţile unui test (validitate, fidelitate, obiectivitate, aplicabilitate), teoria clasică a testelor, teoria matematică a măsurării