Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lupu Ilie, doctor habilitat, profesor universitarLupu Ilie, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Abilitare:16 februarie 2012, nr.1573
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Metodologia rezolvării problemelor economico-matematice în ciclul gimnazial şi liceal 13.00.02 UST preşedinte CSS
conducător
Hariton Andrei
15.12.2014
D Eficientizarea procesului de predare-învăţare a grupului de discipline «Tehnologiile reţelelor de calculatoare» prin utilizarea modelului integrat de evaluare 13.00.02 UST preşedinte CSS
conducător
Chiriac Liubomir
15.01.2015
D Evaluarea integrală a nivelului de pregătire profesională a studenţilor din domeniul «Informatica şi tehnica de calcul» 13.00.02 UST preşedinte CSS
conducător
Gremalschi Anatol
15.01.2015

Teze aprobate [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea şi dezvoltarea competenţei de programare orientată pe obiecte la viitorii profesori de informatică 13.00.02 UST conducător
consultant
Cabac Valeriu
03.10.2013
D Dezvoltarea deprinderilor de lucru independent al studenţilor prin mijloacele învăţământului electronic mixt (prezenţial – distanţă) 13.00.02 UST conducător
consultant
Cabac Valeriu
03.10.2013
D Eficientizarea studierii matematicii şcolare prin intermediul metodelor activ – participative 13.00.02 UST conducător 05.07.2012
D Metodologia studierii matematicii în instituţii cu profil tehnic prin intermediul noilor tehnologii informaţionale 13.00.02 UST conducător
consultant
Căpăţână Gheorghe
05.07.2012
D Strategii didactice în formarea profesorilor de informatică, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 13.00.02 USB conducător 31.03.2011
D Formarea competenţei de explorare/investigare a proceselor ecologice la elevii claselor primare 13.00.02 UST conducător
consultant
Chirică Galina
06.10.2010
D Influenţa factorilor contextuali asupra randamentului elevilor la matematică (clasele a IV-a şi a VIII-a) 13.00.02 conducător 23.04.2009
D Bazele ştiinţifico-teoretice ale motivaţiei studierii cursului gimnazial de matematică (în baza elementelor de algebră) 13.00.02 conducător 28.02.2008
D Metodologia studierii elementelor de geometrie analitică prin intermediul calculatorului 13.00.02 conducător
conducător
Cabac Valeriu
29.06.2006