Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lupu Ilie, doctor habilitat, profesor universitarLupu Ilie, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Tiraspol
Abilitare:23 decembrie 2005, nr.349
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze aprobate [10]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Impactul tehnologiilor educaționale moderne în formarea competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători) 13.00.02 UPSC conducător
conducător
Cioban Mitrofan
25.11.2022
D Impactul matematicii în însusirea disciplinelor profesionale în sistemul învatamantului secundar profesional Teza de doctor în stiinte pedagogice 13.00.02 UST conducător 28.02.2020
D Metodologia formării şi dezvoltării competenţelor studenţilor în sistemul computerizat de instruire (la disciplina „Inteligenţa artificială”) 13.00.02 UST conducător
conducător
Căpăţână Gheorghe
23.11.2018
D Particularitățile metodologice de proiectare a traseelor individuale de învățare a studenților în cursurile electronice la informatică (pe exemplul cursului „HTML 5”) 13.00.02 UST conducător 11.05.2018
D Formarea inițială a viitorilor învățători prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor 13.00.02 UST conducător
conducător
Cioban Mitrofan
22.12.2015
D Strategii didactice în formarea profesorilor de informatică, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 13.00.02 USB conducător 31.03.2011
D Formarea competenţei de explorare/investigare a proceselor ecologice la elevii claselor primare 13.00.02 UST conducător
consultant
Chirică Galina
06.10.2010
D Influenţa factorilor contextuali asupra randamentului elevilor la matematică (clasele a IV-a şi a VIII-a) 13.00.02 conducător 23.04.2009
D Bazele ştiinţifico-teoretice ale motivaţiei studierii cursului gimnazial de matematică (în baza elementelor de algebră) 13.00.02 conducător 28.02.2008
D Metodologia studierii elementelor de geometrie analitică prin intermediul calculatorului 13.00.02 conducător
conducător
Cabac Valeriu
29.06.2006