Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Terapia antihomotoxică în tratamentul complex al afecţiunilor parodonţiului


Autor: Şevcenco Nina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Pavel Godoroja (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ludmila Gavriliuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 616.314.18-002-08+615

Adobe PDF document 0.87 Mb / în română
110 pagini


Cuvinte Cheie

Gingivită, parodontită, preparate antihomotoxice (Traumeel S, Coenzyme compositum, Lymphomyosot), indice igienic (OHI-s), indicii clinici ( PMA, PI), parametrii salivei (Ca, P, SCN, creatinină, proteină), enzimele salivei (glutationreductaza, glutation-S-transferaza, fosfataza alcalină), oxidarea peroxidică a lipidelor (OPL), sistemul antioxidant (SAO)

Adnotare

Lucrarea este consacrată cercetării analizei comparative a eficienţei tratamentului bolnavilor cu gingivită şi parodontită prin metode tradiţionale şi complexe, ce includ preparate antihomotoxice (homeopatice). Au fost examinaţi 162 de pacienţi, dintre care 72 copii şi 90 adulţi. Copiii cu gingivită de grad uşor şi mediu de severitate au fost divizaţi în două grupe. Tratamentul copiilor din prima grupă (de referinţă) să efectuat 7 zile, aplicând o dată/zi gelul „Metrogyl-denta” timp - 30 min. Copiilor din grupa a doua (de bază) s-a aplicat unguentul complex, constituit din trei preparate antihomotoxice: unguent Traumeel S, Coenzyme compositum şi Lymphomyosot („Heel”, Germania). Folosirea unguentului complex s-a dovedit a fi mai eficientă, decât metoda tradiţională de tratament. Pacienţii cu parodontită de grad uşor şi mediu au fost divizaţi în 4 grupe, una dintre care era tratată prin metoda tradiţională. Pacienţilor celorlalte grupe se aplica la rând cu tratamentul tradiţional unguentul Traumeel S sau combinaţia lui cu unul din preparatele antihomotoxice: Coenzyme compositum sau Lymphomyosot. Terapia complexă exercită un efect mai pronunţat faţă de terapia tradiţională. Cercetarea stării sistemului antioxidant glutationic de protecţie a salivei la copiii cu gingivită şi adulţii cu parodontită a relevat dezechilibrul lui, care se restabilea mai repede în procesul tratamentului prin metode complexe cu aplicarea preparatelor antihomotoxice. La pacienţii cu gingivită şi parodontită s-a relevat modificări esenţiale ale parametrilor salivei, care reflectă funcţia bacteriostatică, metabolismul proteic şi mineral în debutul procesului patologic, şi s-a demonstrat corecţia acestora sub influenţa metodelor complexe de tratament. Analiza de corelare (Spearmen) a relevat prezenţa unor corelaţii între indicii clinici (OHI-s, PMA, PI) şi parametrii biochimici ai salivei în procesul terapiei copiilor cu gingivită şi adulţilor cu parodontită ceea ce permite mai obiectiv a evalua gradul de inflamare şi propagare a procesului patologic, precum şi a monitoriza tratamentul aplicat.

A fost propusă metoda de diagnostic diferenţiat a parodontitei în funcţie de gradul de activitate (uşor, mediu, grav), utilizând analiza complexă a enzimelor antioxidante glutation-dependente (glutationreductaza, glutation-S-transferaza), glutationului şi glucozо-6-fosfatdehidrogenazei (Brevet de Invenţie, Nr. 3162 G₂, 2006, MD).

Cuprins


CAPITOLUL I. Reviul literaturii
 • 1.1. Actualităţi în etiopatologia, particularităţile clinice şi paraclinice ale afecţiunile parodonţiului
  • 1.1.1. Etiologia şi epidemiologia gingivitei şi parodontitei
  • 1.1.2. Clasificarea afecţiunilor parodonţiului
  • 1.1.3. Particularităţile patogenice, clinice şi paraclinice ale gingivitei catarale şi parodontitei generalizate cronice
 • 1.2. Metodele şi remediile medicamentoase utilizate în tratamentul gingivitelor şi parodontitei
 • 1.3. Preparatele antihomotoxice utilizate în practica stomatologică

CAPITOLUL II. Materialul şi metodele de investigaţie
 • 2.1. Selectarea şi examenul medical al pacienţilor cu gingivită catarală şi parodontităgeneralizată cronică
 • 2.2. Caracteristica metodelor de tratament
 • 2.3. Materialul şi metodele biochimice de investigaţie

CAPITOLUL III. Rezultatele tratamentului complex al gingivitelor catarale
 • 3.1. Examenul medical şi tratamentul pacienţilor cu gingivită catarală
  • 3.1.1. Modificările indicilor clinici
  • 3.1.2. Modificările parametrilor biochimici salivari la copiii cu gingivită
 • 3.2. Efectele terapiei asupra componenţei biochimice a salivei la copiilor cu gingivită catarală

CAPITOLUL IV. Analiza rezultatelor tratamentului pacienţilor cu parodontită
 • 4.1. Acţiunea tratamentului asupra parametrilor clinici la pacienţii cu parodontită generalizată cronică
 • 4.2. Influenţa tratamentului asupra componenţilor biochimici salivari la pacienţii cu parodontită
 • 4.3. Corelaţiile dintre funcţia sistemului antioxidant glutationic şi activitatea procesului
 • patologic la pacienţii cu parodontită

CAPITOLUL V. Analiza corelaţiilor indicilor clinici şi biochimici la pacienţi cu gingivită şi parodontită
 • 5.1. Analiza corelaţiilor la copii cu gingivită catarală în procesul tratamentului
 • 5.2. Analiza corelaţiilor la pacienţii cu parodontită generalizată cronică.

CAPITOLUL VI. Deliberarea rezultatelor obţinute