Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Utilizarea metodelor terapeutice complexe de corecţie a metabolismului la pacienţii cu fluoroz


Autor: Stepco Elena
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Lupan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ludmila Gavriliuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 616.316-008.8+616-003.663.4

Adobe PDF document 0.82 Mb / în română
109 pagini


Cuvinte Cheie

dental fluorosis, free radical oxidation, antioxidant system, biochemical indices of saliva, complex antioxidative therapy

Adnotare

Conţinutul sporit de fluor în sursele de apă potabilă în multe localităţi ale Republicii Moldova, frecvenţa înaltă a fluorozei dentare indică despre o situaţie endemică în republică. Ţinînd cont de faptul că în patogenia fluorozei activarea proceselor de oxidare peroxidă a proteinelor intracelulare şi lipidelor are loc în caz de dezechilibru a sistemului antioxidant de protecţie (SAP) , scopul principal al lucrării a fost analiza eficacităţii tratamentului general la pacienţii cu fluoroză prin terapia antioxidantă (TAO), ce include vitaminele A, E, C şi gluconatul de calciu cu vitamina D. Au fost examinaţi 126 pacienţi cu fluoroză, 84 copii şi 42 maturi.

Cercetarea stării SAP a salivei la copii şi maturi cu fluoroză, ce include glutationul, glutatioreductaza, glutation-S-transferaza şi glucoza-6-fosfatdehidrogenaza, a demonstrat dezechilibrul acestui sistem.

Au fost demonstrate modificări esenţiale ale parametrilor biochimici ai salivei la pacienţii cu fluoroză, ce reflectă metabolismul mineral (Ca, P, Cl, fosfataza alcalină), proteic (proteina, ureea, creatinina, prolina şi hidroxiprolina), funcţia bacteriostatică a salivei (SCN), în comparaţie cu parametrii biochimici ai salivei la persoanele fără semne clinice ale fluorozei.

A fost stabilită corelaţia directă între semnele clinice, ce reflectă gravitatea maladiei şi dezechilibrul metabolismului, ceea ce va permite de a aprecia mai exact gradul de intoxicaţie cu fluor, ce pătrunde în organism cu apa potabilă (Brevet de Invenţie Nr 3163 G₂, 2006 MD).

Pentru prima dată au fost cercetaţi parametrii salivari la pacenţii monozigoţi concordanţi cu fluoroză şi depistate diferenţe esenţiale ale metabolismului. Pentru corecţia dezechilibrului metabolismului a fost propusă o metodă de TAO complexă şi se recomandă pacienţilor cu fluoroză în zonele endemice de fluoroză. TAO a redus în mediu cu două săptămîni cura de albire a dinţilor în fluoroză.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1. Date moderne referitoare la etiologia şi patogenia fluorozei dentare
 • 1.1.1. Modificările ţesuturilor dentare în rezultatul intoxicaţiei cu fluor
 • 1.1.2. Dereglările metabolismului în intoxicaţia cu fluor
 • 1.2. Frecvenţa fluorozei dentare
 • 1.3. Caracteristica preparatelor antioxidante utilizate în tratamentul general al fluorozei dentare
 • 1.4. Metodele de tratament complex a pacienţilor cu fluoroză dentară
 • 1.4.1. Metodele de corecţie a dereglărilor metabolice în fluoroză (cercetări clinice
 • şi experimentale)
 • 1.4.2. Metodele de tratament local a dinţilor în fluoroză
 • 1.5. Metodele de prevenţie a fluorozei dentare

CAPITOLUL II. Materialul şi metodele de investigaţie
 • 2.1. Caracteristica generală a investigaţiilor clinice şi a metodelor de tratament35 2.1.1. Examenul clinic al pacienţilor cu fluoroză dentară
 • 2.1.2. Materialul şi metodele biochimice de investigaţie
 • 2.2. Schema metodelor de tratament a fluorozei dentare

CAPITOLUL III.Rezultatele investigaţiilor pacienţilor cu fluoroză dentară
 • 3.1. Examinările clinice ale pacienţilor cu fluoroză dentară
 • 3.1.1 Examinarea clinică a copiilor cu fluoroză dentară şi măsurile efectuate
 • 3.1.2 Examinarea clinică a pacienţilor maturi cu fluoroză dentară, măsurile terapeutice şi profilactice
 • 3.2. Cercetarea parametrilor biochimici ai salivei la pacienţii cu fluoroză dentară.
 • 3.2.1. Particularităţile metabolismului la copiii cu fluoroză dentară
 • 3.2.2. Parametrii biochimici ai salivei la pacienţii maturi cu fluoroză dentară
 • 3.2.3. Particularităţile metabolismului la pacienţii concordanţi monozigoţi cu fluoroză dentară
 • 3.2.4. Tratamentul local al pacienţilor cu fluoroză dentară.

CAPITOLUL IV. REzultatele influenţei terapiei antioxidante asupra componenţilor salivari şi ţesuturilor dentare
 • 4.1. Evaluarea parametrilor salivei în procesul terapiei antioxidante la pacienţii cu fluoroză dentară
 • 4.2. Influenţa terapiei antioxidante asupra eficacităţii metodei de albire a dinţilor
 • 4.3. Corecţia proceselor metabolice la pacienţii monozigoţi concordanţi cu fluoroză dentară prin terapia antioxidantă

CAPITOLUL V. Analiza corelaţiei indicilor clinici şi biochimici la pacienţii cu fluoroză dentară.
 • 5.1. Cercetarea parametrilor salivei la pacienţii cu fluoroză dentară în dependenţă de gradul de afectare
 • 5.2 Analiza rezultatelor influenţei terapiei antioxidante la pacienţii cu fluoroză dentară ( “controlul individual”)
CAPITOLUL VI. Sinteza rezultatelor obţinute