Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Profilaxia primară a narcomaniilor în Republica Moldova


Autor: Condratiuc Svetlana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.18 - Psihiatrie şi narcologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Mircea Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Larisa Spinei
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU 616.89-008.441.33 - 08(478)

Adobe PDF document 1.49 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

epidemiologie, adolescenţi, substanţe psihoactive, factori de risc.

Adnotare

Profilaxia primară a dependenţei de alcool, droguri şi alte SPA reprezintă o strategie menită să reducă factorii de risc al maladiei în cauză sau să intensifice alţi factori care minimalizează receptivitatea faţă de utilizarea drogurilor.

Au fost investigaţi 2061 adolescenţi în vârstă de 12-17 ani ai şcolilor de învăţământ mediu general din municipiile Chişinău (1103 elevi) şi Bălţi (958 elevi). A fost utilizată metoda de anchetare anonimă, întocmită conform cerinţelor internaţionale înaintate pentru respectarea anonimatului. Chestionarul includea seturi de întrebări, care direct sau indirect determinau factorii de risc ai antrenării adolescenţilor în consumul de droguri. În funcţie de apartenenţa sexuală au fost 1036 (50,3%) persoane de sex feminin şi 1025 (49,7%) de sex masculin. Prin anchetarea anonimă s-a stabilit că, rata de adolescenţi „care au încercat substanţe narcotice” în mun. Chişinău este de 16,0±1,1% (р< 0,001), în mun. Bălţi – 14,5±1,1% (р<0,001) ce constituie în mediu – 15,3±0,8% (р<0,001). Conform criteriilor a fost evidenţiată grupa de bază de adolescenţi în număr de 315 persoane (15,3% din numărul total de chestionaţi) care „au încercat substanţe narcotice” (Chişinău – 176 de persoane – 16,1%, Bălţi – 139 de persoane – 14,5%) şi grupa de control, constituită din „cei care n-au încercat substanţe narcotice” (1746 persoane). Au fost determinate particularităţile gender a factorilor de risc în antrenarea consumului de droguri de către adolescenţi, toodată a fost efectuată analiza comparativă a datelor cercetării elevilor din ambele municipii. Prin analiza discriminantă au fost stabiliţi factorii de risc, comuni pentru băieţi şi fete şi în particular în funcţie de gen, care predispun la iniţierea utilizării drogurilor.

Din factorii de risc comuni pentru ambele sexe în iniţierea consumului substanţelor psihoactive pe locul I s-au plasat stările frecvente de ebrietate (la băieţi: RR= 6,5 95% iî: 2,8-10,2; la fete RR=25,0 95% iî: 21,0-29,0), pe locul II – fumatul a mai mult de 10 ţigări pe zi (la băieţi: RR= 5,6 95% iî: 3,7-7,5 şi la fete RR=8,7 95% iî: 6,3 – 11,1) şi pe locul III la genul masculin s-a plasat fumatul până la 10 ţigări pe zi (RR= 5,5 95% iî: 2,0-8,4). La genul feminin pe locul III s-a plasat propunerea de a consuma droguri de către persoane necunoscute (RR= 8,5 95% iî: 6,2-10,8). Printre factorii de protecţie în evitarea utilizării primare a SPA s-au evidenţiat următorii: ocuparea cu sportul (RR= 0,3 95% iî: 0,1-0,6), succesele bune la învăţătură (RR= 0,4 95% iî: 0,1-0,7), relaţiile bune cu părinţii (RR=0,6 95% iî: 0,2-1,9) şi cunoaşterea că utilizarea narcoticelor este o problemă serioasă, care are consecinţe dramatice pentru tineri (RR= 0,7 95% iî: 0,85-0,9). Ţinând cont de frecvenţa covârşitoare a iniţierii utilizării narcoticilor la vârstele între 13 şi 15 ani considerăm raţional organizarea măsurilor profilactice de la vârsta mai fragedă, începând cu cea de 9-11 ani.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Revista literaturii
 • 1.1.Accesele contemporane către studierea epidemiologiei abuzului de substanţe psihoactive
 • 1.2.Cauzele răspândirii utilizării nemedicale a substanţelor psihoactive
 • 1.3.Modele etiologice de utilizare a SPA de către adolescenţi
 • 1.4.Concepţiile contemporane cu privire la profilaxia dependenţei de alcool, droguri şi alte SPA

CAPITOLUL 2. Materiale şi metode de cercetare
 • 2.1. Caracterizarea generală a etapelor de studiu
 • 2.2. Metodele prelucrării statistice a materialului

CAPITOLUL 3. Epidemiologia răspândirii utilizării substanţelor psihoactive printre elevi în baza metodei anchetării anonime
 • 3.1. Indicii utilizării narcoticelor şi altor substanţe psihoactive în Republica Moldova
 • 3.2. Rezultatele studiului asupra utilizării substanţelor psihoactive de către elevii mun. Chişinău
 • 3.3. Rezultatele studiului asupra utilizării substanţelor psihoactive de către elevii mun. Bălţi

CAPITOLUL 4. Evaluarea comparativă a factorilor de risc ce contribuie la cooptarea elevilor spre utilizarea substanţelor psihoactive în municipiile chişinău şi bălţi din Republica Moldova.
 • 4.1. Caracterizarea generală a respondenţilor
 • 4.2. Fumatul şi utilizarea alcoolului de către elevi, drept factori de risc în iniţierea consumului de substanţe psihoactive
 • 4.3. Consumul de substanţe narcotice

CAPITOLUL 5. Analiza factorilor de risc care predispun la iniţierea intrebuinţării substanţelor psihoactive
 • 5.1. Caracterizarea generală a respondenţilor
 • 5.2. Fumatul şi consumul alcoolului drept factor de risc al iniţierii utilizării substanţelor narcotice
 • 5.3. Utilizarea substanţelor narcotice